23 maja 2024

Burmistrz Więcborka i jego zastępca oraz radni miejscy Więcborka zrównali okres trwania Więcborka w Księstwie Warszawskim z czasem niewoli i zaborów co za kuriozum, takie cuda tylko w Więcborku !

Księstwo Warszawskie (fr. Duché de Varsovie, niem. Herzogtum Warschau) – istniejące w latach 1807–1815 Państwo Polskie związane unią personalną z Królestwem Saksonii. Formalnie niepodległe, z własną konstytucją, Sejmem, rządem i armią oraz suwerennym władcą, którym był król saski[2].

Faktycznie terytorium zależne od Cesarstwa Francuskiego podporządkowane Napoleonowi Bonaparte jako cesarzowi Francuzów i protektorowi Związku Reńskiego, w skład którego wchodziło Królestwo Saksonii. Utworzone w 1807 roku na mocy traktatu w Tylży z części ziem zaboru pruskiego[3].

W 1809 w wyniku wojny z Austrią powiększone o część ziem zaboru austriackiego[3]. W czerwcu 1812 roku przekształcone formalnie przez Konfederację Generalną (skonfederowany Sejm) w Królestwo Polskie. Od lutego 1813 roku okupowane przez armię rosyjską. Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku podzielone między Rosję, Prusy i Austrię, a z większości jego terytorium utworzono podległe Rosji Królestwo Polskie (kongresowe).

W załączeniu Herb i Polska Flaga biało czerwona Księstwa Warszawskiego, które tworzyło miasto i gmina Więcbork. Wedle burmistrza i zastępcy burmistrza Więcborka oraz radnych miejskich Więcborka zrównano okres Wielkiego Księstwa Warszawskiego z czasem niewoli i zaborów co za kuriozum. Takie cuda tylko w Więcborku – źródła naukowe wikipedia https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie

Preludium do utworzenia Księstwa Warszawskiego było zapomniane zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1806 roku – zbrojne wystąpienie ludności polskiej przeciw wojskom pruskim w 1806 roku. Powstanie to – wraz z powstaniami: wielkopolskim z lat 1918-1919, sejneńskim z 1919 r. oraz dwoma powstaniami śląskimi z 1920 r. i z 1921 r. – jest zaliczane do w pełni zwycięskich powstań w historii Polski. Sukces tego powstania bezpośrednio przyczynił się do utworzenia Księstwa Warszawskiego w 1807 roku w skład którego wchodził Więcbork – źródło naukowe https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskie_(1806)?fbclid=IwAR3lFBxE243E_Cj5X0vUu4Hq8V1bkjKGabS7easglr30HJeobleJ_O9tWng

Arogancja zastępcy burmistrza Więcborka na sesji i pomówienia oraz wulgaryzmy kierowane publicznie pod adresem mojej osoby świadczy o końcu tej władzy gminnej i nie licuje z powagą tego urzędu. To zachowanie Masztakowskiego zmusza mnie do złożenia wniosku do Rady Miejskiej o jego odwołanie, zresztą po co w małym Więcborku zastępca burmistrza i sekretarz gminy na dwóch etatach. Te pieniądze z likwidacji tego etatu należy przeznaczyć na wymianę oświetlających więcborskie ulicę drogich lamp sodowych na tanie ledowe i włączenie wyłączonych latarni w MiG Więcbork !

W odpowiedzi na pomówienia Masztakowskiego na ostatniej Sesji RM Więcborka ujawnione w dzisiejszym wydaniu lokalnej gazetki przypominam, że zanim skończyłem studia zdając egzamin państwowy na 86% uzyskując Dyplom Technika Administracji, wcześniej ukończyłem Liceum Ogólnokształcące z oceną bardzo dobrą z historii co potwierdziłem też na egzaminie Maturalnym z Historii zdając go na 60% choć by go zdać wymagane było 30%. Takimi ocenami nie może się poszczycić obecny burmistrz oraz jego zastępca z ich tubą propagandową włącznie, a tyle mieli do powiedzenia o mnie co za tupet i arogancja odchodzącej w niesławie sezonowej władzy gminnej Więcborka.

Tomasz Roman Bracka

Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności
Technik Administracji Nr D/10028553/17 PRK IV

Herb Ksiestwa Warszawskiego
Herb Księstwa Warszawskiego, które tworzyło Miasto i Gmina Więcbork w latach 1807 – 1815 r. i to nie był okres zaborów oraz niewoli co kłamliwie imputują burmistrz Więcborka z Radą Miejska Więcborka w skandalicznej uchwale RM – Tomasz Roman Bracka
Powstanie Wielkopolskie 1806 r.Wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania,
Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie w 1806 r. co spowodowało utworzenie Księstwie Warszawskiego, które kończyło na rzece Łobzonka w Dorotowie Miasto i Gmina Więcbork.   Na zdjęciu wjazd Jana Henryka Dąbrowskiego do Poznania w 1806 r. – źródło wikipedia
Flaga ksiestwa Warszawskeigo
Flaga Polska Księstwa Warszawskiego, które tworzyło Miasto i Gmina Więcbork w latach 1807 – 1815 r. i to nie był okres zaborów oraz niewoli co kłamliwie imputują burmistrz Więcborka z Radą Miejska Więcborka w skandalicznej uchwale RM – Tomasz Roman Bracka
W załączeniu 216 letnia mapa Wielkiego Księstwa Warszawskiego z 1897 r. utworzonego przez Napoleona Bonaparte w skład którego w latach 1807 - 1815 r. wchodziło Miasto i Gmina Więcbork w Departamencie Bydgoskim po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. zatem w 1920 r. Miasto i gmina Więcbork odzyskało niepodległość po 139 latach zaborów, bo przez 9 lat Księstwa Warszawskiego było wolne i Polskie, co przypominam burmistrzowi Więcborka, który dziś ten okres bezprawnie i kłamliwie zalicza do czasu zaboru pruskiego wygłaszając bajki że Więcbork odzyskał niepodległość po 149 latach zaborów. Reasumując Miasto i Gmina Więcbork odzyskało niepodległość po 139 latach zaborów pruskich  - Tomasz Roman Bracka
W załączeniu 216 letnia mapa Wielkiego Księstwa Warszawskiego z 1897 r. utworzonego przez Napoleona Bonaparte w skład którego w latach 1807 – 1815 r. wchodziło Miasto i Gmina Więcbork w Departamencie Bydgoskim po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. zatem w 1920 r. Miasto i gmina Więcbork odzyskało niepodległość po 139 latach zaborów, bo przez 9 lat Księstwa Warszawskiego było wolne i Polskie, co przypominam burmistrzowi Więcborka, który dziś ten okres bezprawnie zalicza do czasu zaboru pruskiego wygłaszając bajki że Więcbork odzyskał niepodległość po 149 latach zaborów. Reasumując Miasto i Gmina Więcbork odzyskało niepodległość po 139 latach zaborów pruskich  – Tomasz Roman Bracka
Napoleon Bonaparte
Napoleon Bonaparte – Tomasz Roman Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka  i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka