25 października 2020

Karykatura 933 letniego herbu Więcborka z flagą miejską do wymiany !!!

W tym roku obchodzimy jubileusz 933 lat obecnego herbu miasta Więcbork nadanego w 1087 r. przez Księcia Władysława Hermana, za obronę Płocka przed Jaćwingami w 1087 r. ówczesnemu właścicielowi Więcborka Przecławowi Grzymała, poprzez wyrażenie zgody na otwarcie bramy w herbie Grzymała i umieszczenie w niej rycerza w zbroi.

Herb Więcborka z 1087r.
Herb Więcborka z 1087r.

Piastowski ród Grzymała miał od zarania swoją siedzibę zamkową w Więcborku. Zamek Grzymalitów mieścił się na moich rodzinnych terenach za plażą miejską w Więcborku w okolicach byłej strzelnicy. Zamek stał na widocznym do dziś wzgórzu zamkowym oddalonym o 200 metrów za wczesnośredniowiecznym grodem więcborskim datowanym na VII w.

Przecław Grzymała miał syna Mikołaja, który był kasztelanem z Biechowa jako dziedzic Więcborka i Potulic siedziby zamkowej Grzymalitów. Synami Mikołaja z małżeństwa z Kochną Ostrorogą był Pietrasz i Przecław. Starszy syn Pietrasz, wojewoda kaliski był założycielem linii, która w 1506 r. od nazwy swojej siedziby przybrała nazwisko Potuliccy. Syn Pietrasza Domosław Grzymalita kasztelan Rogoziński sprzedał w 1375 r. miasto rodzinne Grzymalitów Więcbork i jego siedzibę zamkową rodowi Pęperzyńskich (także Pamperzyńskich herbu łodzia).

Już czas najwyższy by władze miejskie przywrócił ten prastary herb więcborski Piastów, będący zarazem herbem pierwszych i ostatnich właścicieli Więcborka Grzymalitów oraz Potulickich herbu Grzymała wywodzących się z tej samej rodziny.

To właśnie więcborski ród Grzymalitów, Potulickich i Więcborskich jest najstarszym rodem szlacheckim w Polsce. Szkoda, że władze miejskie Więcborka nie chcą o tym pamiętać, przecież tu niema czego się wstydzić !!!

Za dziełem Otto Goerkie Der Kreis Flatow z 1918 roku ujawniam opis Herbu miasta Więcbork z 1087 r. :

”Widmo upiorne przeszłości pozostało dotąd w waszym herbie Więcborka obronny mur w nim brama rozwarta, w bramie mąż zbrojny w szyszaku ze spuszczoną przyłbicą. Nad murem trzy wieżyce, nad niemi unoszą się trzy korony. Można by pomyśleć – brama rozwarta dla przybyszów, nad wszystkim góruje Unia troistej Rzeczypospolitej Polski, Litwy i Rusi. Herb Więcborka przywodzi najdawniejszych panów tej ziemi(….)”, czyli miasta Więcbork.

Minister Cyfryzacji i Administracji w piśmie nr. DWJS – WSUST.75.10.2014 skierowanym do burmistrza Więcborka podzielił moje zdanie, że herb Więcborka jest nieprawidłowy i wymaga przywrócenia do stanu pierwotnego, czyli do zaprezentowanego w tym artykule. To stanowisko ministerstwa wpłynęło na biurko burmistrza Więcborka już 14.01.2014 r. w którym wyśmiano zaprezentowane w piśmie do Ministra stanowisko w tej sprawie gminnego samozwańczego historyka amatora po podstawówce Leszka Skazy, na którego nie raz powoływał się burmistrz Więcborka i jego poprzednicy, kompromitując się używając jego opinii ,,naukowych”, jako prawdy objawionej i ostatecznej.

Prezentowana karykatura 933 letniego herbu Więcborka stworzona za komuny w PRL do wymiany - Tomasz Roman Bracka
Prezentowana karykatura 933 letniego herbu Więcborka stworzona za komuny w PRL do wymiany – Tomasz Roman Bracka

Rewelacje samozwańczego historyka pana Skazy powielone w piśmie byłego burmistrza i Rady Miejskiej Więcborka skierowane do byłego już Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji zostały zakwestionowane dawno w Monografii Więcborka z 1993 r. przez profesorów historyków !!! Przypominam, że obecny herb Więcborka pochodzi z 1087 r. i jest on herbem pierwszych właścicieli Więcborka Grzymalitów herbu Grzymała mających w Więcborku swoją siedzibę zamkową ( źródło Monografia Więcborka z 1993 r. strona 153 i 142, 165 dział ,,Patronat” str. 153, ,,Kaplica Zamkowa” str 165 , ,,Herb Więcborka z 1087r.” str. 142, Dzieje Parafii Więcborskiej – autor ks mgr Jarosław Kaźmierczak).

Pomimo upływu sześciu lat od stwierdzenia przez Ministra Cyfryzacji i Administracji, że herb Więcborka i flaga miejska są nielegalne i niedopuszczalne prawnie oraz wymagają niezwłocznej zmiany stosownie do postanowień art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. (Dz.U. Nr. 31, poz. 130 z późn. zm.), do dziś nie zostały zmienione i przywrócone do stanu właściwego, co świadczy o arogancji i ignorancji władz miejskich i Rady Miejskiej Więcborka, względem prawa i Rządu RP, który dawno nakazał zmianę tych karykatur heraldycznych rodem z Więcborka !!!

 

 

Najstarszy herb Więcborka z 1087 r.
Najstarszy herb Więcborka z 1087 r. będący herbem Grzymała więcborskich Grzymalitów, którymi jest też zapomniany przez władze miejskie szlachecki ród Potulickich z Więcborka mający tu siedzibę zamkową.  Tomasz Roman Bracka
To właśnie w naszym kościele spoczywa generał major wojsk koronnych Jego Królewskiej Mości książę Aleksander Hilary Potulicki herbu Grzymała z Więcborka kawaler Orderu Orła Białego, którego epitafium przy nagrobku prezentuję na zdjęciu - foto Tomasz Roman Bracka
To właśnie w naszym kościele spoczywa generał major wojsk koronnych Jego Królewskiej Mości Książę Aleksander Hilary Potulicki herbu Grzymała z Więcborka kawaler Orderu Orła Białego, którego epitafium przy nagrobku prezentuję na zdjęciu, To właśnie ród Potulickich z Więcborka wybudował ten kościół będący już piątym, w tym samym miejscu na przestrzeni tysiącleci- foto Tomasz Roman Bracka