21 lipca 2024

Ulice Zamkowa, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, 28 Stycznia i Rybacka w Więcborku do przebudowy w 2023 roku !

Ulice Zamkowa, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego, 28 Stycznia i Rybacka w Więcborku do przebudowy w 2023 roku ! Na tych ulicach pojawi się nowa nawierzchnia uliczna z chodnikami,. Natomiast na ulicach Wodnej, Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego w Więcborku wybudowana zostanie w 2023 roku kanalizacja sanitarna. Inwestycje są w wsparte w 95% wartości przez Rząd RP w ramach Polskiego Ładu !

Również ulicę Ogrodowa, Nowodworska i Wincentego Witosa w Wituni zostaną przebudowane w 2023 roku w ramach wsparcia finansowego w w 95%  z rządowego programu Polski Ład.  W załączeniu projekty przebudowy ulic Zamkowej, Potulickich, Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego i Rybackiej w Więcborku.

Mieszkańcy ulicy Słonecznej w Więcborku czują się ignorowani przez radnych i władze miejskie Więcborka, które po licznych interwencjach z  mojej strony ale i mieszkańców wykonały remont połowy tej ulicy 4 lata temu zapominając o dalszej części tej zdewastowanej ulicy ! Niestety pomimo złudnych zapowiedzi władz miejskich Więcborka co do dalszego remontu kolejnej połowy zdewastowanej ulic Słonecznej do dziś tego nie uczyniły. Zatem do dzieła i czas to ująć z przebudową ulicy Górnej w Więcborku w budżecie inwestycyjnym gminy Więcbork na 2023 rok. 

Na konice jeszcze kilka uwag pod adresem ZDW Bydgoszcz i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Chodzi o nowy wylany w śniegu i wilgoci asfalt na ulicy Gen J. Hallera. który już się sypie i kruszy dwa tygodnie po ułożeniu, bo jest to warstwa podkładowa, a nie prawdziwy asfalt, którym jest warstwa ścieralna czego na ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na DW 241 nie wylano ! Więc czas to pilnie wykonać zanim wszystko się rozsypie i odmalować pasy dla pieszych na jezdni, a dopiero po tym przecinać wstęgi i ogłaszać sukces pomijając jak zawsze jego współautora czyli mnie w waszym samouwielbieniu. 

Przedstawiam projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Rybackiej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. z 2015 r. wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale.
Przedstawiam projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Rybackiej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. z 2015 r. wydanym Gminie Więcbork na mój wniosek i przy moim udziale – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam projekt przebudowy więcborskich ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego z Więcborka kapelana Królowej Bony
Przedstawiam projekt przebudowy więcborskich ulic Potulickich, Zamkowej i Biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego z Więcborka kapelana Królowej Bony – Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam projekty przebudowy ulicy 28 Stycznia w Więcborku wspartej w 95% wartości w ramach rządowego programu Polski Ład. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 r.  Inwestycja jest objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. wydanym na mój wniosek w 2016 r. na rzecz przebudowy tej zdewastowanej ulicy.  Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam projekty przebudowy ulicy 28 Stycznia w Więcborku wspartej w 95% wartości w ramach rządowego programu Polski Ład. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2023 r.
Inwestycja jest objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. wydanym na mój wniosek w 2016 r. na rzecz przebudowy tej zdewastowanej ulicy.
Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam projekty przebudowy ulicy Ogrodowej w Wituni wspartej w 95% wartości w ramach rządowego programu Polski Ład. Inwestycja zostane zrealizowana w 2023 r.  Inwestycje jest objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. wydanym na mój wniosek w 2016 r. na rzecz przebudowy tej zdewastowanej ulicy.  Tomasz Roman Bracka
Przedstawiam projekty przebudowy ulicy Ogrodowej w Wituni wspartej w 95% wartości w ramach rządowego programu Polski Ład. Inwestycja zostane zrealizowana w 2023 r.
Inwestycje jest objęta nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. wydanym na mój wniosek w 2016 r. na rzecz przebudowy tej zdewastowanej ulicy.
Tomasz Roman Bracka
Dobiegła końca wywalczona przeze mnie nakazem pokontrolnym PINB Sępólno Kr. przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Czas na wywalczoną przeze mnie w 2015 r. nakazem pokontrolnym PINB Sępólno Kr. przebudowę ul. Rybackiej w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Ulica Słoneczna została w połowie wyremontowana i przebudowana po wieloletniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB Sępólno Kr gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tej zdewastowanej ulicy, która w przyszłym roku będzie remontowana dalej. Teraz czas na przebudowę kolejnych zdewastowanych 100 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie i Sypniewie objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych z uwzględnieniem ulicy Słonecznej - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Ulica Słoneczna została w połowie wyremontowana i przebudowana 4 lata temu po wieloletniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB Sępólno Kr gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tej zdewastowanej ulicy. Teraz czas na przebudowę kolejnej połowy ulicy Słonecznej w Więcborku i kolejnych zdewastowanych 50 ulic w Więcborku, Wituni, Runowie i Sypniewie objętych nakazami pokontrolnymi ich remontu wydanymi na mój wniosek i przy moim udziale przez PINB w Sępólnie Kr. w 2016 r. co załączam na w jednym z wielu zbiorczych dokumentów pokontrolnych – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa ulicy Słonecznej w Więcborku
Mieszkańcy ulicy Słonecznej w Więcborku czują się ignorowani przez władze miejskie i radnych z Więcborka, które po licznych interwencjach z  mojej strony ale i mieszkańców wykonały remont połowy tej ulicy 4 lata temu zapominając o dalszej części tej zdewastowanej ulicy. Na zdjęciu przebudowa połowy ulicy Słonecznej w Więcborku 4 lata temu – Tomasz Roman Bracka
wylany w śniegu i wilgoci asfalt na ulicy Gen J. Hallera. który już się sypie i kruszy dwa tygodnie po ułożeniu, bo jest to warstwa podkładowa, a nie prawdziwy asfalt, którym jest warstwa ścieralna czego na ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na DW 241 nie wylano !
Nowy wylany w śniegu i wilgoci asfalt na ulicy Gen J. Hallera w Więcborku już się sypie i kruszy dwa tygodnie po ułożeniu, bo jest to warstwa podkładowa, a nie prawdziwy asfalt, którym jest warstwa ścieralna czego na ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na DW 241 nie wylano, brak też smołowej spoiny na łączeniu obu warstw asfaltu  co widać na dzisiejszym zdjęciu z ulicy Gen. J. Hallera – foto Tomasz Roman Bracka
 Nowy wylany w śniegu i wilgoci asfalt na ulicy Gen J. Hallera w Więcborku już się sypie i kruszy dwa tygodnie po ułożeniu, bo jest to warstwa podkładowa, a nie prawdziwy asfalt, którym jest warstwa ścieralna czego na ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na DW 241 nie wylano, brak też smołowej spoiny na łączeniu obu warstw asfaltu  co widać na dzisiejszym zdjęciu z ulicy Gen. J. Hallera - foto Tomasz Roman Bracka

Nowy wylany w śniegu i wilgoci asfalt na ulicy Gen J. Hallera w Więcborku już się sypie i kruszy dwa tygodnie po ułożeniu, bo jest to warstwa podkładowa, a nie prawdziwy asfalt, którym jest warstwa ścieralna czego na ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku na DW 241 nie wylano, brak też smołowej spoiny na łączeniu obu warstw asfaltu  co widać na dzisiejszym zdjęciu z ulicy Gen. J. Hallera – foto Tomasz Roman Bracka