04 czerwca 2020

Skorodowane słupy oświetleniowe Enea na ul. Gen. J. Hallera zostaną odmalowane

Po mojej skutecznej interwencji w firmie Enea Oświetlenia sp zoo skorodowane słupy oświetleniowe na ulicy Gen. J. Hallera w Więcborku zostaną oczyszczone i odmalowane w przyszłym tygodniu.

Również w tym roku po wieloletnich interwencjach z mojej strony w firmie Enea wymienione zostaną słupy oświetleniowe z okablowaniem na ulicach Gdańskiej, Pocztowej i Mickiewicza w Więcborku. Ze względu na lokalizację słupów przy głównej drodze prowadzącej przez Więcbork oraz ze względu na wypoczynkowy charakter miejscowości, Enea Operator planuje rozpoczęcie prac we wrześniu.

Niestety w przypadku oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: Mickiewicza, Hallera, Złotowskiej oraz Wyzwolenia w Więcborku burmistrz Więcborka od lutego 2020 roku milczy na ofertę Eneii na wykonanie oświetlenia ciemnych i niebezpiecznych przejść dla pieszych na w/w ulicach pomimo, że została przekazana pisemna  oferta Eneii na wykonanie tych prac do burmistrza Więcborka.

Informuje, że nadto Urząd Marszałkowski w Toruniu zaakceptował mój wniosek i burmistrza o doświetlenie wszystkich przejść dla pieszych przy drogach wojewódzkich na więcborskich ulicach Plac Jana Pawła II, Mickiewicza, Hallera, Złotowska, Pocztowa i Mickiewicza wstrzymując bezprawnie finansowanie tej inwestycji na czas pandemii pomimo posiadanych na ten cel środków finansowych, które bezpodstawnie zamroził.

Czas w końcu zamówić w Eeneii wykonanie doświetlenia w/w przejść dla pieszych i rozwiązać więcborski mroczny problem !   Czas też naprawić i odmalować sypiące się zabytkowe kamienice na Placu Jana Pawła II i na ul. Gen. J. Hallera w Więcborku, które odstraszają mieszkańców miasta i turystów, a nawet zagrażają naszemu życiu w/z z odpadającymi tynkami i parapetami Poniżej pismo Rzecznika prasowego Eneii w tej sprawie skierowane dziś na moje ręce.

Tomasz Roman Bracka

 

Szanowny Panie Redaktorze

Zaplanowane na ten rok prace na ul. Hallera związane z oczyszczeniem i malowaniem słupów odbędą się w przyszłym tygodniu.

Ze względu na lokalizację słupów przy głównej drodze prowadzącej przez Więcbork oraz ze względu na wypoczynkowy charakter miejscowości, Enea Operator planuje rozpoczęcie prac we wrześniu.

Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Pocztowej i ul. Gdańskiej zostało zrealizowane.

W przypadku oświetlenia przejść dla pieszych przy ulicach: Mickiewicza, Hallera, Złotowskiej oraz Wyzwolenia, oferta na wykonanie oświetlenia został przekazana Gminie w lutym. Czekamy na odpowiedź.

 

Z poważaniem

 

Elżbieta Darol-Matuszewska

Kierownik Biura Marketingu i Komunikacji

Rzecznik Prasowy

Ulica. Gen. J. Hallera w Więcborku z sypiącymi się skorodowanymi półwiecznymi słupami oświetleniowymi Enea - foto Tomasz Roman Bracka
Skorodowane słupy oświetleniowe Enea zostaną po mojej interwencji w Eneii oczyszczone i odmalowane na  ul. Gen. J. Hallera w Więcborku  – foto Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciach zdewastowany przedwojenny Urząd Miejski w Więcborku ówczesna własność mojego pradziadka Jana Bracka wraz z przyległym domem, który wymaga pilnego remontu z pozostałymi sypiącymi się kamienicami w mieście - foto Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciach zdewastowany zabytkowy 100 letni przedwojenny Urząd Miejski w Więcborku ówczesna własność mojego pradziadka Jana Bracka wraz z przyległym domem, który wymaga pilnego remontu z pozostałymi sypiącymi się kamienicami w mieście – foto Tomasz Roman Bracka
Ulice Gen. J. Hallera i Wyzwolenia w Więcborku zostaną zgazyfikowane i przebudowane - foto Tomasz Roman Bracka
Sypiące się kamienice zabytkowe na ulicy Gen. J. Hallera i Wyzwolenia w Więcborku do remontu burmistrzu i radni bezradni i to natychmiast  – foto Tomasz Roman Bracka