28 listopada 2020

Dziś Dzień Zaduszny, Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych w dzień po Wszystkich Świętych

Dziś Dzień Zaduszny, Kościół katolicki wspomina wszystkich zmarłych dzień po Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzam groby bliskich i składamy na nich kwiaty i palimy znicze. Dziś możemy to zrobić przed bramami cmentarzy z powodu ich zamknięcia do jutra !

Zaduszki to czas modlitwy o zbawienie dusz dla tych, którzy odeszli i przebywają w czyśćcu. Nazywany „przedsionkiem nieba” jest wyrazem Bożego miłosierdzia, ponieważ przygotowuje ich do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Tradycja modlitwy za osoby zmarłe, które czekają na spotkanie z Bogiem, istnieje od czasów biblijnych. Pierwsze informacje o modlitwie i ofiarach przebłagalnych za tych, którzy odeszli z naszego świata, zapisano już w Starym Testamencie.

Ceremonie Dnia Zadusznego zapoczątkował w roku 998 opat z Cluny we Francji Odilon. Zaduszki wyznaczył jako pierwszy dzień po obchodzonej wczoraj uroczystości Wszystkich Świętych. W XIII wieku tradycja ta rozpowszechniła się już w całym Kościele katolickim. Początkowo we Francji, Anglii, Niemczech i Włoszech, później w innych krajach. W Polsce Dzień Zaduszny obchodzono w XII wieku, by 500 lat temu z końcem XV wieku święto to było obchodzone w całym Królestwie Polskim. Natomiast w 1915 roku papież Benedykt XV, na prośbę opata benedyktynów, zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych oraz w intencji papieża.

Natomiast obchodzony wczoraj dzień Wszystkich Świętych to uroczystość wywodząca się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto to obchodzono 13 maja.
 
W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 13 maja.
 
Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół.
 
Jednym z najdawniejszych, zachowanych kazań spisanych w języku polskim jest kazanie na Dzień Wszystkich Świętych (In Die Omnium Sanctorum). Kazanie to znajduje się w rękopisie Biblioteki Kapitulnej w Pradze i pochodzi z połowy XV wieku.
Święto to było dniem wolnym również w czasach PRL-u, ale oficjalnie starano się nadać mu charakter świecki i nazywano je dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła się w świadomości wielu osób, jako kościelna nazwa uroczystości liturgicznej: Wszyscy Święci.
 
Następnego dnia po Wszystkich Świętych czyli dziś w Dzień Zaduszny 2 listopada 2020 roku obchodzony jest dzień wspominania zmarłych w Polsce zwany Zaduszkami. Dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata.
 
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym  w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny AD 2016 na więcborskich cmentarzach. foto Tomasz Bracka
 Dzień Zaduszny NA cmentarzu parafialnym. foto Tomasz Roman Bracka