03 czerwca 2020

Wszystkich Świętych na prastarych cmentarzach katolickim, żydowskim i ewangelickim w Więcborku

Wszystkich Świętych na prastarych cmentarzach katolickim, żydowskim i ewangelickim w Więcborku w 100 rocznicę odzyskania przez Więcbork niepodległości, na które to obchody przybędzie do prezydenckiego miasta Więcbork Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki z korpusem dyplomatycznym i Kompanią Wojska Polskiego.

Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. Na zdjęciu miejsce spoczynku współtwórcy II RP  w Więcborku śp. Jana Bracka.
foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Prastary zapomniany i zaniedbany cmentarz żydowski w Więcborku -Wituni. Apeluję do władz miejskich i żydowskich o oczyszczenie tego cmentarza, ogrodzenie i ustawienie tu tablicy informacyjnej z opisem historycznym. Zapalmy tu świece panie burmistrzu i rabinie po 75 latach 1 listopada we Wszystkich Świętych, tu spoczywają mieszkańcy Więcborka ! foto Tomasz Roman Bracka
Na cmentarzu żydowskim w Więcborku -Wituni zapłonęły dziś świece po 75 latach wymazywania go z pamięci mieszkańców przez władze miejskie Więcborka PRL i III RP – foto Tomasz Roman Bracka
Na cmentarzu żydowskim w Więcborku -Wituni zapłonęły dziś świece po 75 latach wymazywania go z pamięci mieszkańców przez władze miejskie Więcborka PRL i III RP. foto Tomasz Roman Bracka
Na zdewastowanym cmentarzu ewangelickim w Więcborku też zapłonęły dziś świece po  latach wymazywania go z pamięci mieszkańców przez władze miejskie Więcborka PRL i III RP – foto Tomasz Roman Bracka