27 stycznia 2021

102 lat temu mieszkańcy Więcborka walczyli o wolność Polski i ziemi więcborskiej w Powstaniu Wielkopolskim

102 lat temu mieszkańcy Więcborka walczyli i ginęli o wolność Polski i ziemi więcborskiej w Powstaniu Wielkopolskim, które dało nam wolność po ponad 123 latach zaborów z krótką przerwą w Księstwie Warszawskim, które miasto i gmina Więcbork kończyły za sprawą Napoleona Bonaparte na mocy pokoju w Tylży w 1807 r. ! To zwycięskie Powstanie Wielkopolskie w którym walczyli i ginęli mieszkańcy Więcborka przyniosło nam wolność po ponad 123 latach zaborów, co dopełnił Traktat Wersalski w 1919 roku i wyzwolenie naszego miasta 100 lat temu 23 stycznia 1920 przez gen Józefa Hallera i Armię Pomorze !
 
Poległych Powstańców Wielkopolskich z Więcborka upamiętniają wota na cudownym Obrazie Matki Boskiej Więcborskiej w postaci srebrnych i złotych serc przypisanych do każdego poległego mieszkańca Więcborka. Wspomina o tym Ks. Jarosław Kaźmierczak w dziale Dzieje Parafii Więcbork w Monografii Więcborka z 1993 r. wydanej przez Urząd Miejski w Więcborku, pisząc o wotum 45 rodzin więcborskich za opiekę Matki Boskiej  Więcborskiej w strasznych czasach I Wojny Światowej !
 
Była też w więcborskim kościele pamiątkowa tablica z nazwiskami poległych Powstańców Wielkopolskich z Więcborka przy Piecie Matki Boskiej z Jezusem w kruchcie więcborskiego kościoła, a następnie przy ołtarzu św Antoniego, która zniknęła po śmierci ks proboszcza Słomińskiego. Pamięć o Powstańcach Wielkopolskich z Więcborka kultywował w czasach II Rzeczypospolitej w Więcborku ,,Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków w Więcborku” i ,,Związek Piłsudczyków”  i tam znajdują się dokumenty na temat żywych i poległych powstańców Wielkopolskich z Więcborka. Dokumenty na ten temat znajdują się w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.
 
Powstańców Wielkopolskich z Więcborka upamiętnia od czasu II RP ulica Powstańców Wielkopolskich oraz ich mogiła na cmentarzu katolickim w Więcborku zdemolowana przez komunistów i postkomunistów w czasach PRL i III RP !!! Na koniec trzeba przypomnieć, że od początku państwa Polan Mieszko I obronny Gród Więcborski tworzył w Wielkopolsce państwo Polan, a następnie Królestwo Polskie o czym domorośli historycy z władzami miasta celowo zapominają, gdyż potwierdza to Monografia Więcborka wydana w 1993 r. przez Urząd Miejski w Więcborku.

Tomasz Roman Bracka

 
 
 
Na zdjęciu członkowie ,,Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków w Więcborku'' i ,,Związek Piłsudczyków w Więcborku'' W środku Prezes Antonii Barganowski, Prezes KBS Więcbork i Członek Zarządu Miasta Więcbork Jan Bracka, Burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, Franciszek Węglewski, B. Zakrzewski, Kwasigroch.Zdjęcie wykonano 11 listopada 1936 r. przez siedzibą KBS Więcbork. Tomasz Roman Bracka
Na starej fotografii członkowie ,,Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków w Więcborku” i ,,Związku Piłsudczyków w Więcborku” W środku w maciejówce i jasnym garniturze mój pradziadek Jan Bracka Prezes KBS Więcbork i Członek Zarządu Miasta Więcbork obok w jasnym garniturze z kapeluszem Burmistrz Więcborka Piotr Lindecki, Antonii Barganowski, Franciszek Węglewski, B. Zakrzewski, Kwasigroch i inni. Zdjęcie wykonano przed siedzibą Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborku 11 listopada 1936 r. – Tomasz Roman Bracka
 Groby Poległych Powstańców Wielkopolskich z Więcborka
Zdewastowane groby Poległych Powstańców Wielkopolskich z Więcborka cmentarz parafialny – foto gazeta więcborska
Powstanie Wielkopolskie
Powstanie Wielkopolskie