13 czerwca 2024

Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kraj. do przebudowy w 2023 roku !

Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek już po przetargu. W ramach inwestycji finansowanej przez Rząd PiS w 50% i  Gminę Więcbork czyli nas podatników  powstaną nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa.
 
W załączeniu wyniki i link do zakończonego sukcesem przetargu – https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/remont-drogi-publicznej-ul-brzozowej-w-wiecborku/
 
W załączeniu odpowiedz Rzecznika Prasowego ZDW Bydgoszcz na temat inwestycji drogowych w MiG Więcbork po moim wystąpieniu.
 
Pan Tomasz Roman Bracka
Redaktor Naczelny Portalu
Gazeta Więcborska
 
Dzień dobry,
 
w nawiązaniu do Pana korespondencji  z 16 marca 2023 roku informuję, że odpowiedź wysłana listem poleconym na wskazany adres nie została odebrana. Stąd odpowiedzi wysyłamy mailowo. Prosimy o potwierdzenie odbioru korespondencji.
 
  • W tym roku w uzgodnieniu z organem zarządzającym ruchem oraz przedstawicielami gminy nową sygnalizację świetlną zainstalujemy w Więcborku na ul. Wyzwolenia przy Szkole Podstawowej. Tego typu rozwiązania stosujemy przede wszystkim w pobliżu szkół, by podnosić poziom bezpieczeństwa najmłodszych, niechronionych uczestników ruchu. W zakresie wniosku o powołanie komisji bezpieczeństwa ruchu drogowego do oceny zasadności zaplanowania sygnalizacji w innych punktach miasta Więcbork przekazujemy go do organu zarządzającego ruchem – Marszałka Województwa – Departamentu Infrastruktury  Drogowej Urzędu Marszałkowskiego. W naszej ocenie kolejne inwestycje tego typu powinny brać pod uwagę perspektywę budowy obwodnicy, która zupełnie zmieni strukturę i natężenia ruchu na terenie Więcborka co wielokrotnie podkreślaliśmy we wcześniejszych odpowiedziach na Pana wnioski.

 

  • Jesteśmy cały czas w kontakcie z Urzędem Marszałkowski i gotowi do zlecenia dodatkowych prac na drogach wojewódzkich, także na odcinku drogi wojewódzkiej nr 242. Dokonaliśmy też wstępnych pomiarów pod kątem sporządzenia dokumentacji. Warunkiem uruchomienia tego typu zadań jest jednak przywołane w odpowiedzi wicemarszałka województwa „zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych”. W Runowie Krajeńskim mając na uwadze cel jaki chcemy osiągnąć –  równą nawierzchnię o dobrych parametrach nie będziemy stosować mikrodywaników, tylko klasyczną  odnowę nawierzchni jezdni.
W stosunku do Pana ostatniej korespondencji z 29 marca z kolejnymi wątkami informujemy, że:
  • Zjazd z DW nr 241 na drogę lokalną  prowadzącą w kierunku cmentarza posiada nawierzchnię bitumiczną, która została zapiaszczona przez pojazdy poruszające się drogą lokalną. Planowane jest oczyszczenie zjazdu.

 

  • Chodnik znajdujący się po wschodniej stronie ulicy Wyzwolenia znajduje się w stosunkowo dobrym stanie technicznym. W ramach tegorocznych prac utrzymaniowych uwzględnione zostaną jednak punktowe naprawy miejsc, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla osób, które się nim poruszają. Ze względu na szereg innych priorytetowych zadań inwestycyjno-remontowych nie planujemy aktualnie przełożenia nawierzchni na całym odcinku.

 

  • Jeśli chodzi o budowę nowego odcinka chodnika od hotelu w kierunku ul. Pomorskiej przypominamy, że jesteśmy otwarci na tego typu zadania, jednak są one realizowane zawsze we współpracy z gminami na przykład w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej. Podstawą do planowania tego typu zadań jest inicjatywa gminy oraz gotowość do partycypacji w przygotowaniu i realizacji zadań, które wiążą się często także z pozyskaniem dodatkowego gruntu pod poszerzenie pasa drogowego.

 

  • W naszej ocenie inwestycje na terenie miasta powinny brać pod uwagę perspektywę budowy obwodnicy, która zupełnie zmieni strukturę i natężenia ruchu na terenie Więcborka co wielokrotnie podkreślaliśmy we wcześniejszych odpowiedziach na Pana wnioski.

 

  • W przypadku planowanego remontu na DW nr 242 po raz kolejny informujemy, że jesteśmy cały czas w kontakcie z Urzędem Marszałkowski i gotowi do zlecenia dodatkowych prac na drogach wojewódzkich, także na odcinku drogi wojewódzkiej nr 242. Dokonaliśmy też wstępnych pomiarów pod kątem sporządzenia dokumentacji. Warunkiem uruchomienia tego typu zadań jest jednak przywołane w odpowiedzi wicemarszałka województwa „zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych”.

 

  • Dokumentację niezbędną do budowy chodnik na odcinku Więcbork-Gabi przygotowuje gmina Więcbork. Aktualnie trwa proces jej uzgodnienia. O szczegółowe zaawansowanie prac nad projektem prosimy zwrócić się bezpośrednio do gminy.

 

  • Sukcesywnie przebudowywane są kolejne odcinki drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku pomiędzy Nakłem i Sępólnem Krajeńskim o czym również wielokrotnie informowaliśmy. W poprzednich latach przebudowane zostały odcinki Nakło-Wiele oraz Więcbork-Zboże. Na finiszu są prace na odcinku Wiele-Więcbork. Tego typu przebudowy zamierzamy realizować także w kolejnych latach. Wstępnie, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 10/347/22 z 18 marca 2022 roku inwestycje na drodze  łączącej Więcbork z Sępólnem  realizowane mają być realizowane do 2030 roku. Aktualnie powstaje dokumentacja niezbędna do budowy obwodnicy Więcborka i Sępólna Krajeńskiego (łącznik drogi krajowej nr 25 z wylotem na Więcbork).
Pozdrawiam
Michał Sitarek
Rzecznik prasowy
 
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek już po przetargu. W ramach inwestycji finansowanej przez Gminę Więcbork powstaną nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek już po przetargu. W ramach inwestycji finansowanej przez Gminę Więcbork powstaną nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa – Tomasz Roman Bracka
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek na przetargu - Photo Tomasz Roman Bracka 
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek już po przetargu. W ramach inwestycji finansowanej przez Gminę Więcbork powstaną nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa – Photo Tomasz Roman Bracka
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek już po przetargu. W ramach inwestycji finansowanej przez Gminę Więcbork powstaną nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek już po przetargu. W ramach inwestycji finansowanej przez Gminę Więcbork powstaną nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa – Tomasz Roman Bracka
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek na przetargu - Photo Tomasz Roman Bracka 
Ulica Brzozowa w Więcborku objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Krajeńskim na rzecz jej przebudowy wydanym na mój wniosek już po przetargu. W ramach inwestycji finansowanej przez Gminę Więcbork powstaną nowe chodniki i nawierzchnia asfaltowa – Tomasz Roman Bracka
Ulica Słoneczna została w połowie wyremontowana i przebudowana po wieloletniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB Sępólno Kr gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tej zdewastowanej ulicy, która w przyszłym roku będzie remontowana dalej. Teraz czas na przebudowę kolejnych zdewastowanych 100 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie i Sypniewie objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych z uwzględnieniem ulicy Słonecznej - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Ulica Brzozowa w Więcborku zostanie  wyremontowana i przebudowana po wieloletniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB Sępólno Kr. gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tej zdewastowanej ulicy, która w tym roku będzie wyremontowana dalej. Teraz czas na przebudowę kolejnych zdewastowanych 50 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie w tym ulicy Górnej i Słonecznej w Więcborku objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. już w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych z uwzględnieniem ulicy Brzozowej – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Dziękuję za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu z ujawnieniem mojej wieloletniej pracy na rzecz wolności i rozwoju Polski, Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz miasta i gminy Więcborku
Dziękuję za referencje względem mojej osoby Tomasza Romana Bracka Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu z ujawnieniem mojej wieloletniej pracy na rzecz wolności i rozwoju Polski, Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz miasta i gminy Więcborku