23 stycznia 2021

Linia kolejowa nr 281 zostanie przebudowana na całym odcinku Gniezno –Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice !

 
Minister Infrastruktury RP i Departamentem Kolejnictwa Ministerstwa Infrastruktury RP i PKP PLK SA , że cała linia kolejowa nr 281 Gniezno – Nakło n/Not – Więcbork – Chojnice zostanie zrewitalizowana na 150 kilometrowym odcinku.

Rewitalizacja obejmuję ciągłą wymianę wszystkich podkładów z robotami towarzyszącymi na na całym w/w 150 kilometrowym szlaku kolejowym ze stacją PKP Więcbork, a prędkość ! Taki jest efekt mojej wieloletniej walki o uratowanie tej linii kolejowej przy akceptacji Rządu RP i Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Infrastruktury RP Andrzeja Adamczyka i Prezesa PKP PLK SA na rzecz uratowania LK 281 i stacji PKP Więcbork, co właśnie stało się faktem !

W załączeniu ujawniam dokument z Ministerstwa Infrastruktury RP z dnia 17 lipca 2019 r. skierowany na moje ręce Tomasza Romana Bracka wnioskodawcy tej inwestycji przy udziale finansowym Rządu RP potwierdzający zatwierdzoną do wykonania rewitalizację LK nr 281 na odcinku Gniezno – Więcbork – Chojnice w tym stacji PKP Więcbork, za co jeszcze raz dziękuję Panu Premierowi i całemu Rządowi RP oraz Prezesowi i Zarządowi PKP PLK SA w Warszawie ! 

Stało się to przy wsparciu Premiera Mateusza Morawieckiego i Rządu PiS z Ministrem Infrastruktury RP Andrzejem Adamczykiem oraz Zarządu PKP PLK SA Warszawa z PKP PLK Bydgoszcz po moich wieloletnich interwencjach w tej sprawie w w/w urzędach i kilkunastoletniej walce w osamotnieniu o uratowanie tej linii kolejowej co właśnie stało się faktem !

Potwierdza to również kolejny załączony dokument z PKP PLK SA Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszcz skierowany na moje ręce Tomasza Bracka 3 lipca 2019 r. nr pisma IZORA5-071-59/2019 Dotyczy rewitalizacja L.K.. 281 podpisany przez zastępce dyrektora Tomasza Kaźmierczaka.

W tym dziele wartym setki milionów złotych nie pomógł mi żaden samorząd lokalny z burmistrzem Więcborka wraz z bezczynnym w tej sprawie powiatem w Sępólnie Kr. i marszałkiem województwa, który tą linię kolejową nr 281 chciał uśmiercić z sejmikiem kujawsko – pomorskim, nie uwzględniając jej w planach rewitalizacyjnych przez 20 lat samorządu wojewódzkiego w  Toruniu ! Przecież w konsultacjach społecznych w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wszyscy pisemnie tego żądali od Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a pomimo to ankiety poparcia ludzi i samorządów na rzecz rewitalizacji LK 281 na Krajnie trafiły do ubikacji i spłukano je jak kupę z podpisami wójtów, burmistrzów, starostów i mieszkańców tak wygląda demokracja PO – PSL po toruńsku. 

Moje słowa w sprawie rewitalizacji LK 281 potwierdza załączony dokument z PKP, z którego wynika w prost, że samorządowcy żadnego pisma i wniosku w sprawie przywrócenia przewozów pasażerskich na tej linii kolejowej nr 281 do PKP PLK SA nie złożyli ! Niech więc się teraz ze wstydu palą samorządowcy z PO – PSL z sejmiku i UM w Toruniu, oraz z Więcborka, Sępólna Kr., Mroczy, Kamienia Kr, Chojnic, Nakła n/Not, którzy swoja bezczynnością blokowali tą inwestycje przez 20 lat !!! Podobne stanowisko z moim wywiadem w tej samej sprawie odnośnie LK nr 281 ujawnia Gazeta Wyborcza, link do artykułu załączam poniżej :   http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,35596,24951976,tu-sie-pociag-nie-zatrzyma-w-bydgoskiej-czesci-wojewodztwa.html

Poniżej przebieg linii kolejowej nr 281 relacji Oleśnica – Więcbork – Chojnice: https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Linia_kolejowa_nr_281_Ole%C5%9Bnica_-_Chojnice https://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Linia_kolejowa_nr_281_Ole%C5%9Bnica_-_Chojnice  

Wyborcza ponownie o mojej obronie linii kolejowej nr 281 polecam:

Walka o kolej w Kujawsko-Pomorskiem. Pociągi mogą wrócić do Więcborka

Po kilkunastu latach zabiegów o rewitalizację linii kolejowej 281 apele te wreszcie przyniosły skutek. Daje to sporą nadzieję na powrót połączeń kolejowych m.in. do Więcborka.

Kolejowi aktywiści z Kujawsko-Pomorskiego walczą o przywrócenie kursowania pociągów na liniach krajowych 241 i 281. O tę drugą od 20 lat stara się Tomasz Bracka, redaktor naczelny „Gazety Więcborskiej”. – Walczę o rewitalizację i uruchomienie codziennych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 281, gdzie od 20 lat ludzie są odcięci od połączeń kolejowych i autobusowych za sprawą bezczynności Sejmiku Wojewódzkiego i marszałka w Toruniu – mówi.

LK 281 jest jedną z najważniejszych linii kolejowych w Polsce i UE, zwaną Magistralą Portową BiS Północ-Południe relacji Katowice – Gdynia. Cała magistrala jest czynna dla ruchu pasażersko-towarowego na ponad 600 kilometrach, z wyjątkiem wspomnianego odcinka Gniezno – Więcbork – Chojnice, którego uruchomienie było dotychczas blokowane. Jest to też linia zabytkowa ponad 130 letnia, z czym wiąże się ustawowa konieczność dbania o jej stan techniczny. To waśnie ja do tego doprowadziłem do tego, u wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu i w Bydgoszczy wpisując LK 281 i 240 do katalogu i rejestru zabytków techniki !

Linia 281 wraca do gry

 
Wielokrotnie występowałem do zarządu i starosty powiat w Sępólnie Kr i samorządów lokalnych o wpisanie do strategii powiatu i gmin rewitalizacji LK nr 281 i zapisania w niej wznowienia przewozów pasażerskich na odcinku LK nr 281 Nakło n/Not – Mrocza – Więcbork – Sępólno Kr – Kamień Kr. –  Chojnice, co jest  podstawowym warunkiem wznowienia regularnych połączeń kolejowych na tej linii kolejowej nr 281 na w/w odcinku.  Czas takie zmiany w strategiach gmin i powiatów dokonać i zapisać, wówczas wznowienie stałych połączeń pasażerskich PKP na w/w linii kolejowej będzie szybsze i łatwiejsze i na dodatek na koszt Rządu RP, gdyż linia kolejowa nr 281 przecina kilka województw i w takiej sytuacji całości kosztów z jej remontem i wznowieniem przewozów pasażerskich ponosi Skarb Państwa RP czyli Rząd RP i PKP .  Zatem do dzieła połykacze mikrofonów i publicznego grosza samorządowcy wszelkiej maści i radni bezradni i przypominam, że jesteście na naszym utrzymaniu  więc do dzieła,  by konwalidować wykluczenia komunikacyjne w Więcborku i na Krajnie !
 
Na koniec dziękuję redakcji Wiadomości Krajeńskich za podjecie tego tematu w ostatnim wydaniu tej gazety i zachęcam  do kontynuacji tego tematu, aż wykluczenie komunikacyjne PKP i PKS na Krajnie i w turystycznym mieście Więcbork w końcu ustąpi. Przypominam, że ja państwu przecież obiecałem tą kolej w Więcborku i na Krajnie, tak jak obwodnicę  i gaz ziemny dla Więcborka i danego słowa dotrzymałem choć była to bardzo wyboista i długa droga, której cena przekracza roczny budżet województwa !
 
Dziś ujawniam to  państwu pierwszy raz, za Rządem RP Premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwem Infrastruktury i za Zarządem oraz PKP PLK SA,  że w rachubę wchodzi elektryfikacja całego odcinka na dwóch torach od Gniezna przez Więcbork do Chojnic i dalej do Tczewa  by całą Magistrala Portowa Bis Północ – Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia budowana od 40 lat począwszy od Edwarda Gierka w końcu była przejezdna na całym odcinku Taką wolę ma Rzad PiS Premiera Matusza Morawieckiego i Minister Infrastruktury Andrzej  Adamczyk po mojej wieloletniej  walce o tą linie kolejową nr 281 na którą Rząd PiS wydał już miliardy złotych od Katowic do Gniezna i wyda kolejne na w/w odcinek. Dziękuje wszystkim za wsparcie i poparcie i przypominam, że siła jest w jedności, a nie w zawiści i podziałach wątpliwej jakości ! Niech Żyje Polska i Prezydent Andrzej Duda z Premierem Morawickim i z nami wszystkim ludźmi honoru, dobrej woli kochającymi Polskę i Polaków !
 
Tomasz Roman Bracka

Moje dzisiejsze wystąpienie przy grobie pradziadka Jana Bracka w Wiecborku po moim wygranym 20 letnim procesie o honor prawdę, godność i zrabowane mienie mojej zmarłej rodziny.

Moje dzisiejsze wystąpienie przy grobie pradziadka Jana Bracka w Wiecborku po moim wygranym 20 letnim procesie o honor prawdę, godność i zrabowane mienie mojej zmarłej rodziny.wideo Tomasz Roman Bracka.

Opublikowany przez Tomasza Romana Brackę Wtorek, 21 lipca 2020

Migawka z Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice - Więcbork - Gniezno - Oleśnica. Tomasz Roman Bracka 2017 r.
Migawka z Panoramy w TVP3 Gdańsk z moim wywiadem na temat reaktywacji połączeń pasażerskich na LK 281 Chojnice – Więcbork – Gniezno – Oleśnica. Tomasz Roman Bracka 

 

Po mojej interwencji w Rządzie RP i PKP PLK SA Minister Infrastruktury potwierdza 17 lipca 2019 r. Linia Kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i przebudowana na całym odcinku Gniezno - Janowiec Wielkopolski - Kcynia - Nakło n/Not - Mrocza - Więcbork - Sępólno Kr. - Kamień Kr. - Chojnice. Tomasz Roman Bracka

Na fotografii Tomasz Bracka i mój wywiad dla TVP z 29. 05. 2016 r. w sprawie przywrócenia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork i na LK 281 wraz z rewitalizacją całej LK 281 - foto gazeta więcborska
Mój wywiad dla TVP  w sprawie przywrócenia stałych przewozów pasażerskich na stacji PKP Więcbork i na LK 281 wraz z rewitalizacją całej LK 281 – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka foto gazeta więcborska

 

 
Odniosłem kolejny ogromny sukces Linia Kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i przebudowana na całym odcinku Gniezno - Janowiec Wielkopolski - Kcynia - Nakło n/Not - Mrocza - Więcbork - Sępólno Kr. - Kamień Kr. -Chojnice.
Po mojej interwencji w Rządzie RP i PKP PLK SA Linia Kolejowa nr 281 zostanie zrewitalizowana i przebudowana na całym odcinku Gniezno – Janowiec Wielkopolski – Kcynia – Nakło n/Not – Mrocza – Więcbork – Sępólno Kr. – Kamień Kr. – Chojnice.  Tomasz Roman Bracka
💯 Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork - Tomasz Roman Bracka
💯 Kolejowy Dzień Dziecka 2018 r. odbył się ponownie na LK nr 281 kat B i stacji PKP Więcbork – Tomasz Roman Bracka

 

PKP PLK SA Bydgoszcz potwierdza wywalczoną prze mnie rewitalizacje LK 281 od Nakła n/Not przez Więcbork do Chojnic w ramach programu utrzymaniowego i podwyższenie prędkości na całym szlaku do 60 km na godzinę do 2023 r.. - Tomasz Roman Bracka
PKP PLK SA Bydgoszcz potwierdza w  załączonym piśmie z dnia 31 lipca 2017 r. wywalczoną prze mnie rewitalizacje LK 281 od Nakła n/Not przez Więcbork do Chojnic w ramach programu utrzymaniowego i podwyższenie prędkości na całym szlaku do 60 km na godzinę do 2023 r.. – Tomasz Roman Bracka
Stacja PKP Więcbork i parowóz 16,04.2018 r.
Stacja PKP Więcbork 16,04.2018 r. – Tomasz Roman Bracka

 

Trwa rewitalizacja LK 281 i stacji PKP Więcbork 29. 06. 2018 r. - foto Tomasz Roman Bracka
Wywalczona przeze mnie rewitalizacja wszystkich motów kolejowych i przejazdów kolejowych na LK 281 i stacji PKP Więcbork z wymianą torowisk i podsypki 29. 06. 2018 r. – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczona przeze mnie rewitalizacja stacji PKP Więcbork i LK 281 na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice - Więcbork - Gdynia - foto Tomasz Roman Bracka
Wywalczona przeze mnie rewitalizacja stacji PKP Więcbork i LK 281 na Magistrali Kolejowej Portowej BiS Północ Południe relacji Katowice – Więcbork – Gdynia – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczona przeze mnie rewitalizacja LK 281 i stacji PKP Więcbork 29. 06. 2018 r. - foto Tomasz Roman Bracka
Wywalczona przeze mnie rewitalizacja LK 281 i stacji PKP Więcbork – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie remont budynków stacyjnych PKP w Więcborku na linii kolejowej nr 281 i 240.W ramach dotychczasowych inwestycji PKP SA Warszawa wykonano remont nastawni WB i WB1 wymieniony został dach z kominami i rynnami na budynku Dworca PKP Więcbork, a obecnie remontowana jest wieża ciśnień PKP prezentowana na zdjęciu - foto Tomasz Roman Bracka
Wieża ciśnień na stacji PKP Więcbork  – foto Tomasz Roman Bracka
Remont generalny dachu Dworca PKP Więcbork 2018 r. foto Tomasz Roman Bracka
Remont generalny dachu Dworca PKP Więcbork wykonany przez i na koszt PKP SA po mojej skutecznej interwencji i na mój wniosek w PKP SA Warszawa 2018 r. Niebawem pojawi się nowa elewacja dworca PKP Więcbork  zgodnie z nakazem pokontrolnym wywołanym na mój wniosek  –  foto Tomasz Roman Bracka