27 stycznia 2021

Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku

Zapowiadane przeze mnie nowe oświetlenie uliczne na ulicach Dworcowej i Al 600 – lecia w Więcborku o które zabiegałem od wielu lat, zostało zamontowane i już świeci. Natomiast finał prac oświetleniowych również na ulicy Korczaka jeszcze w tym roku. Przypominam, że cała inwestycja drogowa z nowym przejściem dla pieszych została wymuszona przeze mnie po nieskutecznym donosie na mnie konkurencyjnej gazetki, gdy podali mnie do Policji za rzekome obrzydzenie burmistrza Kuszewskiego podczas wyborów samorządowych, gdy pisałem o jego koślawej i niebezpiecznej ulicy Dworcowej. Oczywiście tą sprawę wygrałem w Prokuraturze i Policji zmuszając burmistrza do naprawienia garbatej i ciemnej ulicy Dworcowej, a pomawiający mnie medialni kapusie do dziś mnie za to pomówienie nie przeprosili. Teraz czas na kolejne naruszenia prawa przez burmistrza Więcborka i radnych i montaż kolejnego oświetlenia ulicznego zgodnie z dokumentacja techniczną i pozwoleniami na budowę na nieoświetlonych ulicach Szkolnej i Widokowej w Więcborku oraz na ulicy Wincentego Witosa w Wituni. Niema co zwlekać z tymi inwestycjami, bo bezpieczeństwo pieszych i kierowców jest najważniejsze.

Brak oświetlenia ulic i placów w mieście i gminie Więcbork jest rażącym naruszeniem prawa. Podstawa prawna zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia z 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z póżn. zm.) do zadań własnych gminy Więcbork w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną należy planowanie oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Obowiązek ten obejmuje wszystkie drogi publiczne ( a nie tylko gminne) znajdujące się na terenie gminy, za wyjątkiem autostrad płatnych. Artykuł 18 omawianej ustawy w obowiązującym brzmieniu powstał w wyniku wprowadzenia zmian przez ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn., zm.). Art. 61 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozszerzył obowiązek finansowania oświetlenia dróg publicznych przez gminy z dróg będących własnością gminy do wszystkich dróg znajdujących się na terenie gminy, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych w rozumieniu przepisów o autostradach płatnych.

Zatem do rzeczy od dziesiątek lat mieszkańcy ulic Nowodworskiej, Witosa, Truskawkowej, Wiśniowej, Dlakowskiej, Leśnej, Wiatrakowej  w Wituni nie mogą się doczekać należnych zgodnie z ustawą latarni miejskich przy w/w ulicach, o chodnikach już nie wspomnę. Podobny problem jest w Więcborku i tak od dziesięcioleci  brak miejskiego oświetlenia ulicznego przy ulicach: Szkolnej, Widokowej, Henryka Pobożnego, Spacerowej, Piastów, Weterynaryjnej, Brzozowej, Henryka Brodatego, Mieszka II Lamberta , Dobrawy, Władysława II Wygnańca, Bolesława IV Kędzierzawego, oraz na części ulic Gdańskiej, Powstańców Wielkopolskich, Krajeńskiej, Dolnej, Ogrodowej. To samo dotyczy ulicy Strzeleckiej od zabudowań do plaży miejskiej w Więcborku, oraz w lasku miejskim przy siedzibie Grom i KBS i dalej na przedwojennej ulicy Cmentarnej drodze kategorii gminnej bez nazwy co jest też bezprawiem prowadzącej do zdewastowanego cmentarza parafialnego w Więcborku. To samo jest przy ul. Wyzwolenia do ostatniego zabudowania za cmentarzem komunalnym w stronę Runowa Krajeńskiego, tam również obok oświetlenia ulicznego potrzebny jest chodnik, bynajmniej do wejścia na nową część cmentarza komunalnego w Więcborku.

Mroki więcborskie napotykamy też na innych ulicach. Czas w końcu zamontować trzy latarnie uliczne przy ośrodkach wczasowych w okolicach plaży przy ulicy Sportowej w Więcborku. Sam blask księżyca w tym i innych ciemnych miejscach Więcborka to stanowczo za mało. Podobny problem mają mieszkańcy Zabartowa, gdzie od dziesięcioleci brak latarni miejskich przy drodze wojewódzkiej 241 w okolicach przystanków autobusowych. To samo jest w Zakrzewku przy drodze wojewódzkiej nr 181 oraz, we wsi Runowo Kr, gdzie brak kilkaset metrów oświetlenia ulicznego i chodnika od zakładu SBN do najbliższej latarni we wsi Runowo przy DW 242. Po jednej latarni brakuje w okolicach plaż gminnych w Śmiłowe i Czarmuniu, gdzie nocą można się pozabijać wchodząc na ławki i inne elementy architektury plażowej. Czas również na oświetlenie uliczne w zapomnianej prezydenckiej wsi Runowo Młyn, gdzie diabeł mówi dobranoc i od 100 lat świeci zaledwie jedna migająca latarnia !!!

Pilnej wymiany wymagają też zabytki elektryczne Eneii Operator z sypiącymi się drewnianymi i betonowymi słupami i ponad półwiecznym iskrzącym napowietrznym okablowaniem elektrycznym na ulicach miasta i gminy Więcbork, w tym na ulicy Mickiewicza, Wyzwolen i Złotowskiej w Więcborku i Wituni. Po mojej interwencji Enea Operator wymieniła w tym roku  pierwsze swoje zabytki na ulicach Hallera, Pocztowej i Gdańskiej w Więcborku.  Dziękujemy za pierwszy właściwy krok, ku normalności i czekamy na zadeklarowane dalsze wymiany zabytków Eneii Operator w mieście i gminie Więcbork w 2021 r.

 
Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicy Dworcowej w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicy Dworcowej w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicy Dworcowej w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka

Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka

Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicy Dworcowej w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicy Korczaka w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicach Dworcowej i Korczaka w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Nowe latarnie na ulicy Korczaka w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka