02 kwietnia 2020

Za 3 500 000 złotych burmistrz Więcborka z radnymi demolują zabytkowy dwustuletni kościół ewangelicki w Więcborku !

Za 3 500 000 złotych burmistrz Więcborka z radnymi demolują zabytkowy dwustuletni kościół ewangelicki w Więcborku o zwrot którego upominali się ewangelicy z Więcborka i Bydgoszczy !

Pytam, gdzie są wobec tego barbarzyństwa sakralnego i kulturalnego medialni i lokalni zabytkofile z samozwańczym konserwatorem zabytków po podstawówce Leszkiem Skazą ! Gdzie są władze kościoła katolickiego, którego szafarz Kuszewski niszczy zabytkowy obiekt sakralny, oraz gdzie jest Wojewódzki Konserwator Zabytków !

Pytam publicznie Prymasa Polski Polaka z Episkopatem Polski oraz więcborskiego proboszcza czy człowiek niszczący kościół innego wyznania chrześcijańskiego może być szafarzem kościoła katolickiego w Więcborku mowa o burmistrzu Kuszewskim w mojej ocenie nie !

Poniżej przetarg nieograniczony na  przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego budynku Kościoła Ewangelickiego w Więcborku przy ul. Rybackiej na Centrum Aktywności Lokalnej wartość inwestycji 3 500 000 złotych !

Za te pieniądze należało w pierwszej kolejności należy zamontować brakujące latarnie na ulicach Więcbork w liczbie 100 sztuk i wybudować brakujące ulice i chodniki w mieście Więcbork w tym przebudować przyległą koślawą ulicę Rybacką zgodnie z niewykonanym przez burmistrza Więcborka nakazem pokontrolnym PINB z 2015 r.  !

Już w latach 70-tych minionego stulecia komuniści z PRL zniszczyli przepiękny zabytkowy kościół ewangelicki w Więcborku przerabiając go na dom kultury przy ul. Pocztowej. Dziś po 50 latach w Więcborku znowu niszczy się kościoły zabytkowe o zgrozo za przyzwoleniem szafarza kościoła katolickiego burmistrza Kuszewskiego !

To jest wstyd i hańba oraz grzech śmiertelny by z domu Bożego robić klub burmistrza i radnych ! Ciekaw jestem z czytelnikami kto zdejmie krzyż z tego kościoła widoczny na zdjęciu, czy będzie to burmistrz Kuszewski czy jego personel z UM Więcbork niebawem się dowiemy ! Poniżej link do przetargu:

http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/przetarg-nieograniczony-na-zadanie-przebudowa-rozbudowa-oraz-zmiana-sposobu-uzytkowania-budynku-o-funkcji-niemieszkalnej-na-centrum-aktywnosci-lokalnej/

Tomasz Roman Bracka
Kościół Ewangelicki w Więcborku przy ul. Rybackiej - foto Tomasz Roman Bracka
Kolejny kościół Ewangelicki w Więcborku przy ul. Rybackiej zostanie zlikwidowany przez władze miejskie Więcborka i radnych, pytam kto zdejmie widoczny na kościele krzyż z tego zabytkowego 200 letniego kościoła ewangelickiego czy będzie to szafarz kościoła katolickiego i burmistrz Więcborka Pan Kuszewski   – foto Tomasz Roman Bracka
Trwa przebudowa ul. Strzeleckiej w Więcborku wywołana nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr wywołanym na mój wniosek - foto Tomasz Bracka
Blokowana przez burmistrza Więcborka przebudowa ul. Rybackiej w Więcborku w związku z nakazem pokontrolnym PINB w Sępólnie Kr wywołanym na mój wniosek w 2015 r.  oraz brak wytyczenia istniejących na papierze i w Uchwałach RM Więcborka ulic widmo na osiedlu Piastowskim w Więcborku- foto Tomasz Roman Bracka