23 stycznia 2021

Obwodnica Więcborka – II konsultacje społeczne do końca lipca 2020 r.

Obwodnica Więcborka – II konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

W dniach od 6-31 lipca br., trwają II konsultacje społeczne, których celem jest wybór wariantu rekomendowanego do realizacji dla obwodnicy Więcborka. Podczas I konsultacji nie wyłoniono rozwiązania inwestycyjnego, które uzyskałoby akceptację wszystkich zainteresowanych stron. W zakładce „Uwagi i wnioski” znajdą Państwo zestawienie wszystkich wniosków, zgłoszonych w ramach I konsultacji społecznych.

Materiały do zaopiniowania w ramach II konsultacji społecznych – z uwagi na COVID-19 – są dostępne poprzez niniejszą stronę internetową.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem proponowanych rozwiązań obwodnicy. Na mapie wskazano wszystkie warianty obejścia (zakładka „Plan Orientacyjny”). Istnieje możliwość pomiaru odległości od danej trasy do np. posesji. Szczegółowy opis wariantów inwestycyjnych zawarto w zakładce „Opis wariantów”.

Wszelkie uwagi i wnioski w ramach II konsultacji społecznych należy składać do 31 lipca 2020 roku wyłącznie w formie pisemnej :

– osobiście: w Urzędzie Miejskim w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork,

– elektronicznie na adres: umwiecbork@wiecbork.pl

Informujemy ponadto, iż materiały poddane konsultacjom społecznym dostępne są również w formie tradycyjnej do wglądu w Urzędzie Miejskim w Więcborku więcej na temat konsultacji w sprawie budowy wywalczonej przeze w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu i ZDW Bydgoszcz mnie obwodnicy Więcborka stronie internetowej  https://www.obwodnica-wiecborka-konsultacje.com

Tomasz Roman Bracka
Trzy warianty przebiegu wywalczonej przeze mnie w 2017 r. obwodnicy Więcborka w UM Toruń i ZDW Bydgoszcz niebawem nowy projekt z opisem z czwartym przebiegiem obwodnicy W – Tomasz Roman Bracka
Cztery warianty przebiegu wywalczonej przeze mnie w 2017 r. obwodnicy Więcborka w UM Toruń i ZDW Bydgoszcz niebawem nowy projekt z opisem z czwartym przebiegiem obwodnicy Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony wywalczyłem 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Roman Bracka