16 maja 2022

Oświadczenie wynikające z Ugody Sądowej zawartej 20. 04. 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

Oświadczenie

,,Ja Tomasz Roman Bracka, w związku z opublikowanym w dniu 9 lipca 2020 r. w portalu internetowym Gazety Więcborskiej artykułem ,,Uwaga w więcborskim szpitalu wypędzają do domu pacjentów w stanie zagrożenie życia!” oświadczam, iż jego treść została sformułowana z uwagi na ówczesny stan zdrowia mojej matki i jeśli tym artykułem uraziłem dobro szpitala i jego pracowników, za to przepraszam”.

Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza ugoda wyczerpuje wzajemne roszczenia stron wynikające z niniejszej sprawy i zgodnie wnoszą o umorzenie postępowania zakończonego przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy 20 kwietnia 2022 r.

Ugodę odczytano i podpisano w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny 20 kwietnia 2022 r. w obecności Sędziego i Stron.

 

Podpis:  Pani Maria Kiełbasińska Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku

Podpis: Tomasz Roman Bracka redaktor naczelny portalu Gazeta Więcborka

 

Ugoda Sądowa zawarta w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy I Wydział Cywilny dnia 20 kwietnia 2022 r. w trakcie rozprawy w obecności Sędziego pomiędzy Stronami procesu Tomaszem Romanem Bracka redaktorem naczelnym portalu Gazeta Więcborka i Panią Marią Kiełbasińską Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku wykonana została w terminie zgodnie z zobowiązaniem sądowym opublikowania jej w terminie 7 dni w portalu internetowym Gazety Więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu, co nastąpiło w dniu dzisiejszym 23 kwietnia 2022 r. poprzez niniejszą publikację tej Ugody w portalu internetowym Gazety Więcborskiej http://www.gazetawiecborska.eu. 

Do wiadomości Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny.

Tomasz Roman Bracka

Mopa wokanda zakończona Ugodą z Szpitalem Powiatowym w Więcborku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 20. 04. 2022 r. - Tomasz Roman Bracka
Moja wokanda w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 20. 04. 2022 r.  zakończona Ugodą Sądową w procesie wzajemnym ze Szpitalem Powiatowym w Więcborku i reprezentującą go Panią Marią Kiełbasińską Prezes Zarządu NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku  – Tomasz Roman Bracka