14 kwietnia 2024

Dziś 11 sierpnia mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r.

Dziś 11 sierpnia 2021 r. mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r.
 
Moja Mama ś.p. Renaty Bracka to też działaczka opozycji antykomunistycznej w PRL począwszy od gdańskiego Grudnia 1970 r. i w następnych latach 1970 – 1989 r,. Mama to też członkini Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Przedszkola w Więcborku, w latach 1980 -1981 r. uczestniczka strajków NSZZ Solidarność w latach 1980 – 1981 r. Pomimo choroby Mama oddała swój głos na Prezydenta Andrzeja Dudę w ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 r. w obu turach, dziękując w ten skromny sposób za nadanie mamy synowi czyli mnie przez Prezydenta RP Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski z srebrną Gwiazdą, który w swojej skromności obniżyłem sobie w rozmowie po odznaczeniu z Panem Prezydentem Dudą do Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski ! Przypominam, że moja Mama ś.p. Renata Bracka nigdy nie opuściła ze mną żadnych wyborów w wolnej Polsce, o którą walczyła ze mną całe swojej życie !
 
Moja mama jest wzorem patriotyzmu, uczciwości i odpowiedzialności i pomimo ogromnego ataku postkomunistycznych łajdaków i szpicli wygrała wraz ze mną z postkomunistycznym aparatem uciskowym PRL i III RP przed wszystkimi polskimi sądami w tym przed Sądem Najwyższym w 2020 r. po 21 letnim procesie o prawdę i godność naszej zmarłej rodziny rehabilitując z pomówień komunistycznego UBP całą naszą zmarłą rodzinę o nazwisku Bracka i potwierdzając sądownie okradzenie naszej rodziny z naruszeniem prawa PRL przez komunistycznych i postkomunistycznych złodziei.
 
Wygraliśmy też z Mamą ś.p. Renatą Bracka wielki proces w 2015 r. przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu, gdzie w prawomocnym Wyroku Pilotażowym z dnia 7 lipca 2015 r. wygraliśmy z polskim bezprawiem sądowym niespełna 600 spraw w tym pięć naszych spraw, zmieniając tym Wyrokiem prawo o przewlekłości postępowań sądowych w Polsce dla wszystkich Polaków, co przyjął w Uchwałach Sejm i Senat RP i podpisał Prezydent RP. Wywalczone w prawomocnym Wyroku w ETPCz w Strasbourgu przez moją Mamę Renatę Bracka i mnie Tomasza Romana Bracka nowe prawo o przewlekłościach sądowych w Polsce weszło w życie w całej Polsce, moje nazwisko T. Bracka na poz 279 i mojej mamy R. Bracka na poz 281 z wygranym sprawami- źródło –  https://trybunal.gov.pl/polskie-akcenty-w-orzecznictwie-miedzynarodowym/rada-europy-europejski-trybunal-praw-czlowieka/w-sprawach-polskich/art/8614-sprawa-rutkowski-i-inni-przeciwko-polsce-skargi-nr-72287-10-13927-11-i-46187-11-oraz-591-innych-sk/?fbclid=IwAR2M6RPkF0Yt9AStgaVxPtl7wu0W5CG3_HgVNvEtQ8suo2OSF5GFR3pRqhA
 
Teraz za każdy rok przewlekłości postępowań sadowych polskie sądy muszą płacić poszkodowanym przez sądy obywatelom Polskim od 500 zł do 20 000 złotych i to jest też wielki sukces mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka obrończyni zdeptanych w Polsce praw człowieka jaki pozostawiła po sobie dla żyjących ! To samo dotyczy przewlekłych postępowań administracyjnych i komorniczych w Polsce objętych tym wygranym 7 lipca 2015 r. Wyrokiem Pilotażowym w ETPcz w Strasbourgu !
 
Kolejny sukces Mamy i mój to wywalczona przez nas prawomocnie przed SKO Bydgoszcz w orzeczeniu podwyżka dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych, która po naszej wygranej zmieniła wysokość świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych z 620 zł. do niespełna 2000 zł. na miesiąc dla każdego opiekuna niepełnosprawnych osób dorosłych – źródło https://www.bip.sko-bydgoszcz.pl/redir,sprawy_resak
 
Jednak największym Mamy i moim sukcesem było pokonanie komunistycznych i postkomunistycznych złodziei i oszustów po 21 latach wydobywczych procesów widmo o prawdę, godność i zwrot zrabowanego przez władze PRL i III RP mienia mojej zmarłej rodziny przed Sądem Najwyższym RP, Sądem Apelacyjnym w Gdańsku i Sądem Okręgowym w Bydgoszczy. W tych w/w Sądach moja Mama ś.p Renata Bracka wygrała ze mną Tomaszem Romanem Bracka 21 letnia bitwę o prawdę z oszustami i złodziejami z PRL, którzy okradli naszą zmarłą rodzinę z wszystkiego.
 
Tymi prawomocnymi Wyrokami w/w Sądów przywróciliśmy honor, godność i szacunek całej naszej zmarłej rodzinie o nazwisku Bracka w tym Janowi Bracka, a w/w Sądy polskie jednogłośnie potwierdziły nasze racje w prawomocnych wyrokach nazywając w prost władze PRL i III RP złodziejami, którzy okradli naszych przodków nawet wbrew ówczesnemu prawu PRL i art 99 ówczesnej Konstytucji Marcowej. Sądy w prawomocnych Wyrokach przepraszają naszą zamarłą i okradzioną rodzinę o nazwisku Bracka i nas spadkobierców za wyrządzone nam krzywdy w tej sprawie w okresie PRL i III RP, to jest kolejny wielki sukces mojej Mamy i mojej skromnej osoby przed polskim wymiarem sprawiedliwości !
 
Natomiast jak już przesądziły prawomocnie polskie Sądy w Mamy i mojej sprawi , czyli Sąd Najwyższy RP, Sąd Apelacyjny w Gdańsku i Sąd Okręgowy w Bydgoszczy dekrety nacjonalizacyjne wydane wobec zrabowanego mienia naszych spadkobierców o nazwisku Bracka wydały komunistyczne władze w PRL z rażącym naruszeniem prawa PRL i art 99 Konstytucji Marcowej oraz obecnego prawa karnego i cywilnego oraz Konstytucji III RP, co orzekły w/w Polskie Sady w prawomocnych wyrokach potwierdzając prawomocnie narodowość i obywatelstwa polskie całej mojej rodziny o nazwisku Bracka w tym Jana Bracka obalając w ten sposób komunistyczne i postkomunistyczne kłamstwa o niemieckim rodowodzie naszej całej zmarłej rodziny i to też jest mojej Mamy i mój wielki sukces !
 
Zatem moja Mama ś.p. Renata Bracka walczyła ze mną do końca swojego życia o godność naszej zmarłej rodziny o nazwisku Bracka oraz o prawdę i zdeptane prawa człowieka w PRL i III RP i odeszła do Pana Boga i swoich przodków z naręczem dobrych uczynków i wielką wygraną przywracającą ze mną honor, godność i szacunek naszej zmarłej rodzinie o nazwisku Bracka w tym dziadkowi ś.p. Janowi Bracka Współtwórcy II RP z którym już się spotkała przed obliczem Pana Boga.
 
Wygrałem z Mamą ś.p. Renatą Bracka kolejną sprawę 30 lipca 2020 r. przed Izbą Karną Sądu Najwyższego RP pod sygn akt III KO 66/20 z bezprawiem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, który nie chciał sądzić sędziów z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, którzy bezprawnie pozbawili moją chorą Mamę Renate Bracka ze środków finansowych na podstawie wadliwego Wyroku poprzez oszustwa sądowe i fałszerstwa przeciw dokumentom to jest czyn z art 271 kk & 1 i 2. . http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=5293-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=III%20%20KO%2066/20
 
Wygrałem też z Mamą ś.p. Renatą Bracka z rażącym bezprawiem sądowym Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przed Sądem Najwyższym RP 28 lutego 2020 r. wygrywając z bezprawiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dokonując usunięcia naruszenia prawa i konstytucji pogwałconej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w naszej sprawie po naszej wygranej w Sądzie Najwyższym RP z sądowym bezprawiem — źródło http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/e-Sprawa.aspx?ItemSID=12-bf64e294-b9ca-4518-b9cd-2b8c7295f4de&ListName=esprawa2020&Search=IV%20CZ%201%2F20&fbclid=IwAR1-PwmDO1QkYvl8ODH6MTLY82vzqmcng_-nrZ4JX34UUivBwOmUgG05v9c
 
Sprawą przedwczesnej śmierci mojej Mamy ś.p. Renaty Bracka i bezpodstawnej odmowy leczenia onkologicznego po udanej radykalnej operacji co w mojej ocenie przyczyniło się do śmierci Mamy zajmuję się już Sąd i Prokuratura Krajowa z Prokuratorem Generalnym RP którą powiadomiłem o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez zaniechanie leczenia medycznego Mamy, które w mojej ocenie mogło spowodować przedwczesną śmierć mojej Mamy.
 
Dziękuję Tobie moja ukochana Mamo za całe piękne życie i wskazówki jak przez nie podążać godnie w drodze ku wolności, prawdzie, uczciwości. Ostatnie słowa jakie moja Mama śp. Renata Bracka wypowiedziała do mnie brzmiały tak ,,Synu my im zawadzamy i oni chcą się nas pozbyć, bo obaliliśmy wszystkie ich kłamstwa. Uważaj syku na siebie, ja cały czas będę przy tobie” a ja przy Tobie Mamo nawet jak już będziesz na tamtym świecie, tak wówczas Mamie odpowiedziałem. https://www.youtube.com/watch?v=Vy1iJ0XALLs
 
 
Renata Bracka - foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama ś.p Renata Bracka 2020 r.  – foto Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w więcborskim kościele ostatni raz za życia. foto - Tomasz Roman Bracka
Moja Mama Renata Bracka w więcborskim kościele ostatni raz za życia.
foto – Tomasz Roman Bracka
 
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p. Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka.
Więcbork 11 sierpień 2020 r.
syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi śp Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Pogrzeb mojej ukochanej mamusi ś.p Renaty Bracka. Więcbork 11 sierpień 2020 r. syn Tomasz Roman Bracka
Dziś 7 sierpnia 2021 r. o godz. 8, 16 minęła 1 rocznica śmierci mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Bracka, która zmarła w więcborskim szpitalu i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Więcborku, gdzie obecnie się znajduję – syn Tomasz Roman Bracka
7 sierpnia 2021 r. o godz. 8, 16 minęła 1 rocznica śmierci mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty Bracka, która zmarła w więcborskim szpitalu i spoczywa na cmentarzu komunalnym w Więcborku – syn Tomasz Roman Bracka
Dziś 11 sierpnia mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r.
Dziś 11 sierpnia 2021 r. mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r. gdzie obecnie teraz się znajduję łącząc się z  Mamą w modlitwie i wspomnieniu – syn  Tomasz Roman Bracka 
Dziś 11 sierpnia 2021 r. mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r. gdzie obecnie teraz się znajduję łączac siez  Mamą w modlitwie i wspomnieniu - syn  Tomasz Roman Bracka 
Dziś 11 sierpnia 2021 r. mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r. gdzie obecnie teraz się znajduję łącząc się z  Mamą w modlitwie i wspomnieniu – syn  Tomasz Roman Bracka
Tomasz Roman Bracka  mają ukochaną Mamą Renatą Bracka  i wojewodą kujawsko - pomorskim  Ewą Mes po odznaczeniu mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy w 2014 r. - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu redaktor naczelny gazety więcborskiej  czyli ja Tomasz Roman Bracka  mają ukochaną Mamą Renatą Bracka  i Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Panią  Ewą Mes po odznaczeniu mnie przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności na wniosek kolegium i Prezesa IPN na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy –  foto gazeta więcborska 
Tomasz Roman Bracka mają ukochaną Mamą Renatą Bracka i wojewodą kujawsko - pomorskim Ewą Mes po odznaczeniu mnie Krzyżem Wolności i Solidarności na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy w 2014 r. - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu to ja Tomasz Roman Bracka  po odznaczeniu mnie przez Prezydenta RP na wniosek kolegium IPN i Prezesa IPN Krzyżem Wolności i Solidarności na obchodach państwowych Święta Niepodległości w Bydgoszczy, gdzie ponad tysiąc uczestników uroczystości przywitało mnie gromkimi oklaskami   –  foto gazeta więcborska 
Wręczenie najważniejszego odznaczenia w województwie złotego medalu marszałka województwa kujawsko - pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano - Pomeraniensis' Tomaszowi Romanowi Bracka z rąk marszałka Piotra Całbeckiego przyznanego jednogłośnie na wniosek Kapituły tego medalu w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL. Toruń 05. 06. 2014 r. - Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu moja ukochana Mama Renata Bracka  i ja Tomasz Roman Andrzej Bracka przed wręczeniem  mi najważniejszego odznaczenia w województwie złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ z rąk marszałka Piotra Całbeckiego przyznanego mi Tomaszowi Romanowi Bracka  jednogłośnie na wniosek Kapituły tego medalu w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i praw człowieka w PRL. Toruń  –  foto gazeta więcborska 
Wręczenie złotego medalu Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” dla mnie Tomasza Romana Bracka w uznaniu zasług na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polski i obronę praw człowieka w PRL. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Wręczenie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu mnie Tomaszowi Romanowi Andrzejowi Bracka złotego medalu Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasług na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polski i obronę praw człowieka w PRL.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Na archiwalnym zdjęciu w Dniu Mamy moja ukochana Mama ś.p. Renata Bracka ze mną i Wojewodą Kujawsko - Pomorskim, po odznaczeniu mnie przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Na archiwalnym zdjęciu moja ukochana Mama ś.p. Renata Bracka ze mną Tomaszem Romanem Andrzejem Bracka  i Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, po odznaczeniu mnie przez Prezydenta Polski Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.- foto gazeta więcborska 
Niech Żyje Polska i Prezydent Andrzej Duda ! Precz z komuną i postkomuną ! Cała prawa Polska wraz zemną głosuje i popiera 12 lipca 2020 r. w II turze wyborów prezydenckich w Polsce Prezydenta Andrzeja Dudę !!! Tomasz Roman Bracka
Prezydent Polski dr. Andrzej Duda i Tomasz Roman Bracka,któremu publicznie podziękowałem za otrzymane najwyższe odznaczenia państwowe w Polsce.   Prezydent Polski Pan Andrzej Duda do mnie  ,,To ja Panu dziękuję za to wszystko co Pan zrobił dla Polski i Polaków, Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski czeka na Pana panie Tomaszu” Po czym odpowiedziałem , że ten najwyższy order przyjmuję z wielką dumą i radością – foto Prezydent RP Andrzej Duda 
a Biogram IPN w Warszawie Tomasz Roman Bracka Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności - działacz opozycji antykomunistycznej w PRL - źródło IPN https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI 
 Mój biogram na stronach IPN w Warszawie Tomasza Romana Bracka Kawalera Krzyża Wolności i Solidarności – działacza opozycji antykomunistycznej w PRL – źródło IPN https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl/persons/view/03aeccf8-329b-4541-85d3-a2c6c7c8b1b9?fbclid=IwAR0Zm-9A19tEpaiR-uN4lbMYdLJd3AB8Ne46u6LxMwMVH_P7PqP_SzSKuYI 

Na zdjęciu opozycjonista antykomunistyczny FMW i działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka, podczas demonstracji Solidarności i FMW w obronie wolności i praw człowieka na ulicach Więcborka w czasach PRL i komunizmu Demonstracja została organizowana w latach 80 - tych minionego stulecia przeze mnie Tomasza Romana Bracka
Na archiwalnym zdjęciu z flagą zakazanej i zdelegalizowanej w PRL Solidarności na ul. Mickiewicza w Więcborku w latach 80 -tych minionego stulecia to właśnie ja Tomasz Roman Bracka opozycjonista antykomunistyczny w PRL i lider antykomunistycznej Federacji Młodzieży Walczącej w Więcborku oraz działacz zdelegalizowanej Solidarności w PRL. Zdjęcie zostało wykonane na ulicy Mickiewicza Więcborka w czasach PRL i komunizmu podczas demonstracji Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej o wolności Polski w czasach PRL i w obronie zdeptanych praw człowieka w PRL.
Demonstracja za którą wówczas trafiało się na katownie UB i do więzień została zorganizowana w latach 80 – tych minionego stulecia przeze mnie Tomasz Roman Bracka i podległych mi działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL. Przypominam dziś to tym wszystkim którzy wówczas służyli reżimowi komunistycznemu w PRL, gdy ja nadstawiałem za nich kark i ryzykowałem utratą własnej wolności walcząc za nich o wolność Polski i zdeptane praw człowieka w PRL !
Tomasz Roman Bracka

 

 

Dziś 11 sierpnia 2021 r. mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r. gdzie obecnie teraz się znajduję łącząc się z Mamą w modlitwie i wspomnieniu – syn Tomasz Roman Bracka
Dziś 11 sierpnia 2021 r. mija pierwsza rocznica pogrzebu mojej ukochanej Mamy ś.p. Renaty BRACKA, która spoczęła na cmentarzu komunalnym w Więcborku 11 sierpnia 2020 r. gdzie obecnie teraz się znajduję łącząc się z Mamą w modlitwie i wspomnieniu – syn Tomasz Roman Bracka