03 grudnia 2021

Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku

Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku. Prace były wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.  Kolejny etap w przyszłym roku.

Tomasz Roman Bracka

Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Dobiegł końca pierwszy etap prac malarskich z renowacją fresków w kościele katolickim w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
To właśnie w naszym kościele spoczywa generał major wojsk koronnych Jego Królewskiej Mości Książę Aleksander Hilary Potulicki herbu Grzymała z Więcborka kawaler Orderu Orła Białego, którego epitafium przy nagrobku prezentuję na zdjęciu, To właśnie ród Potulickich z Więcborka wybudował ten kościół będący już piątym, w tym samym miejscu na przestrzeni tysiącleci- foto Tomasz Roman Bracka
To właśnie w więcborskim kościele katolickim spoczywa generał major wojsk koronnych Jego Królewskiej Mości Książę Aleksander Hilary Potulicki herbu Grzymała z Więcborka kawaler Orderu Orła Białego, którego epitafium przy nagrobku prezentuję na zdjęciu.  To właśnie ród książąt i hrabiów Potulickich z Więcborka mający tu swoją siedzibę zamkową wybudował ten kościół będący już piątym, w tym samym miejscu na przestrzeni tysiącleci. Czas najwyższy odkryć znajdujący się nagrobek generała i księcia Potulickiego z Więcborka, który przykrywają kafelki podłogowe pod epitafium o czym już rozmawiałem z Proboszczem i  Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – foto Tomasz Roman Bracka