20 lipca 2024

Budżet Miasta i Gminy Więcbork na 2023 rok został uchwalony, na inwestycje zaplanowano 29.381.424,00 zł.

Budżet Miasta i Gminy Więcbork na 2023 rok został uchwalony, na inwestycje zaplanowano 29.381.424,00 zł. Do tej kwoty dochodzi 12 000 000 zł. na przebudowę drogi powiatowej Więcbork – Nowy Dwór.

po stronie dochodów planuje się w wysokości: 83.724.927,00 zł.
po stronie wydatków planuje się w wysokości: 87.918.927,00 zł.

Deficyt budżetu planuje się w wysokości: 4.194.000,00 zł.
Na inwestycje planuje się przeznaczyć kwotę 29.381.424,00 zł.

Zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

 1. Budowa chodnika przy ul. Gdańskiej w Więcborku – 54.000,00 zł
 2. Budowa chodników przy drogach powiatowych w Borzyszkowie, Suchorączku i w Jastrzębcu – 50.000,00 zł
 3. Budowa chodnika i drogi ul. W. Witosa w Wituni – 20 000,00 zł
 4. Budowa chodnika i przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ewid. 129/1 w Nowym Dworze – 20.000,00 zł
 5. Budowa drogi gminnej w Runowie Kraj. (działka nr 36/1 obręb Runowo Krajeńskie) – 90.000,00 zł
 6. Budowa drogi relacji Borzyszkowo – Klarynowo – 5.000,00 zł
 7. Budowa drogi ul. Ogrodowej w Wituni wraz z siecią kanalizacji deszczowej – 2.409.400,00 zł
 8. Budowa i przebudowa dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie miasta i Gminy Więcbork – 6.316.800,00 zł
 9. Przebudowa dróg gminnych: nr 020706C ul. Dworcowa w Więcborku z budową kanalizacji deszczowej, nr 020216C Runowo Kraj. – Puszcza – Katarzyniec i drogi lokalnej w Runowie Kraj. – 9.881.924,00 zł
 10. Wykup gruntów – 50.000,00 zł
 11. Cyfrowa Gmina – 394.000,00 zł
 12. Dotacja dla OSP w Więcborku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 120.000,00 zł
 13. Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i Gminy Więcbork – 5.331.250,00 zł
 14. Zakup i montaż latarni solarnych (2 szt.) na terenie Sołectwa Sypniewo – 14.500,00 zł
 15. Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł
 16. Budowa, przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Witunia, Pęperzyn i Jeleń na terenie Gminy Więcbork – 3.301.250,00 zł
 17. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Dorotowie – 4.000,00 zł
 18. Budowa skateparku w Więcborku – 1.018.500,00 zł
 19. Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw w miejscowościach Runowo Krajeńskie, Zakrzewek i Zabartowo na terenie Gminy Więcbork – 236.800,00 zł
 20. Doposażenie placu zabaw w Sypniewie w zjazd linowy – 15.000,00 zł
 21. Wyposażenie w elementy zabawowe terenu przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie 19.000,00 zł

W budżecie zabrakło pieniędzy na wymianę cholernie drogich  żarówek sodowych na ledowe w mieście i gminie Więcbork co spowodowałoby ogromne oszczędności za prąd i brak konieczności wyłączania latarni ulicznych w mieście i gminie Więcbork.

To powinna być priorytetowa inwestycja budżetowa obok gazyfikacji ziemnej Więcborka i  likwidacji ogromnego wykluczenia komunikacyjnego czyli inwestycję w reaktywacje połączeń kolejowych i autobusowych  w Więcborku do którego niema czym i jak dojechać co powoduję powolną agonię naszego miasta !

Tomasz Roman Bracka

Więcborski Rynek w Świąteczny Bożenarodzeniowy czas AD 2021 - foto Tomasz Roman
Więcborski Rynek w Świąteczny Bożenarodzeniowy czas AD 2022 – foto Tomasz Roman Bracka