05 sierpnia 2020

Życzę Wszystkim Szczęśliwego Nowego 2020 Roku !!!

Życzę Wszystkim Szczęśliwego Nowego 2020 Roku !!!

Nowy 2020 rok przyniesie nam w Więcborku wywalczoną przeze mnie w Rządzie RP i PSG gazyfikacje ziemną Więcborka na gruncie oraz budowę obwodnicy Więcborka co właśnie ma miejsce w opracowywanym studium jej przebiegu. W 2020 roku powstanie ostateczna dokumentacja techniczna dla tej wywalczonej przeze mnie inwestycji.

W 2020 roku za 3 500 000 złotych zostanie przebudowany przez radnych i burmistrza kościół ewangelicki na ul. Rybackiej w Więcborku, co uważam za świętokradztwo i sacrum profanum. To tak samo jakby ktoś z naszego kościoła katolickiego zrobił bar mleczny, pub czy dom seniora, pytam się gdzie jest wobec tego sacrum profanum konserwator zabytków i pseudo zabytkofile !  Do czerwca 2020 roku zostanie przebudowana cała ulica Wojska Polskiego w Więcborku na której pojawią się nowe chodniki z szeroką na sześć metrów nawierzchnią asfaltową. Tą inwestycje o którą walczyłem 10 lat wspiera w niespełna 2 000 000 złotych Rząd Prawa i Sprawiedliwości. 

Również w 2020 r odbędzie się dalszy remont ul. Dworcowej w Więcborku i przebudowa ul. Runowskiej w Wituni co wynika w prost z nakazów pokontrolnych PINB Sępólno Kr wywołanych na mój wniosek. Również we wsi w Runowie Kr. pojawią się nowe chodniki po drugiej stronie ulicy przy DW 242 co jest pokłosiem wywołanego przeze mnie nakazu pokontrolnego WINB Bydgoszcz na rzecz przebudowy DW 242 od Więcborka przez Runowo Krajeńskie do Łobżenicy.

W 2020 roku planowana jest przebudowa powiatowej ulicy Nowodworskiej w Wituni, gdzie obok nowego asfaltu pojawią się nowe chodniki z oświetleniem ulicznym. Natomiast brakujące oświetlenie uliczne pojawi się na ulicach Korczaka, Wincentego Witosa, Szkolnej, Widokowej, Wojska Polskiego, Dworcowej i Alei 600 lecia.

Również PKP PLK SA Warszawa rozpoczęło pracę nad dokumentacją przedprojektową dla wywalczonej również przeze mnie rewitalizacji LK 281 na 100 kilometrowym odcinku relacji Gniezno –  Kcynia – Nakło n/Not. i wznowienia po 20 latach przerwy przewozów pasażerskich PKP na tym odcinku. Dalszy etap przebudowy LK 281 to rewitalizacja kolejnego 60 kilometrowego odcinka LK 281 od Nakła n/ Not. przez Więcbork do Chojnic z budową nowych peronów i całej stacji PKP Więcbork co nastąpi do 2023 r.

Po wykonaniu tych prac cała Magistrala Kolejowa Portowa BiS Północ – Południe relacji Katowice – Oleśnica – Gniezno – Nakło n/Not  Więcbork – Chojnice – Tczew – Gdańsk – Gdynia, będzie zelektryfikowana na dwóch torach i przejezdna dla ruchu pasażerskiego i towarowego po 40 latach prac i właśnie o to walczyłem 20 lat !

Tomasz Roman Bracka