21 lipca 2024

Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki 5 % wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu !

Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki 5 % wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu, który zasila inwestycje strategiczne jak ta w 95% !  PSG wyraża taką gotowość w piśmie skierowanym na moje ręce w tej sprawie 29. 11. 2022 r. które załączam poniżej. Ponadto inwestycja gazowa w Więcborku warta 19 mln złotych na prawie 12 mln zł. wsparcia środkami UE co potwierdzam załączonym pismem z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie z dnia 18 lipca 2022 r.

Więc brakuję zaledwie 7 mln złotych, które można pozyskać w ramach rządowego programu Polski Ład, gdzie wkład gminy Więcbork wynosi zaledwie 5% wartości inwestycji czyli 350 000 złotych od 7 mln zł. rządowego wsparcia tej inwestycji gazowej w ramach Polskiego Ładu !  Ale do tego potrzebna jest wola władz gminy Więcbork i burmistrza, której niestety brak, bo gdyby była to dawno by o te środki wystąpił ! 

W oparciu o powyższe fakty i wyliczenia finansowe złożyłem elektronicznie  e-puap wniosek do Burmistrza Więcborka i do Rady Miejskiej Więcborka o podjęcie tej inwestycji gazowej przez Gminę Więcbork zgodnie z zgodą i wskazaniem PSG w załączonym piśnie z dnia 29. 11. 2022 r. i zasilenie tej inwestycji gazowej w Więcborku w 95% z Polskiego Ładu Rządu PiS. Zobaczymy teraz jak zareaguje burmistrz Więcborka Kuszewski  z radnymi z Więcborka w tej sprawie i to głosowanie mojego wniosku przez radnych pokaże komu na gazie ziemnym w Więcborku zależy a komu nie. 

Na marginesie dziwi mnie bezpodstawna i złośliwa rezygnacja PSG z w/w inwestycji bo przecież można było ją zrealizować choćby w połowie przez PSG bo na to są już zatwierdzone środki z UE w kwocie 12 mln zł. Dlatego to bezprawie PSG już bada już Prokuratura i CBA, bo przecież PSG już wdało ogromne miliony na prace geodezyjne, dokumentację techniczną dla stacji LNG w Więcborku i dokumentację techniczną dla ponad 19 kilometrów rur gazowych na 80 ulicach Więcborka uzyskując pozwolenia na budowę !
 
Zatem drogie badania geodezyjne i projekty dla budowy stacji gazowej LNG i budowy prawie 20 kilometrów gazociągu w Więcborka  z pozwoleniem na budowę mają wedle PSG trafić na śmietnik. Taka polityka PSG przypomina mroki PRLu i stanowi marnotrawienie pieniędzy publicznych, unijnych i spółki. Dlatego to bezprawie jest już już w Prokuraturze i CBA oraz u Premiera i w PSG  z moim wnioskiem  o odwołanie Zarządu i Prezesa PSG Sp. z.o.o. za tą niegospodarność i działanie na szkodę PSG, mieszkańców Więcborka i interesu publicznego!
 
Przypominam, że równowartość w gazie ziemnym dużej butli propan butan to zaledwie 10 zł. a nie jak płacimy w Więcborku 150 zł. Natomiast obecna kwota zużycia gazu ziemnego z abonamentem PSG dla 3 osobowej rodziny to koszt 32 złotych na miesiąc. Zatem do dzieła radni i burmistrzu Więcborka. Wystarczy naciągania mieszkańców Więcborka na drogi gaz butlowy propan butan. Ponadto każdy nowy odbiorca gazu może pozyskać bezzwrotnie z rządowego programu Czyste Powietrze aż 80 000 złotych na ocieplenie budynku, instalację grzewczą nowe okna i drzwi do mieszkania czy ocieplenie budynku wiec proszę to ludziom nie blokować i podjąć tą inwestycję rado miejska i burmistrzu Więcborka.
 
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu. Tomasz Roman Bracka
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu – Tomasz Roman Bracka
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu – Tomasz Roman Bracka
Pilne ! PSG w Warszawie zrezygnowała z gazyfikacji ziemnej Więcborka choć miało na ten cel prawie 12 mln zł. dotacji z UE przy całym koszcie inwestycji 19 mln zł
Pilne ! Gazyfikacja ziemna Więcborka jest dalej możliwa wystarczy niewielki wkład gminy Więcbork do tej inwestycji w ramach Polskiego Ładu – Tomasz Roman Bracka

Gazownia Miejska w Więcborku przy ulicy Starodworcowej zdjęcie z czasów zaboru pruskiego i II RP. Gazownie w Więcborku zniszczyły 77 lat temu władze komunistyczne w PRL.
Gazownia Miejska w Więcborku przy ulicy Starodworcowej zdjęcie z czasów  II RP. Gazownie w Więcborku zniszczyły 77 lat temu władze komunistyczne w PRL zabierając ja do z wielką butlą do Sępólna Krajeńskiego – Tomasz Roman Bracka