20 lipca 2024

Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie

Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie. W pierwszej części przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego został zakończony pozytywnie i tu miasto zaoszczędziło od planowanej kwoty 1 361 912, 15 zł na w/w  inwestycję  214 216,58 zł. przy najkorzystniejszej ofercie firmy WIMAR z Koronowa za 1 147 695,57 zł.

Natomiast kolejna cześć rozstrzygniętego dziś przetargu dotycząca przebudowy stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie trafi ponownie na przetarg, gdyż oferta wykonania tych prac za 8156 222,64 zł. przewyższa o ponad 100% zaplanowaną na ten cel kwotę 3 866 145,56 złotych. 

Ta inwestycja jest finansowana w 95% przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Polskiego Ładu.  W załączeniu link do w/w przetargu:

  1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcborkhttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f16aefb6-c168-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

Mam nadzieję, że już niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg na przebudowę drogi powiatowej relacji Więcbork – Nowy Dwór wsparty w 95% procentach przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Polskiego Ładu, który jet celowo opóźniany przez Zarząd Dróg Powiatowych w  Sępólnie Krajeńskim.

Jak zapewnia mnie w rozmowie telefonicznej Dyrektor Edwin Eckiert z Zarządu Dróg Powiatowych w Sępólnie Krajeńskim do Świąt Wielkanocnych AD 2023 zostanie ogłoszony kolejny przetarg wart 12 000 000 zł.  na przebudowę drogi powiatowej relacji: Więcbork – Nowy Dwór wsparty w 95% procentach w kwocie 12 000 000 złotych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach Polskiego Ładu.

W załączeniu przedstawiam projekty przebudowy ulic Rybackiej, Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku na których to ulicach pojawi się nowa nawierzchnia drogowa i nowe chodniki.

Tomasz Roman Bracka

Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie, po wykonaniu tych prac na w/w ulicach pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa i chodniki  – Photo Tomasz Roman Bracka
Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie
Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie, po wykonaniu tych prac na w/w ulicach pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa i chodniki  – Tomasz Roman Bracka
Zdewastowane ulice Potulickich, Zamkowa i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku w okolicach więcborskich zamków Zebrzydowskich i Potulickich zostaną przebudowane uzyskując nową kanalizacją sanitarną z nowymi ulicami i chodnikami po wsparciu Rządu PiS Premiera Morawieckiego co ma nastąpić jeszcze w tym roku - foto Tomasz Roman Bracka
Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie, po wykonaniu tych prac na w/w ulicach pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa i chodniki  – Photo Tomasz Roman Bracka
Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie
Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie, po wykonaniu tych prac na w/w ulicach pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa i chodniki  – Tomasz Roman Bracka
Zdewastowane ulice Potulickich, Zamkowa i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku w okolicach więcborskich zamków Zebrzydowskich i Potulickich zostaną przebudowane uzyskując nową kanalizacją sanitarną z nowymi ulicami i chodnikami po wsparciu Rządu PiS Premiera Morawieckiego co ma nastąpić jeszcze w tym roku - foto Tomasz Roman Bracka
Przed chwilą zakończył się przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej ulic Potulickich, Zamkowej i Zebrzydowskiego z przebudową stacji wodociągów w Więcborku i Pęperzynie, po wykonaniu tych prac na w/w ulicach pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa i chodniki  – Photo Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam projekt przebudowy więcborskich ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego z Więcborka kapelana Królowej Bony
Przedstawiam projekt przebudowy więcborskich ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego z Więcborka kapelana Królowej Bony. Na tych ulicach pojawi się nowa nawierzchnia uliczna i chodniki – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Rybackiej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. z 2015 r. wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale.
Przedstawiam projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Rybackiej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. z 2015 r. wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale. Na przebudowanej ulicy Rybackiej pojawi się nowy asfalt z chodnikami – Tomasz Roman Bracka