16 maja 2022

Dziś 7 Kwietnia 2022 roku mija 21 miesięcy od śmierci mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Bracka

Dziś 7 Kwietnia 2022 roku mija 21 miesięcy od śmierci mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Bracka, która spoczywa na cmentarzu komunalnym w Więcborku. Mama wywołuję nawet za grobu lęki u swoich prześladowców i oprawców, że dopuścili się ci zwyrodnialcy i degeneraci spalenia Mamy grobu i znieważyli miejsce spoczynku podpalając je z pomnikiem, co ujawniłem 1 marca 2022 r. Sprawą spalenia, sprofanowania i znieważenia miejsca spoczynku zwłok i pomnika mojej Mamy śp Renaty Bracka na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku zajmuję się Policja Państwowa i Prokuratura. Czas Panie burmistrzu Więcborka i ZGK Więcbork na na natychmiastowe zamontowanie kamer obejmujących swoim zasięgiem cały Cmentarz Komunalny w Więcborku i zamykanie go na noc. 
 
Moja Mama ś.p. Renaty Bracka to też działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL począwszy od gdańskiego Grudnia 1970 r. i w następnych latach 1970 – 1989 r,. Mama to też członkini Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedszkola w Więcborku, w latach 1980 -1981 r. uczestniczka strajków NSZZ Solidarność w latach 1980 – 1981 r. Pomimo choroby Mama oddała swój głos na Prezydenta Andrzeja Dudę w ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 r. w obu turach, dziękując w ten skromny sposób za nadanie mamy synowi czyli mnie przez Prezydenta RP Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski z srebrną Gwiazdą, który w swojej skromności obniżyłem sobie w rozmowie po odznaczeniu z Panem Prezydentem Dudą do Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski ! Przypominam, że moja Mama ś.p. Renata Bracka nigdy nie opuściła ze mną żadnych wyborów w wolnej Polsce, o którą walczyła ze mną całe swojej życie !
 
Moja mama jest wzorem patriotyzmu, uczciwości i odpowiedzialności i pomimo ogromnego ataku postkomunistycznych łajdaków i szpicli wygrała wraz ze mną z postkomunistycznym aparatem uciskowym PRL i III RP przed wszystkimi polskimi sądami w tym przed Sądem Najwyższym w 2020 r. po 21 letnim procesie o prawdę i godność naszej zmarłej rodziny rehabilitując z pomówień komunistycznego UBP  całą naszą zmarłą rodzinę o nazwisku Bracka i potwierdzając sądownie okradzenie naszej rodziny z naruszeniem prawa PRL przez komunistycznych i postkomunistycznych złodziei.
 
Wygraliśmy też z Mamą ś.p. Renatą Bracka wielki proces w 2015 r. przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie w prawomocnym Wyroku Pilotażowym z dnia  7 lipca 2015 r. wygraliśmy z polskim bezprawiem sądowym niespełna 600 spraw w tym pięć naszych spraw, zmieniając tym Wyrokiem prawo o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce dla wszystkich Polaków, co przyjął w Uchwałach Sejm i Senat RP i podpisał Prezydent RP. Wywalczone w prawomocnym Wyroku w ETPCz w Strasbourgu przez moją Mamę Renatę Bracka i mnie Tomasza Romana Bracka nowe prawo o przewlekłościach sądowych w  Polsce weszło w życie w całej Polsce, moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranym sprawami- źródło – https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR0ro526MmmemH92o3cyk1zebwnw-e5SIh5N4WqNykeqF98DX7tSIK3_M-c
 
Teraz za każdy rok przewlekłości postępowań sadowych polskie sądy muszą płacić poszkodowanym przez sądy obywatelom Polskim od 500 zł do 20 000 złotych i to jest też wielki sukces mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka obrończyni zdeptanych w Polsce praw człowieka jaki pozostawiła po sobie dla żyjących ! To samo dotyczy przewlekłych postępowań administracyjnych i komorniczych w polce objętych tym wygranym 7 lipca 2015 r. Wyrokiem Pilotażowym w ETPcz w Strasbourgu !  Kolejny sukces Mamy i mój to wywalczona przez nas prawomocnie przed SKO Bydgoszcz w orzeczeniu podwyżka dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych, która po naszej wygranej zmieniła wysokość świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych z 620 zł. do niespełna 2000 zł. na miesiąc dla każdego opiekuna niepełnosprawnych osób dorosłych – źródło https://www.bip.sko-bydgoszcz.pl/redir,sprawy_resak?fbclid=IwAR2No-PdGkZmZYbctcwwYJz0qB25WKKlpuOLGG7VQNc52rMMSQEGMm-CMfw
 
Jednak największym Mamy i moim sukcesem było pokonanie komunistycznych i postkomunistycznych  złodziei i oszustów po 21 latach wydobywczych procesów widmo  o prawdę, godność i zwrot zrabowanego przez władze PRL i III RP mienia mojej zmarłej rodziny przed Sądem Najwyższym RP, Sądem Apelacyjnym w Gdańsku i Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. W tych  w/w Sądach moja Mama ś.p Renata Bracka wygrała ze mną Tomaszem Romanem Bracka 21 letnia bitwę o prawdę z oszustami i złodziejami z PRL, którzy okradli naszą zmarłą rodzinę z wszystkiego. 
 
Tymi prawomocnymi Wyrokami w/w  Sądów przywróciliśmy honor, godność i szacunek całej naszej zmarłej rodzinie o nazwisku Bracka w tym Janowi Bracka, a w/w Sądy polskie jednogłośnie potwierdziły nasze racje w prawomocnych wyrokach nazywając w prost władze PRL i III RP złodziejami, którzy okradli naszych przodków nawet wbrew ówczesnemu prawu PRL i art 99 ówczesnej Konstytucji Marcowej. Sądy w prawomocnych Wyrokach przepraszają naszą zamarłą i okradzioną rodzinę o nazwisku Bracka i nas spadkobierców za wyrządzone nam krzywdy w tej sprawie w okresie PRL i III RP, to jest kolejny wielki sukces mojej Mamy i mojej skromnej osoby przed polskim wymiarem sprawiedliwości !  
 
Natomiast jak już przesądziły prawomocnie polskie Sądy w Mamy i mojej sprawi , czyli Sąd Najwyższy RP, Sąd Apelacyjny w Gdańsku i Sąd Okręgowy w Bydgoszczy dekrety nacjonalizacyjne wydane wobec zrabowanego mienia naszych spadkobierców o nazwisku Bracka wydały komunistyczne władze w PRL z rażącym naruszeniem  prawa PRL i  art 99 Konstytucji Marcowej oraz obecnego prawa karnego i cywilnego oraz Konstytucji III RP, co orzekły w/w Polskie Sady w prawomocnych wyrokach potwierdzając prawomocnie narodowość i obywatelstwa polskie całej mojej rodziny o nazwisku Bracka w tym Jana Bracka obalając w ten sposób komunistyczne i postkomunistyczne kłamstwa o niemieckim rodowodzie naszej całej zmarłej rodziny i to też jest mojej Mamy i mój wielki sukces ! 
 
Zatem moja Mama ś.p. Renata Bracka walczyła ze mną do końca swojego życia o godność naszej zmarłej rodziny o nazwisku Bracka oraz o prawdę i zdeptane prawa człowieka w PRL i III RP i odeszła do Pana Boga i swoich przodków z naręczem dobrych uczynków i wielką wygraną przywracającą ze mną honor, godność i szacunek naszej zmarłej rodzinie o nazwisku Bracka w tym dziadkowi ś.p. Janowi Bracka Współtwórcy II RP z którym już się spotkała przed obliczem Pana Boga.
 
Wygrałem z Mamą ś.p. Renatą Bracka kolejną sprawę 30 lipca 2020 r. przed Izbą Karną Sądu Najwyższego RP pod sygn akt III KO 66/20 z bezprawiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który nie chciał sądzić sędziów z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którzy bezprawnie pozbawili moją chorą  Mamę Renate Bracka ze środków finansowych na podstawie wadliwego Wyroku poprzez oszustwa sądowe i fałszerstwa przeciw dokumentom to jest czyn z art 271 kk & 1 i 2. . http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5293-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20%20KO%2066/20
 
Wygrałem broniąc Mamy ś.p. Renaty Bracka z rażącym bezprawiem sądowym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przed Sądem Najwyższym RP 28 lutego 2020 r.dokonując konwalidacji  czyli usunięcia naruszenia prawa i konstytucji przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w Sądzie Najwyższym RP — źródło http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=12-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=IV%20CZ%201%2F20&fbclid=IwAR1-PwmDO1QkYvl8ODH6MTLY82vzqmcng_-nrZ4JX34UUivBwOmUgG05v9c
 
Dziękuję Tobie moja ukochana Mamo za całe piękne życie i wskazówki jak przez nie podążać godnie w drodze ku wolności, prawdzie, uczciwości. Ostatnie słowa jakie moja Mama śp. Renata Bracka wypowiedziała do mnie brzmiały tak ,,Synu my im zawadzamy i oni chcą się nas pozbyć, bo obaliliśmy wszystkie ich kłamstwa. https://www.youtube.com/watch?v=Vy1iJ0XALLs
 
Moje dzisiejsze wystąpienie z wykładem polityczni historycznym przy grobie Mamy śp. Renaty Bracka na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku w 21 miesięcznicy śmierci – źródło  https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/976937193187119/?comment_id=977034246510747&notif_id=1649354422519803&notif_t=video_comment&ref=notif
 
Dziękuje Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku za wprowadzenie mnie prawomocnie 25. 02. 2022 r. w miejsce mojej Mamy śp Renaty Bracka w naszej 23 letniej sprawie odnośnie zwrotu zrabowanego nam mienia przez komunistycznych złodziei i morderców, co uznał już prawomocnie Sąd za usprawiedliwione co do zasady. Czerwona komunistyczna hołota okradła nas, a dziś już mnie w PRL i III RP na ponad 50 000 000 zł. 
 
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka. Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka do której przybyłem na Cmentarz w Więcborku. Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka do której przybyłem na Cmentarz w Więcborku.
Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka - Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka – Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka dzień przed operacją w CO w Bydgoszczy wrzesień 2019  rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Doszło do podpalenia grobu mojej Mamy śp. Renaty Bracka i znieważenia miejsca pochówku zwłok na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku, co ujawniłem 1 marca 2022 r. w Święto Żołnierzy Wyklętych
Doszło do podpalenia grobu mojej Mamy śp. Renaty Bracka i znieważenia miejsca pochówku zwłok na Cmentarzu Komunalnym w Więcborku, co ujawniłem 1 marca 2022 r. w Święto Żołnierzy Wyklętych – Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka  po udanej operacji w CO Bydgoszcz wrzesień 2019 r. – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka opuszcza Katedrę Kliniki Centrum Onkologii w Bydgoszczy po udanej radykalnej operacji  wrzesień 2019 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka opuszcza Katedrę Kliniki Centrum Onkologii w Bydgoszczy po udanej radykalnej operacji  wrzesień 2019 ro – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w swoim domu 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w swoim domu 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka zamyślona i zasmucona brakiem i odmową leczenia onkologicznego po udanej operacji 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka zamyślona i zasmucona brakiem i odmową leczenia onkologicznego po udanej operacji 2020 rok – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka zamyślona i zasmucona brakiem i odmową leczenia onkologicznego po udanej operacji dokładnie w tym momencie wydano na mamę wyrok śmierci odmawiając w bydgoskim Centrum Onkologii  podania  Mamie chemii pomimo braku przeciwwskazań do podania chemii i bardo dobrych wyników morfologicznych po badaniach tego dnia w CO w Bydgoszczy oraz całkowitego usunięcia nowotworu i tym zajmuję się już Sąd i Prokuratura – foto Tomasz Roman Bracka
Dziękuje Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku za wprowadzenie mnie w miejsce mojej Mamy śp Renaty Bracka w naszej 23 letniej sprawie odnośnie zwrotu zrabowanego nam mienia przez komunistycznych złodziei i morderców, co uznał już prawomocnie Sąd za usprawiedliwione co do zasady. Czerwona komunistyczna hołota okradła nas, a dziś już mnie w PRL i III RP na ponad 50 000 000 zł. Tomasz Roman Bracka
Dziękuje Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku za wprowadzenie mnie w miejsce mojej Mamy śp Renaty Bracka w naszej 23 letniej sprawie odnośnie zwrotu zrabowanego nam mienia przez komunistycznych złodziei i morderców, co uznał już prawomocnie Sąd za usprawiedliwione co do zasady. Czerwona komunistyczna hołota okradła nas, a dziś już mnie w PRL i III RP na ponad 50 000 000 zł. – Tomasz Roman Bracka
Powyżej prawomocna opinią biegłego sądowego zlecona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy potwierdzona w latach 2018 – 2020 prawomocnymi Wyrokami Sądu Najwyższego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 23 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa PRL i III RP okradł naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka i nas spadkobierców w tym moją zmarłą Mamę Renatę Bracka i teraz już mnie Tomasz Romana Bracka na niecałe 42 mln złotych, jest to kwota bez odsetek na 2015 r.. To dla Ciebie to wywalczyłem moja ukochana Mamo śp RENATO BRACKA i na Twoja chwałę i tymi prawomocnymi Wyrokami po 23 latach walki i poniżania nas w sądach i prze lokalną hołotę splunąłem w twarz krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym oszustom, fałszerzom i łajdakom. Wygraliśmy Mamo walkę o prawdę, godność naszego dziadka i pradziadka śp Jana Bracka i naszej zmarłej rodziny z którą już się spotkałaś przed czasem. To są wyliczenia z 2015 r. dziś jest to grubo ponad 50 000 000 zł z odsetkami ustawowymi za 7 lat. Niech żyje prawda – Tomasz Roman Bracka Pokaż mniej
Powyżej prawomocna opinią biegłego sądowego zlecona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy potwierdzona w latach 2018 – 2020 prawomocnymi Wyrokami Sądu Najwyższego w Warszawie, Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, gdzie pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 23 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa PRL i III RP okradł naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka i nas spadkobierców w tym moją zmarłą Mamę Renatę Bracka i teraz już mnie Tomasz Romana Bracka na niecałe 42 mln złotych, jest to kwota bez odsetek na 2015 r..
To dla Ciebie to wywalczyłem moja ukochana Mamo śp RENATO BRACKA i na Twoja chwałę i tymi prawomocnymi Wyrokami po 23 latach walki i poniżania nas w sądach i prze lokalną hołotę splunąłem w twarz krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym oszustom, fałszerzom i łajdakom. Wygraliśmy Mamo walkę o prawdę, godność naszego dziadka i pradziadka śp Jana Bracka i naszej zmarłej rodziny z którą już się spotkałaś przed czasem. To są wyliczenia z 2015 r. dziś jest to grubo ponad 50 000 000 zł z odsetkami ustawowymi za 7 lat.
Niech żyje prawda – Tomasz Roman Bracka Pokaż mniej
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „POLSKIEJ w IMIENIU J WSTĘPNY Dnia 19 czerwca 2015. OkrÄgowy Bydgoszczy Wydział Cywilny następującym: sSo Dorota Marszałkowska Protokolant: stażysta Agata Wodwud rozpoznaniu dniu 19 czerwca 2015 w Bydgoszczy sprawy powództwa Tomasza Bracka, Renaty Bracka przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Skarbowi Nadleśnictwu Runowo, Gminie Więcbork nieruchomości zapłatę roszczenie za usprawiedliwione co do zasady. SDr Marszałkows BOOTT JoamnarKubska KeOw OKRE AO Aqlejsze orzeczenie jest prawom Äniem 04 2011 OsZCZ, dnia 50” Tomasz Roman Bracka 5 kwietnia o 18:50 · Tym wyrokiem prawomocnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, co potwierdziliśmy w kolejnych naszych wygranych Wyrokach w 2020 roku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i w Sądzie Najwyższym w Warszawie, gdzie pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 23 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa okradł współtwórcę II RP naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka oraz Jego dzieci i nas na niecałe 42 mln złotych bez odsetek. Dziś jest to grubo ponad 50 000 000 złotych ! Tym wyrokiem prawomocnym trzy sądy: Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy RP obalił kłamstwa i legendy komunistycznego i postkomunistycznego bydła z PRL i z III RP oraz przesądzono rażące naruszenie prawa PRL i III RP, podczas okradzenia naszej zmarłej rodziny i teraz również mnie i mojej zmarłej Mamy Renaty Bracka. Prawda wygrała, a postkomunistyczne bydlęta i ich klakierzy przegrali po 75 latach płodzenia legend, kłamstw i rabowania naszej własności rodzinnej. To dla Ciebie moja ukochana Mamo RENATO BRACKA to wywalczyłem na Twoja chwałę i tymi Wyrokami po 23 latach walki oraz pogardy i poniżania nas splunąłem w twarz tym krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym zakłamanym sadystom, oszustom i łajdakom rodem z PRL i III RP. Niech żyje prawda i wolna Polska
 Dnia 19 czerwca 2015. Okręgowy Bydgoszczy Wydział Cywilny następującym: SSO Dorota Marszałkowska po rozpoznaniu dniu 19 czerwca 2015 w Bydgoszczy sprawy powództwa Tomasza Bracka, Renaty Bracka przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Skarbowi Nadleśnictwu Runowo, Gminie Więcbork nieruchomości zapłatę roszczenie za usprawiedliwione co do zasady.
 
Tym wyrokiem prawomocnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, co potwierdziliśmy w kolejnych naszych wygranych Wyrokach w 2020 roku w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i w Sądzie Najwyższym w Warszawie, gdzie pokonałem z moją ukochaną Mamą śp Renatą Bracka po 23 latach procesu aparat uciskowy PRL i III RP, który z naruszeniem prawa okradł współtwórcę II RP naszego dziadka i pradziadka Jana Bracka oraz Jego dzieci i nas na niecałe 42 mln złotych bez odsetek. Dziś jest to grubo ponad 50 000 000 złotych !
Tym wyrokiem prawomocnym trzy sądy: Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy RP obalił kłamstwa i legendy komunistycznego i postkomunistycznego bydła z PRL i z III RP oraz przesądzono rażące naruszenie prawa PRL i III RP, podczas okradzenia naszej zmarłej rodziny i teraz również mnie i mojej zmarłej Mamy Renaty Bracka.
Prawda wygrała, a postkomunistyczne bydlęta i ich klakierzy przegrali po 75 latach płodzenia legend, kłamstw i rabowania naszej własności rodzinnej. To dla Ciebie moja ukochana Mamo RENATO BRACKA to wywalczyłem na Twoja chwałę i tymi Wyrokami po 23 latach walki oraz pogardy i poniżania nas splunąłem w twarz tym krajowym, więcborskim i sępoleńskim postkomunistycznym zakłamanym sadystom, oszustom i łajdakom rodem z PRL i III RP.
Niech żyje prawda i wolna Polska – Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka 2020 rok  - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka i ja u nas w domu w sklepie 2020 rok  – foto Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka do której przybyłem na Cmentarz w Więcborku. Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 kwietnia 21 miesięcznica przedwczesnej śmierci mojej ukochanej Mamy śp. Renaty Bracka do której przybyłem na Cmentarz w Więcborku.
Tomasz Roman Bracka
40 lat Stanu Wojennego Polsce w załączeniu mój status Tomasza Bracka działacza opozycjonisty antykomunistycznego w PRL potwierdzony prawomocnie przez IPN i Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 13. 10. 2015 r. Tomasz Bracka
W załączeniu mój status Tomasza Bracka działacza opozycjonisty antykomunistycznego w PRL potwierdzony prawomocnie przez IPN i Decyzją Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 13. 10. 2015 r. – Tomasz Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

 Na zdjęciu z flagą Solidarności opozycjonista antykomunistyczny Federacji Młodzieży Walczącej i działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka, podczas demonstracji Solidarności i FMW w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach PRL i komunizmu Demonstracja została zorganizowana przeze mnie w latach 80 – tych minionego stulecia przeze mnie Tomasza Romana Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI
Na zdjęciu z flagą Solidarności opozycjonista antykomunistyczny Federacji Młodzieży Walczącej i działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka, podczas demonstracji Solidarności i FMW w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach PRL i komunizmu Demonstracja została zorganizowana przeze mnie w latach 80 – tych minionego stulecia przeze mnie Tomasza Romana Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI

 

Marzyliśmy o tej wolności o nią walczyliśmy z milionami Polaków i się doczekaliśmy ! Choć jeszcze wszystko nie gra do końca jak być powinno, to jest to już 33 lat nasza wolna Polska i trzeba ją szanować i wzmacniać, a nie niszczyć  ! Tomasz Roman Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI
Marzyliśmy o tej wolności o nią walczyliśmy z milionami Polaków i się doczekaliśmy ! Choć jeszcze wszystko nie gra do końca jak być powinno, to jest to już 33 lat nasza wolna Polska i trzeba ją szanować i wzmacniać, a nie niszczyć  ! Tomasz Roman Bracka https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI
Na zdjęciu to właśnie ja Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji antykomunistycznej w Więcborku w czasach PRL którą organizowałem cyklicznie w rocznicę najazdu sowieckiego na Polskę 17. 09. 1939 r. Ten sowiecki pomnik spaliłem z działaczami antykomunistycznymi Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku w 1988 r. odrąbując mu czerwone gwiazdy, a na płonącym pomniku zawisł odrąbany przeze mnie siekierą szyld Komitet Miejsko Gminny PZPR z Komitetu Miejsko Gminnego PZPR w Więcborku ! Pomnik ten został usunięty z mojej inicjatywy członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz i burmistrza Maracha na początku lat 90 - tych minionego stulecia !!! - Tomasz Roman Bracka kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR1oUKaxs_5mgl6XbVwhwa5_M5udH4MbHmyzgmuActkhIWujCeFGxMlaHwI
Na zdjęciu to właśnie ja Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji antykomunistycznej w Więcborku w czasach PRL którą organizowałem cyklicznie w rocznicę najazdu sowieckiego na Polskę 17. 09. 1939 r.
Ten sowiecki pomnik spaliłem z działaczami antykomunistycznymi Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku w nocy 31. 12. 1987 r. odrąbując mu czerwone gwiazdy, a na płonącym pomniku zawisł odrąbany przeze mnie siekierą szyld Komitet Miejsko Gminny PZPR z Komitetu Miejsko Gminnego PZPR w Więcborku !
Pomnik ten został usunięty z mojej inicjatywy członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz i burmistrza Maracha na początku lat 90 – tych minionego stulecia !!!
– Tomasz Roman Bracka
kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR1oUKaxs_5mgl6XbVwhwa5_M5udH4MbHmyzgmuActkhIWujCeFGxMlaHwI
Biogram IPN w Warszawie Tomasz Roman Bracka Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL
Biogram IPN w Warszawie Tomasz Roman Bracka Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności – działacz opozycji antykomunistycznej w PRL https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! - foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! – foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! - foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! – foto Tomasz Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy.
Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej. To właśnie ja Tomasz Roman Bracka demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku 
Przypominam, że na całe województwo bydgoskie ja Tomasz Roman Bracka byłem jedynym z poza Bydgoszczy na całe województwo bydgoskie przedstawicielem nielegalnej jeszcze NSZZ Solidarność i FMW co poświadczają załączone dokumenty – Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy.
Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej. To właśnie ja Tomasz Roman Bracka demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku 
Przypominam, że na całe województwo bydgoskie ja Tomasz Roman Bracka byłem jedynym z poza Bydgoszczy na całe województwo bydgoskie przedstawicielem nielegalnej jeszcze NSZZ Solidarność i FMW co poświadczają załączone dokumenty – Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy.
Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej. To właśnie ja Tomasz Roman Bracka demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku 
Przypominam, że na całe województwo bydgoskie ja Tomasz Roman Bracka byłem jedynym z poza Bydgoszczy na całe województwo bydgoskie przedstawicielem nielegalnej jeszcze NSZZ Solidarność i FMW co poświadczają załączone dokumenty – Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy. Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej - Tomasz Roman Bracka
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 29 listopada 1989 r. nr IX/60/89 w której włączono mnie Tomasza Bracka do składu komisji WRN Bydgoszcz jako przedstawiciela antykomunistycznego Regionalnego Komitetu Organizacyjnego NSZZ Solidarność w Bydgoszczy z wskazaniem mnie przez antykomunistyczne stowarzyszenie Polityczne Prawda i Sprawiedliwość w Bydgoszczy.
Powołano mnie Tomasza Bracka na członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz kolejną Uchwałą WRN Bydgoszcz z z dnia 21 grudnia 1989 r. nr X/63/89 przegłosowaną w WRN Bydgoszcz i podpisana przez Przewodniczącego WRN Bydgoszcz Pana Leonarda Maciejewskiego z ujawnieniem mojej osoby Tomasz Bracka członka komisji Kultury WRN Bydgoszcz z wszystkimi prawami radnych WRN z prawem głosu włącznie co w dokumentach załączam powyżej. To właśnie ja Tomasz Roman Bracka demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku 
Przypominam, że na całe województwo bydgoskie ja Tomasz Roman Bracka byłem jedynym z poza Bydgoszczy na całe województwo bydgoskie przedstawicielem nielegalnej jeszcze NSZZ Solidarność i FMW co poświadczają załączone dokumenty – Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności WiP i SW, ale także w organach władzy w PRL, gdyż byłem już 30 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRL. To właśnie ja demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku likwidując wówczas Komitet Wojewódzki PZPR, komunistyczne ulice w Bydgoszczy, nazwy szpitali powołując szpitale Jurasza, Biziela czy ulice Gdańską, Foha, rondo Jagiellonów ! W tym czasie powołałem też Telewizję Bydgoszcz i jej pierwszego dyrektora Konstantego Dąbrowicza. Przyczyniłem się w uchwale KK WRN Bydgoszcz do dokończenia budowy Opery Nova w Bydgoszczy i wielu innych rzeczy i inwestycji. Przypominam, że na całe województwo bydgoskie było czterech przedstawicieli opozycji antykomunistycznej w WRN w tym gronie byłem i ja Tomasz Roman Bracka, co poświadczają załączone dokumenty i zdjęcia. Niestety rządzący Bydgoszczą egzekutywa PO z jej prezydentem nie potrafi tego uszanować, co świadczy o miernocie intelektualnej i politycznej tego towarzystwa wątpliwej jakości w roku 30 lecia III RP ! Żeby było jasne niczego od nich nie oczekuję lecz podkreślam ich miernotę i amnezje polityczną ! – Tomasz Roman Bracka
Walczyłem o wolność Polski w PRL nie tylko na ulicach i w konspiracji jako działacz opozycyjny w FMW, Solidarności WiP i SW, ale także w organach władzy w PRL, gdyż byłem już 33 lat temu jedynym z poza Bydgoszczy przedstawicielem opozycji antykomunistycznej i nielegalnej jeszcze mojej Solidarności i FMW w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 r, co świadczyło o mojej bardzo wysokiej pozycji w wojewódzkiej opozycji antykomunistycznej w PRL. To było najwyższe stanowisko dla ówczesnej opozycji antykomunistycznej w PRLi nielegalnej jeszcze Solidarności, którą tam reprezentowałem 33 lata temu !
To właśnie ja Tomasz Roman Bracka demontowałem w WRN Bydgoszcz z Stefanem Pastuszewskim system komunistyczny PRL w Bydgoszczy i województwie bydgoskim w Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Bydgoszczy w 1989 roku 
Przypominam, że na całe województwo bydgoskie ja Tomasz Roman Bracka byłem jedynym z poza Bydgoszczy na całe województwo bydgoskie przedstawicielem nielegalnej jeszcze NSZZ Solidarność i FMW co poświadczają załączone dokumenty.   – Tomasz Roman Bracka
Usuniecie pomnika sowieckiego na więcborskim Rynku z młotem w ręku Tomasz Bracka.
Usuniecie pomnika sowieckiego na więcborskim Rynku z młotem w ręku. Pomnik ten został usunięty z mojej inicjatywy i na mój wniosek członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz i burmistrza Maracha na początku lat 90 – tych minionego stulecia – Tomasz Roman Bracka.
Usunięcie pomnika sowieckiego w Więcborku na fotografi pracownicy UM Więcbork i Tomasz Bracka
Usunięcie pomnika sowieckiego w Więcborku na fotografii pracownicy UM Więcbork i ja Tomasz Roman Bracka. Pomnik ten został usunięty z mojej inicjatywy i  na mój wniosek członka Komisji Kultury WRN Bydgoszcz i burmistrza Maracha na początku lat 90 – tych minionego stulecia – Tomasz Roman Bracka