27 stycznia 2021

Prezydent Mościcki i Marszałek Polski Rydz Śmigły polowali 16 listopada 1937 roku w więcborskich lasach nieopodal rezydencji Prezydenta Polski.

Kończy się rok 100 lecia odzyskania niepodległości przez prezydenckie miasto i gminę Więcbork, którą odzyskaliśmy 23 stycznia 1920 roku.  Na starej fotografii z 16 listopada 1937 roku Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta II RP profesora Ignacego Mościckiego z udziałem Marszałka Polski Rydza Śmigłego i przedstawicieli Rządu RP w więcborskich lasach nieopodal rezydencji Prezydenta Polski Runowie Młyn na przedmieściach Więcborka.

W tym polowaniu brał też udział mój pradziadek Jan Bracka współtwórca II RP, piłsudczyk i legionista członek Zarządu Miasta Więcbork z ramienia BBWR Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego gościł w swoim domu w II RP z prezydentem Mościckim mi generałem Rydzem Śmigłym, co przypominają stare fotografie. Takie spotkania najwyższych władz Polski i polowania odbywały się cyklicznie w II Rzeczypospolitej Polskiej w Więcborku i więcborskich lasach oraz w kompleksie więcborskich rezydencji Prezydenta i Rządu II RP pałacu i w zamku w Runowie oraz w Stebionku.

W roku 100 lecia odzyskania niepodległości przez  miasto i gminę Więcbork z sentymentem powracam do tamtych lat, kiedy Więcbork był miastem prezydenckim, a Prezydent Ignacy Mościcki, honorowym obywatelem Więcborka. Wówczas Więcbork miał swoje znaczenie i duszę, a dziś zszedł na psy za sprawą słabiutkich władz miejskich i ich klakierów, którzy od 75 lat zacierają pamięć o królewskim i prezydenckim mieście Więcbork, które z obecnym herbem miejskim Grzymalitów z Więcborka ma już 933 lata, choć jest znacznie starsze, co poświadcza wczesnośredniowieczny więcborski gród obronny z VII wieku usytuowany na terenach obecnej plaży miejskiej.

Czas najwyższy by więcborska Rezydencja Prezydenta RP Ignacego Mościckiego wróciła do Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudy, a miasto Więcbork doczekało się w końcu ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego i pierwszych od 933 lat właścicieli naszego miasta Grzymalitów z Więcborka !!! Jednak na to musimy jeszcze trochę poczekać, zanim prawdziwi Polacy i patrioci zaczną ponownie rządzić naszym miastem !!!

Tomasz Roman Bracka

Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Widoczni na zdjęciu m.in.: siedzący na bryczce prezydent RP Ignacy Mościcki i marszałek Polski Edward Rydz - Śmigły, za bryczką stoją adiutanci prezydenta RP: (od lewej) kpt. Stefan Kryński i kpt. Józef Hartman. Tomasz Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka 16 listopad 1937 r.
Widoczni na zdjęciu m.in.: siedzący na bryczce prezydent RP Ignacy Mościcki i marszałek Polski Edward Rydz – Śmigły, za bryczką stoją adiutanci prezydenta RP: (od lewej) kpt. Stefan Kryński i kpt. Józef Hartman.
Tomasz  Roman Bracka
Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Opis obrazu: Uczestnicy polowania w tym Jan Bracka w drodze na stanowiska. Na pierwszym planie widoczny marszałek Edward Rydz - Śmigły. Tomasz Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka 16 listopad 1937 r.
Opis obrazu: Uczestnicy polowania w tym Jan Bracka w drodze na stanowiska. Na pierwszym planie widoczny marszałek Edward Rydz – Śmigły.
Tomasz  Roman Bracka
Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Widoczni na zdjęciu prezydent RP Ignacy Mościcki w trakcie polowania nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP. Tomasz Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka 16 listopad 1937 r.
Widoczni na zdjęciu prezydent RP Ignacy Mościcki w trakcie polowania nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP.
Tomasz  Roman Bracka
Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Opis obrazu: Marszałek Polski Edward Rydz - Śmigły na stanowisku nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP. Tomasz Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka 16 listopad 1937 r.
Opis obrazu: Marszałek Polski Edward Rydz – Śmigły na stanowisku nieopodal więcborskiej rezydencji Prezydenta RP.
Tomasz  Roman Bracka
Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka listopad 1936 r. Opis obrazu: Uczestnicy polowania. Widoczni od prawej: syn prezydenta Ignacego Mościckiego Michał Mościcki, płk Leon Strzelecki, minister spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusz Zbigniew Kasprzycki. Tomasz Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii Polowanie Reprezentacyjne Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w więcborskich lasach nieopodal rezydencji prezydenckiej w Runowie na przedmieściach Więcborka 16 listopad 1937 r.
Opis obrazu: Uczestnicy polowania. Widoczni od prawej: syn prezydenta Ignacego Mościckiego Michał Mościcki, płk Leon Strzelecki, minister spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusz Zbigniew Kasprzycki.
Tomasz  Roman Bracka
Rezydencja Prezydenta RP prof Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka w II RP ! Tomasz Roman Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii rezydencja Prezydenta RP prof Ignacego Mościckiego na przedmieściach Więcborka w II RP !
Tomasz Roman Bracka
Pałac Runowo
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork !!! Na starej fotografii zamek w Runowie Gmina Więcbork rezydencja Prezydenta i Rządu II RP – Tomasz Roman Bracka
Kolejna Rezydencja Myśliwska Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Stebionku ówczesna Gmina Więcbork. Na zdjęciu sokolnicy Towarzystwa Gimastycznego w Więcborku rozpoznani na zdjęciu Joachim Bracka, Hugon Dueskau, Jan Szlachetka, Irena Holka, Irena Bonk, Władysław Kanabaj, Jan Holka, Prezes Roman Nowicki, Sekretarz Jan Bracka, Wojciech Barabasz, Bernard Lemańczyk, Nowicka,Patyna. Tomasz Roman Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork !!! Na starej fotografii kolejna trzecia rezydencja myśliwska Prezydenta II RP Ignacego Mościckiego w Stebionku ówczesna Gmina Więcbork, gdzie wielokrotnie PreZydent bywał w trakcie polowań. Na zdjęciu sokolnicy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Więcborku. Rozpoznani na zdjęciu Prezes Roman Nowicki, sekretarz Sokoła Jan Bracka, Joachim Bracka, Hugon Dueskau, Jan Szlachetka, Irena Holka, Irena Bonk, Władysław Kanabaj, Jan Holka, Wojciech Barabasz, Bernard Lemańczyk, Nowicka, Patyna – Tomasz Roman Bracka
Relacja prasowa z wielodniowej wizyty w zamku Prezydenta Mościckiego w Runowie Kr. gm. Więcbork, na przedmieściach Więcborka, która rozpoczęła się 16. 11. 1937 r. o godz. 22 . Autor tekstu błędnie napisał powiat Wyrzysk zamiast Sępoleński i pominął miasto i gminę Więcbork, no ale co tam wiedzieć mógł kaszub z Gdańska o Więcborku pisząc ten tekst, dziś fałszerza historycznego prostuje po 81 latach !!! Tomasz Roman Bracka​
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  w starej gazecie gdańskiej relacja prasowa z wielodniowej wizyty w zamku Prezydenta Mościckiego w Runowie Kr. gm. Więcbork, na przedmieściach Więcborka, która rozpoczęła się 16. 11. 1937 r. o godz. 22 . Autor tekstu błędnie napisał powiat Wyrzysk zamiast Sępoleński i pominął miasto i gminę Więcbork, no ale co tam wiedzieć mógł kaszub z Gdańska o Więcborku pisząc ten tekst, dziś fałszerza historycznego prostuje po 81 latach !!!
Tomasz Roman Bracka​
Marszałek Józef Piłsudski bywał w Więcborku
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii Marszałek Józef Piłsudski, Prezydent Mościki, gen Rydz Śmigły, Jan Bracka w domu Jana Bracka na Rynku w Więcborku, gdzie z woli pradziadka Jana Bracka mieścił się Urząd Miejski w  Więcborku w całej II RP od 1920 r do 1939 r. – Tomasz Roman Bracka
Wyzwolenie Więcborka przez Gen. J.Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku. Tomasz Roman Bracka
100 lat niepodległości miasta i gminy Więcbork  na starej fotografii wyzwolenie Więcborka przez Gen. J. Hallera i Armie Pomorze w 23. 01. 1920 r i udostępnienie przez Jana Bracka własnego domu z girlandami na Urząd Miejski w Więcborku w II RP. – Tomasz Roman Bracka
Jan Bracka ur. 22. 08. 1869 r. zmarł † 09. 05. 1938 r. w Więcborku obywatel Polski wyznania rzymskokatolickiego syn Anny i Wojciecha Bracka. Dwukrotnie żonaty, pierwsza żona Albertyna Niemczyk, druga Franciszka Sauermann, ojciec sześciorga dzieci. Piłsudczyk i legionista współtwórca II RP w 1920 r. po powrocie Więcborka do Polski na mocy Traktatu Wersalskiego udostępnił własne domy władzom odrodzonej Rzeczypospolitej na siedzibę Urzędu Miejskiego w Więcborku i Poczty Polskiej. Filantrop, polityk polski, najbogatszy mieszkaniec Więcborka w II RP, kupiec, przedsiębiorca, handlowiec, ziemianin, rentier, restaurator, kawaler najwyższych odznaczeń państwowych RP. Radny Miejski Więcborka pierwszej kadencji w II RP, członek Zarządu Miejskiego w Więcborku w II RP od 1923 r. do samej śmierci. Członek Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego. Od 3 grudnia 1933 r. do samej śmierci prezes i założyciel i król Stowarzyszenia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Więcborku. Założyciel i Sekretarz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Więcborku. Założyciel i członek Towarzystwa Samodzielnych Kupców Polskich w Więcborku. Członek i założyciel organizacji religijnych rzymskokatolickich w Więcborku oraz wielki filantrop i darczyńca w tym na rzecz przebudowy kościoła katolickiego w Więcborku w 1937 roku. Pogrzeb państwowy śp. † Jana Bracka 13 maja 1938 r. i zgromadził w Więcborku tysiące mieszkańców oraz delegacje najwyższych władz państwowych RP. Trumna z ciałem śp Jana Bracka była wystawiona w więcborskim kościele W kondukcie żałobnym za trumną szli Prezydent RP Ignacy Mościcki, marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły oraz sześciu kapłanów katolickich z przedstawicielami Wojska Polskiego i Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Jak podaje Gazeta Sępoleńska z maja 1938 r. tak wielkiego i doniosłego pogrzebu miasto Więcbork jeszcze nie widziało, a za trumną podążały wszystkie więcborskie organizacje zarówno świeckie i duchowne oraz niezliczone rzesze przyjaciół i mieszkańców. Natomiast w oryginalnej kronice 285 letniego KBS Więcbork zachowały się oryginalne rękopisy pradziadka Jana Bracka prezesa KBS Więcbork z korespondencji Jana Bracka z Marszałkiem Polski Józefem Piłsudskim, z którym był zaprzyjaźniony i którego gościł w swoich domach na więcborskim Rynku w II RP. To samo dotyczy Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, który wielokrotnie bywał w domach Jana Bracka w Więcborku i tam zakupywał w przedsiębiorstwie handlowym Jana Bracka, różne towary do Rezydencji Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, która mieściła się na przedmieściach Więcborka, obecnie jest to Runowie Młyn. Miejsce spoczynku śp † Jana Bracka na cmentarzu parafialnym w Więcborku zostało uznane Miejscem Pamięci Narodowej RP decyzją Prezydium Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa województwa kujawsko – pomorskiego w Bydgoszczy z dniem 26 marca 2014 r. (nr. decyzji WPS.II.5212.9.2014.MK). Ta decyzja jest prawomocna i ostateczna. Tomasz Roman Bracka Więcbork 04 listopad 2017 r.
Jan Bracka współtwórca II RP ur. 22. 08. 1869 r. zmarł † 09. 05. 1938 r. w Więcborku. Na zdjęciu miejsce spoczynku pradziadka na cmentarzu parafialnym w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka 
Tablica Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z opisem wczesnośredniowiecznego Grodu Więcborskiego z VII wieku na plaży miejskiej w Więcborku zniszczona przez miejscowych wandali o mózgach wróbla. Czas tą tablice odtworzyć panie burmistrzu i radni miejscy Więcborka i ustawić ponownie w swoim miejscu przy plaży miejskiej w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Tablica Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z opisem wczesnośredniowiecznego Grodu Więcborskiego z VII wieku na plaży miejskiej w Więcborku zniszczona przez miejscowych wandali o mózgach wróbla. Czas tą tablice odtworzyć panie burmistrzu i radni miejscy Więcborka i ustawić ponownie w swoim miejscu przy plaży miejskiej w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Tereny więcborskiego grodu z VII wieku w Więcborku z obeliskiem potwierdzającym jego istnienie przy plaży miejskiej w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Tereny więcborskiego grodu z VII wieku w Więcborku z obeliskiem potwierdzającym jego istnienie przy plaży miejskiej w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Gród Więcborski z VII w.
Makieta Wczesnośredniowiecznego Obronnego Grodu Więcborskiego z Koszarami Wojskowymi z VII wieku, co potwierdzili naukowo bydgoscy archeolodzy badając więcborski gród w latach 1965 -1966 r. – Tomasz Roman Bracka
Najstarszy herb Więcborka z 1087r.
Obecny 933 letni herb Więcborka z 1087 r. nadany przez Księcia Władysława Hermana w 1087 r. za obronę Płocka przed Jaćwingami  ówczesnemu właścicielowi Więcborka Przesławowi Grzymała herbu Grzymałą mającemu w Więcborku swoją rodową siedzibę zamkową na wzgórzu Świętej Katarzyny, gdzie usytuowane miasto Więcbork z kościołem katolickim pod wezwaniem Świętej Katarzyny z dzwonem Michała Archanioła – Tomasz Roman Bracka