27 września 2022

Wszystkich Świętych AD 2021 na więcborskich cmentarzach

Wszystkich Świętych AD 2021 na Cmentarzu Parafialnym i Komunalnym w Więcborku 

foto –Tomasz Roman Bracka