23 stycznia 2021

Trwa remont i malowanie skorodowanych latarni Eneii na ul. Hallera w Więcborku !

Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii Oświetlenie remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku. W trakcie inwestycji okazało się, że e pięć latarni na ul. Hallera jest tak skorodowanych, że trzeba je wymienić niezwłocznie na nowe słupy oświetleniowe co niebawem się stanie. 

W ramach tej samej mojej interwencji w Eneii Oświetlenie w tym roku zostaną wymienione wszystkie latarnie na ulicach Mickiewicza, Pocztowej i Gdańskiej w Więcborku.

Tomasz Roman Bracka

Szanowny Panie Redaktorze

7 słupów oświetleniowych na ulicy Hallera, zgodnie z planem zostało odmalowanych. Pozostałe 5 szt. zostanie wymienionych na nowe. W związku z oczekiwaniem na nowe słupy, których cykl produkcji i realizacji zamówienia to ok. 6 dni, planowana wymiana nastąpi za ok. 2 miesiące.

Odnośnie słupów na ul. Pocztowej i Gdańskiej to Enea Operator podtrzymuje stanowisko dotyczące terminu realizacji modernizacji linii napowietrznej.

Proces projektowy i związane z nim kwestie formalno-prawne (uzgodnienia i terminy urzędowe) uniemożliwiają wcześniejsze rozpoczęcie robót budowlanych. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń Enea Operator niezwłocznie przystąpi do realizacji przebudowy. Działania Spółki ogranicza dodatkowo Ustawa z dnia 31-03-2020 „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”.

Planowana jest modernizacja linii napowietrznej wspólnej oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej przy ul. Pocztowej w Więcborku i odcinek ul. Gdańskiej w zakresie do nr około 22. Modernizacja na tym odcinku zakłada wymianę co najmniej 13 słupów oraz wymianę około 790 m linii napowietrznej na linię napowietrzą wykonaną przewodem izolowanym.

Przewidywane jest przeniesienie istniejących opraw oświetlenia ulicznego na nowe okrągłe słupy, wymiana przewodów na izolowane oraz wydzielenie obwodu oświetlenia ulicznego.

Odnośnie ulicy Mickiewicza, zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec roku 2020. Zakończenie realizacji całego zadania planowane jest na koniec pierwszego półrocza 2021r.

Z poważaniem

Elżbieta Darol-Matuszewska

Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji

Rzecznik Prasowy

Teraz czas na na remont i odmalowanie pani burmistrzu i rado miejska Więcborka sypiących się kamienic zabytkowych na ulicach Hallera, Plac Jana Pawła II, Mickiewicza, Pocztowej i Promenadzie w Więcborku.

Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku - foto Tomasz Roman Bracka
Trwa wywalczony przeze mnie w Eneii remont i malowanie skorodowanych latarni na ul. Hallera w Więcborku – foto Tomasz Roman Bracka