27 stycznia 2021

Nowe słupy oświetleniowe z okablowaniem i lampami na ulicach Gdańskiej i Pocztowej do końca 2020 r.

Po mojej skutecznej i wieloletniej interwencji w Enei Operator po niedzieli rozpocznie się całkowita wymiana 800 metrów okablowania elektrycznego i słupów oświetleniowych z oprawami na ulicach Pocztowej i Gdańskiej w Więcborku na koszt Enea Operator w Warszawie. Potwierdza mi to poniżej 2 grudnia 2020 r. Rzecznik Prasowy Enea Operator Pani Danuta Tabaka. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 r.
 
Również ta sama inwestycja wymiany całego okablowania elektrycznego, słupów oświetleniowych i opraw latarni ulicznych na koszt Enei Operator obejmie na początku 2021 roku po moich wieloletnich walkach o tą inwestycje całą ulicę Mickiewicza w Więcborku. Potwierdza mi to poniżej 2 grudnia 2020 r. Rzecznik Prasowy Enea Operator Pani Danuta Tabaka.
 
Natomiast do końca 2020 roku pojawią się kolejne nowe latarnie z oświetleniem ulicznym na ulicach Dworcowej, Korczaka i Al 600 – lecia w Więcborku o które walczyłem wiele lat. Wykonawcą tych prac jest firma Enea, a inwestorem gmina Więcbork.  
 
Szanowny Panie Redaktorze,
 
potwierdzam informacje, które Pan posiada, że inwestycja ma być zrealizowana do końca bieżącego roku. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek przyszłego tygodnia.
 
z poważaniem
 
Danuta Tabaka
Kierownik
Rzecznik prasowy
Biuro Public Relations i Komunikacji Enea Operator
 
 
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea, które do końca 2020 roku ostaną wymienione z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi –  foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Pocztowa w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi drewnianymi i betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea, które do końca 2020 roku ostaną wymienione z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi –  foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Ulica. Gdańska w Więcborku z sypiącymi się półwiecznymi betonowymi słupami oświetleniowymi Enea, które do końca 2020 roku ostaną wymienione z okablowaniem i oprawami oświetleniowymi –  foto Tomasz Roman Bracka