21 lipca 2024

Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie połączeń pasażerskich PKP !

Konsultacje społeczne w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2030r. w Ministerstwie Infrastruktury zostały zakończone 31 maja 2023r. Dziękuję tysiącom ludzi w tym ministrowi, posłom, starostom, burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiąca Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia !

Odnieśliśmy ogromny sukces na koszt Rządu RP i PKP PLK SA linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150 km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA  przy prędkości na torach 150 km na godzinę ! Dziękuję wszystkim za poparcie moich wniosków i 20 letniej walki w tej sprawie w imieniu 500 000 ludzi wykluczonych komunikacyjnie  mieszkających przy Lk nr 281 i odpowiem z radością wygraliśmy !

Tomasz Roman Bracka

Stacja PKP Więcbork 05. 10. 2022 r. foto Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Na zdjęciu Stacja PKP Więcbork i LK nr 281 w trakcie wywalczonej przeze mnie rewitalizacji jesienią 2022 r. – Photo Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Na zdjęciu Stacja PKP Więcbork 05. 10. 2022 r. - Photo Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Na zdjęciu Stacja PKP Więcbork 05. 10. 2022 r. - Photo Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !  Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA ! Na zdjęciu Stacja PKP Więcbork 05. 10. 2022 r. - Photo Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !  Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Linia kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i zelektryfikowana na 150km odcinku na rzecz codziennych przewozów pasażerskich PKP. Na całym odcinku powstaną dwa nowe tory, a wszystkie stacje kolejowe na całym szlaku LK nr 281 zostaną przystosowane do ruchu pasażerskiego przez PKP PLK SA !   Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno - Więcbork - Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ - Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia - Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno - Więcbork - Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ - Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia - Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno - Więcbork - Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ - Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia - Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia – Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno - Więcbork - Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ - Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia - Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia – Tomasz Roman Bracka
W załączeniu ankieta z wnioskiem o wpisanie do listy podstawowej linii kolejowej nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic z jej elektryfikacją i wznowieniem połączeń pasażerskich PKP na całym szlaku LK nr 281 co proszę poprzeć i podpisać a następnie wysłać elektryczne lub papierowo na wskazany adres e-mail lub Ministerstwa. Obecnie tysiące mieszkańców przyległych do LK nr 281 już podpisało ten formularz konsultacyjny do czego i Państwa zachęcam. Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia – Tomasz Roman Bracka
W załączeniu ankieta z wnioskiem o wpisanie do listy podstawowej linii kolejowej nr 281 od Gniezna przez Więcbork do Chojnic z jej elektryfikacją i wznowieniem połączeń pasażerskich PKP na całym szlaku LK nr 281 co proszę poprzeć, pobrać i podpisać, a następnie wysłać elektryczne lub papierowo na wskazany adres e-mail lub Ministerstwa Infrastruktury RP - Tomasz Roman Bracka
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia  – Tomasz Roman Bracka
ociąg pasażerski relacji: Bydgoszczy – Nakło n/Not. – Więcbork – Chojnice, wjechał dziś 2 maja 2023 r. o godz. 11:15 na peron 1 Stacji PKP Więcbork
Dziękuję tysiącom ludzi w tym starostom burmistrzom i wójtom za poparcie rewitalizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 281 i wznowienie po 23 latach codziennych połączeń pasażerskich pasażerski PKP na LK nr 281 Gniezno – Więcbork – Chojnice stanowiącym Magistralę Kolejową Portową BiS Północ – Południe relacji Katowice Więcbork Gdynia. Na zdjęciu 134 letnia Stacja PKP Więcbork 2 maja 2023r. i pierwszy pociąg pasażerski po 5 latach przerwy relacji Bydgoszcz – Nakło n/Not. – Więcbork – Chojnice, po wywalczonej przeze mnie w Rządzie RP i PKP PLK SA rewitalizacji LK nr 281 i Stacji PKP Więcbork – Photo Tomasz Roman Bracka