27 stycznia 2021

Nowe skrzyżowanie w Więcborku przy DW 241 i 189 z przebudową całej DW 189 Więcbork – Dorotowo i DW 242 Więcbork – Runowo Kr. z DW 242 w 2021 roku !

Po mojej skutecznej wieloletniej interwencji w WINB Bydgoszczy i w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu trzy drogi wojewódzkie przebiegające przez Więcbork nr 241, 242 i 189 zostaną przebudowane w 2021 roku wraz ze skrzyżowaniem przy DW 241 i 189 w Więcborku. Potwierdza to załączone pismo Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. nr pisma  ID-III.8010.5.51 skierowane na moje ręce wnioskodawcy Tomasz Roman Bracka. Stało się to za sprawą Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 23/1020/20, który poparł moje wnioski w 2020 roku w tych sprawach  i zatwierdził wyżej wymienione inwestycje na trzech drogach wojewódzkich w mieście i gminie Więcbork do realizacji w 2021 roku. Natomiast planowany do przebudowy  w 2021 roku 2,5 km odcinek DW 241 od km 37+000 do 39+530 dotyczy południowej części od Więcborka do Zboża.

Historia tych inwestycji jest bardzo długa i sięga prawie 20 lat mojej walki w osamotnieniu o ich realizacje. Zanim zatwierdzono przebudowę DW 241. 242 i 189 w obrębie miasta i gminy Więcbork wysłałem dziesiątki pism i wykonałem tyle samo interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Do tego doszły liczne kontrole trzech dróg wojewódzkich nr 241. 242 i 189 wywołane na mój wniosek przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, który wydał liczne nakazy pokontrolne na rzecz ich przebudowy.

Przypominam lokalnym sklerotykom, że w ramach wydanych na mój wniosek nakazów pokontrolnych WINB Bydgoszcz już częściowo przebudowano DW 242 na odcinku Więcbork – Runowo Kr, gdzie również pojawiły się chodniki, które wywalczyłem nakazami pokontrolnymi WINB Bydgoszcz wydanymi w 2015 r. na mój wniosek.  W 2021 roku przebudowany zostanie kolejny odcinek  DW 242 z Więcborka do Runowa Krajeńskiego w kilometrażu od 1+150 do  km 2+150 oraz dalej od km 7+00 do  km 8+012.  To samo dotyczy wywalczonego przeze mnie nowego ronda przy cmentarzu komunalnym w Więcborku przy DW 241 i 242 czy przebudowy ulic Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku przy DW 241 z budową chodnika z Więcborka do Wituni oraz sygnalizacji świetlnej z przejściem dla pieszych pod mostem przy ulicy Złotowskiej w Więcborku i Wituni. Wierze, że tym razem Marszałek województwa z ZDW Bydgoszcz dotrzyma słowa i wywalczone przeze mnie nakazami pokontrolnymi i  zapowiadane przez Marszałka Całbeckiego z ZDW Bydgoszcz od 10 lat w/w inwestycje zostaną w końcu wykonane w 2021 roku inaczej organa te utracą swoją wiarygodność. 

To samo dotyczy budowy obwodnicy Więcborka, którą wywalczyłem w osamotnieniu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu przy niechęci i szyderstwie władz miejskich Więcborka i ich tub propagandowych, które z chojnickim radyjkiem spoglądały z szyderstwem i niedowierzaniem na moją inicjatywę, która ziszcza się na naszych oczach. Nowa obwodnica Więcborka ominie od ronda przy cmentarzu komunalnym w Więcborku w 2023 roku Witunie i wyjdzie za torami kolejowymi na DW 241 przy ul. Gdańskiej w Więcborku. Obwodnica Więcborka  składa się z trzech rond i wagi samochodów oraz parkingu dla tirów i jest w całości finansowana przez UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz zgodnie z moja wolą wnioskodawcy tej potrzebnej inwestycji, na którą gminy Więcbork nigdy nie byłoby stać. Pełna dokumentacja techniczna budowy obwodnicy z jej ostatecznym przebiegiem trafiała z ZDW Bydgoszcz do UM Więcbork, który przeprowadzi postępowanie administracyjne na rzecz wydania decyzji środowiskowej na trasie przebiegu obwodnicy Więcborka. Wartość wywalczonych przeze mnie w/w inwestycji drogowych w mieście i gminie Więcbork to 100 000 000 złotych ! Ostateczny niebieski wariant obwodnicy Więcborka https://www.obwodnica-wiecborka-konsultacje.com/plan-orientacyjny

 

 

Po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszczy i w UM w Toruniu trzy drogi wojewódzkie nr 241, 242 i 189 zostaną przebudowane w 2021 roku z skrzyżowaniem przy DW 241 i 189 w Więcborku co potwierdza załączone pismo Wicemarszałka wojewódtwa kujawsko - pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. skierowane na moje ręce wnioskodawcy - Tomasz Roman Bracka
Po mojej skutecznej interwencji w WINB Bydgoszczy i w UM w Toruniu trzy drogi wojewódzkie nr 241, 242 i 189 zostaną przebudowane w 2021 roku z skrzyżowaniem przy DW 241 i 189 w Więcborku co potwierdza załączone pismo Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. skierowane na moje ręce wnioskodawcy – Tomasz Roman Bracka
Trzy warianty przebiegu wywalczonej przeze mnie w 2017 r. obwodnicy Więcborka w UM Toruń i ZDW Bydgoszcz niebawem nowy projekt z opisem z czwartym przebiegiem obwodnicy W – Tomasz Roman Bracka
Niebieski wariant przebiegu wywalczonej przeze mnie w 2017 r. obwodnicy Więcborka w UM Toruń i ZDW Bydgoszcz  Niebawem nowy projekt z opisem  przebiegu obwodnicy Więcborka z trzema nowymi rondami, wagą i parkingiem dla tirów. – Tomasz Roman Bracka
Urząd Marszałkowski w Toruniu popiera dofinansowanie nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork - Sępólno Kr - Kamień K. - Chojnice, przyjęta przez Rząd i PKP PLK SA do programu Kolej Plus, na rzecz dofinansowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla w/w linii kolejowej. Tomasz Roman Bracka
Urząd Marszałkowski w Toruniu popiera dofinansowanie nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień K. – Chojnice, przyjęta przez Rząd i PKP PLK SA do programu Kolej Plus, na rzecz dofinansowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla w/w linii kolejowej i potwierdza inwestycje drogowe w mieście i gminie Więcbork  – Tomasz Roman Bracka
 
Urząd Marszałkowski w Toruniu popiera dofinansowanie nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz - Koronowo - Sośno - Pęperzyn - Więcbork - Sępólno Kr - Kamień K. - Chojnice, przyjęta przez Rząd i PKP PLK SA do programu Kolej Plus, na rzecz dofinansowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla w/w linii kolejowej. Tomasz Roman Bracka
Urząd Marszałkowski w Toruniu popiera dofinansowanie nowej linii kolejowej relacji Bydgoszcz – Koronowo – Sośno – Pęperzyn – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień K. – Chojnice, przyjęta przez Rząd i PKP PLK SA do programu Kolej Plus, na rzecz dofinansowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla w/w linii kolejowej i potwierdza inwestycje drogowe w mieście i gminie Więcbork  – Tomasz Roman Bracka
Nowe skrzyżowanie Więcbork
Przedstawiam projekt nowego skrzyżowania przy DW 241 i 189 przy ulicach Złotowskiej, Hallera i Wyzwolenia w Więcborku, które wywalczyłem w ZDW Bydgoszcz i UM w Toruniu z przebudową całej Drogi Wojewódzkiej nr 189 od Więcborka przez Witunię, Sypniewo, Dorotowo do Złotowa !!!
Inwestycja będzie zrealizowana w 2021 r.
Tomasz Roman Bracka
Ulica Złotowska Więcborku i cała droga wojewódzka 189 relacji Więcbork - Witunia - Sypniewo - Dorotowo - Kujan - Złotów uzyska nową nawierzchnie asfaltową - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica Złotowska Więcborku i cała droga wojewódzka 189 relacji Więcbork – Witunia – Sypniewo – Dorotowo – Kujan – Złotów zostanie przebudowana w 2021 roku i uzyska nową nawierzchnie asfaltową – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczona przeze mnie przebudowa DW 242 na trasie Więcbork - Runowo Kr z budową poboczy z obu stron drogi - foto Tomasz Roman Bracka
Już w tym 2021 roku ciąg dalszy wywalczonej przeze mnie przebudowa DW 242 na trasie Więcbork – Runowo Kr. i dalej z budową poboczy z obu stron drogi – foto Tomasz Roman Bracka
Projekt BRD trzeciego ronda w Więcborku im Marszałka Józefa Piłsudsiego autorstwa z ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej i Powstańców Wielkopolskich w Więcborku, wytworzony na mój wniosek. Tomasz Roman Bracka
Projekt BRD trzeciego ronda w Więcborku autorstwa UM w Toruniu i ZDW Bydgoszcz przy ul. Mickiewicza – Pocztowej – Powstańców Wielkopolskich w Więcborku, wytworzony na mój wniosek. To rondo zostanie wybudowane przy przebudowie DW 241 wraz z brakującym chodnikiem przy ul. Gdańskiej w Więcborku od Hotelu Pod Koroną do przejazdu PKP przy LK nr 281  – Tomasz Roman Bracka