04 lipca 2020

Boga się nie boją demolka kościoła ewangelickiego w Więcborku zalegalizowana !

Boga się nie boją demolka kościoła ewangelickiego w Więcborku zalegalizowana ! Przed chwilą został rozstrzygnięty w Urzędzie Miejskim w Więcborku przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku kościoła ewangelickiego w Więcborku na na Centrum Aktywności Lokalnej’, czyli kolejny zabytkowy 200 letni kościół ewangelicki w Więcborku zostanie zniszczony. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Inżtech Andrzej Kobuz z Sępólna Kr. przy cenie 2 850 392,60 złotych !
 
Burmistrz Więcborka przygotowało na ten cel 3 345 582,41 zł. uzyskując niespełna 500 000 zł oszczędności, które należy przeznaczyć niezwłocznie na przebudowę ulicy Rybackiej w Więcborku i budowę brakującego oświetlenia ulicznego w mieście Więcbork w liczbie stu latarni ulicznych.
 
W komunistycznej okupacji PRL zniszczono w Więcborku zabytkowy kościół ewangelicki w przy ul. Piłsudskiego obecnie ulica Pocztowa i teraz w III RP na ulicy Rybackiej  ! Zniszczono w PRL kolejne kościoły ewangelickie w Runowie Kr. w miejscu obecnej Poczty Polskiej oraz w Sypniewie, Pęperzynie i Zabartowie ! Wcześniej zniszczono również ponad dwustuletnią Synagogę Żydowską przy ul. Gen. J. Hallera w Więcborku !
 
Zniszczono również klasztor ewangelicki w Więcborku przerabiając go z kaplicą na LO i LE przy ul. Pocztowej ! To samo zrobiono z klasztorem ewangelickim w Wituni ! Tak komuna w PRL z jej kacykami zniszczyła z obecną postkomuną w III RP więcborski kościół ewangelicki nazywany w II RP Ewangelicką Częstochową ! Tak samo ateiści i postkomuniści zniszczyli w Więcborku i w gminie Więcbork wszystkie cmentarze ewangelickie i żydowskie okradając je z godności, pomników, macew, po czym obsiano tereny cmentarne roślinnością rolną i kartoflami ! 
 
Tomasz Roman Bracka
Przed chwilą został rozstrzygnięty w Urzędzie Miejski w Więcborku przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła ewangelickiego w Więcborku na na Centrum Aktywności Lokalnej, czyli kolejny zabytkowy 200 letni kościół ewangelicki w Więcborku zostanie zniszczony. Przetarg wygrała Przedsiębiorstwo Inżtech Andrzej Kobuz z Sępólna Kr przy cenie 2 850 392,60 złotych !
Przed chwilą został rozstrzygnięty w Urzędzie Miejski w Więcborku przetarg nieograniczony na „Przebudowę, rozbudowę oraz zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła ewangelickiego w Więcborku na na Centrum Aktywności Lokalnej, czyli kolejny zabytkowy 200 letni kościół ewangelicki w Więcborku zostanie zniszczony. Przetarg wygrała Przedsiębiorstwo Inżtech Andrzej Kobuz z Sępólna Kr przy cenie 2 850 392,60 złotych  – Tomasz Roman Bracka
Kościół Ewangelicki w Więcborku przy ul. Rybackiej - foto Tomasz Roman Bracka
Ostatni taki widok 200 letniego zabytkowego Kościoła Ewangelickiego w Więcborku  ! Kolejny kościół Ewangelicki w Więcborku przy ul. Rybackiej zostanie zlikwidowany przez władze miejskie Więcborka i radnych, pytam kto zdejmie widoczny na kościele krzyż z tego zabytkowego 200 letniego kościoła ewangelickiego czy będzie to szafarz kościoła katolickiego i burmistrz Więcborka Pan Kuszewski – foto Tomasz Roman Bracka