23 stycznia 2021

Przetarg na remont ul. Dworcowej i Słonecznej w Więcborku został rozstrzygnięty !

Przetarg na remont drogi gminnej ul. Dworcowej  i Słonecznej w Więcborku – II etap został rozstrzygnięty w Urzędzie Miejskim w Więcborku. Przebudowę ulicy Dworcowej wygrała go firma Rafał Szymczak z Nakła n/Not.

Natomiast przetarg na remont drogi gminnej ul. Słonecznej w Więcborku II etap został dziś rozstrzygnięty w Urzędzie Miejskim w Więcborku, wygrała go firma PHU HURT – TRANS KAWIKO Władysław Szyling z Więcborka.

W ramach przebudowy ul. Dworcowej pojawi się nowy asfalt, chodniki, oświetlenie uliczne oraz wiaty autobusowe PKS przy dworcu PKP Więcbork przy na ulicy Dworcowej w Więcborku. Natomiast na ulicy Słonecznej pojawi się tej wiosny nowa deszczówka z chodnikami i nowym asfaltem, a na jesieni rury gazowe. 

Powyższe inwestycje drogowe są pokłosiem nakazów pokontrolnych  WINB i PINB wydanych na mój wniosek na rzecz remontu tych zdewastowanej ulic i kolejnych 150 dróg i ulic różnych kategorii w mieście i gminie Więcbork.

W ramach tego nakazu niebawem zostanie ogłoszony kolejny przetarg na budowę nowej ulicy asfaltowej z chodnikami na ul. Runowskiej w Wituni. Teraz czas na odmalowanie straszydła czyli Dworca PKP SA w Warszawie przy ul. Dworcowej w Więcborku !

Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa zdewastowanej ulicy Dworcowej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym WINB w Bydgoszczy i Policji wywołanym na mój wniosek i przy moim udziale - foto Tomasz Roman Bracka
Dalsza przebudowa zdewastowanej ulicy Dworcowej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB wywołanym na mój wniosek już w maju 2020 r. – foto Tomasz Roman Bracka

Ulice Orła i Słoneczna w Więcborku przebudowane i wyremontowane po nakazie pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. wydanym na mój wniosek. foto Tomasz Roman Bracka
Ulice  Słoneczna w Więcborku do przebudowy po nakazie pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr. wydanym na mój wniosek. foto Tomasz Roman Bracka

Ulica Dworcowa w Więcborku przebudowana w pierwszym etapie po wywołanych na mój wniosek nakazach pokontrolnych WINB Bydgoszcz i PINB w Sępólnie Kr - foto Tomasz Roman Bracka
Dalsza przebudowa zdewastowanej ulicy Dworcowej w Więcborku objętej nakazem pokontrolnym PINB wywołanym na mój wniosek już w maju 2020 r. Teraz czas na odmalowanie straszydła czyli Dworca PKP SA w Warszawie przy ul. Dworcowej w Więcborku- foto Tomasz Roman Bracka