08 lipca 2020

Dziś Dzień Zaduszny dzień wszystkich zamarłych

Dziś Dzień Zaduszny dzień wszystkich zamarłych. Również dziś biskup krakowski modlił się na Wawelu za swojego poprzednika biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego kapelana królowej Bony rodem z Więcborka, który spoczywa  od 460 lat w zamku królewskim na krakowskim Wawelu.

Odwiedziłem dziś więcborskie cmentarze katolickie,  żydowskie, ewangelickie i komunalne oraz miejsca kaźni mieszkańców Więcborka w więcborskim wiezieniu hitlerowsko – stalinowskim, komendzie Urzędu bezpieczeństwa Publicznego i  przy lichach byłej komendy UBP i MO na więcborskim Rynku.

Wiele cmentarz i miejsc zbrodni komunistycznych w PRL w mieście i gminie Więcbork wymaga upamiętnienia i renowacji. W samej gminie Więcbork jest 30 zapomnianych cmentarzy żydowskich i ewangelickich, którym należy przywrócić godność, pamięć i porządek. W tym celu wystąpiłem do właściwego ministra i krajowego konserwatora zabytków oraz przedstawicieli religii katolickiej, żydowskiej i ewangelickiej w celu zadbania o  zaniedbane nekropolie przez przedstawicieli tych wspólnot religijnych w mieście i gminie Więcbork.

Przecież na tych zapomnianych więcborskich cmentarzach spoczywają ludzie, którym należy się szacunek i pamięć, a nie pogarda, zapomnienie i zaniedbanie, które towarzyszy tym cmentarzom od 45 lat PRL  i 30 lat III RP. Pytam, gdzie jest burmistrz z radą miejską Więcborka i nauczycielami wobec tego bezprawia i pogardy dla spoczywających tam ludzi !

Przestańcie udawać władze miejskie Więcborka z radnymi i nauczycielami, że niema problemu, gdyż on jest i to wielki ! Czas po 75 latach zaniedbań na wielkie porządki cmentarne na 30 zaniedbanych i zapomnianych cmentarza w mieście i gminie  Więcbork oraz upamiętnienie po 30 latach III RP komunistycznych miejsc kaźni mieszkańców Więcborka i okolic w PRL ! Poniżej kilka moich audycji z cyklu ”Ocalić od zapomnienia” z więcborskich cmentarzy i  innych zapomnianych miejsc.

Wykład historyczny Tomasza Roman Bracka ”Ocalić od zapomnienia” z terenów zaniedbanego i okradzionego z macew przez komunistów cmentarza żydowskiego w Więcborku – Wituni ! Po bezprawnym wyłączeniu przez komunę w 1975 r. tego terenu z granic miasta Więcbork cmentarz żydowski znajduję się obecnie w Wituni przy ul. Złotowskiej na przedmieściach Więcborka. Kawałek dalej we wsi Witunia znajduje się kolejny zapomniany i zdewastowany cmentarz ewangelicki. https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/t.1828505442/10211962082967274/?type=2&video_source=user_video_tab

Wykład historyczny Tomasza Roman Bracka ”Ocalić od zapomnienia” na terenach prastarego miasta Więcbork na wzgórzu Świętej Katarzyny oraz na przyległych na wzgórzu cmentarzach katolickim i ewangelickim w Więcborku, gdzie przed wiekami mieściły się pierwsze więcborskie zamki Pałuków i Grzymalitów herbu Grzymała z Więcborka z kościołem katolickim.  https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/t.1828505442/10211910643441318/?type=2&video_source=user_video_tab 

Wykład historyczny Tomasza Roman Bracka ”Ocalić od zapomnienia” sprzed Sądu Królewskiego i Grockiego w Więcborku z przyległym więzieniem stalinowskim UBP w Więcborku w PRL oraz sprzed kościoła ewangelickiego w Więcborku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego obecnie bezprawnie Pocztowa, przerobionego wbrew woli mieszkańców Więcborka i wiernych kościoła katolickiego i ewangelickiego na Dom Kultury w Więcborku w latach 70-tych minionego stulecia. https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/t.1828505442/10211967564464308/?type=2&video_source=user_video_tab

Wykład historyczny Tomasza Roman Bracka ”Ocalić od zapomnienia” z terenów klasztoru ewangelickich sióstr Diakonistek w Więcborku zwanym ewangelicką Częstochową w II RP.  W tym klasztorze zrabowanym przez komunistów siostrą Diakonistką w PRL przebywało 350 sióstr, które miały swoje oddziały w różnych częściach Polski i Europy. Zakon Diakonistek działa do dnia dzisiejszego, niestety w Więcborku trudno znaleźć jakąkolwiek informacje czy tablicę pamiątkową na ten temat !

https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/t.1828505442/10211967314658063/?type=2&video_source=user_video_tab

Wykład patriotyczno historyczny Tomasza Romana Bracka ”Ocalić od zapomnienia” z więcborskiego zamku Zebrzydowskich i Potulickich w Więcborku.

https://www.facebook.com/Tomasz.Bracka/videos/t.1828505442/10211928810375480/?type=2&video_source=user_video_tab

Tomasz Roman Bracka
Dziś Dzień Zaduszny dzień wszystkich zamarłych. Również dziś biskup krakowski modlił się na Wawelu za swojego poprzednika biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego kapelana królowej Bony rodem z Więcborka
Dziś w Dzień Zaduszny biskup krakowski modlił się na Wawelu za swojego poprzednika biskupa krakowskiego Andrzeja Zebrzydowskiego kapelana królowej Bony rodem z Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu komunalnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu katolickim w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka — w: Więcbork
Dzień Zaduszny na cmentarzu katolickim w Więcborku. Na zdjęciu miejsce spoczynku współtwórcy II RP Jana Bracka
foto Tomasz Roman Bracka 
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu Parafialnym i komunalnym w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu żydowskim w Więcborku - Wituni foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny na cmentarzu żydowskim w Więcborku – Wituni
foto Tomasz Roman Bracka
Miejsce spoczynku pierwszego dyrektora szpitala powiatowego w Więcborku 100 lat temu w II RP Franca Krebsa cmentarz ewangelicki w Więcborku. foto Tomasz Roman Bracka
Miejsce spoczynku pierwszego dyrektora szpitala powiatowego w Więcborku 100 lat temu w II RP Franca Krebsa cmentarz ewangelicki w Więcborku.
foto Tomasz Roman Bracka  
Kaplica cmentarna miejsce spoczynku katolickiego rodu Konkiel w Więcborku na cmentarzu katolicko - ewangelickim w Więcborku. Czas naprawić zdewastowany zabytek panie burmistrzu i porządnie odmalować zabytek przez pańskich pracowników, którzy, go uszkodzili niedokładnie odmalowali w zeszłym tygodniu - foto Tomasz Roman Bracka
Kaplica cmentarna miejsce spoczynku katolickiego rodu Konkiel w Więcborku na cmentarzu katolicko – ewangelickim w Więcborku. Czas naprawić zdewastowany zabytek panie burmistrzu i naprawić dach kaplicy oraz odmalować zabytek przywrócić tablice i łańcuchy do kaplicy rodu Konkiel, które ukradli komuniści w PRL z UM Więcbork do przyozdobienia sowieckiego pomnika na więcborskim Rynku   – foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny przy hitlerowskim i stalinowskim więzieniu przy Sądzie Grodzkim w Więcborku widocznym na zdjęciu miejsce kaźni i egzekucji komunistycznych w Więcborku w PRL do 1955 r. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny przy hitlerowskim i stalinowskim więzieniu przy Sądzie Grodzkim w Więcborku widocznym na zdjęciu miejsce kaźni i egzekucji komunistycznych w Więcborku w PRL do 1955 r.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny przy hitlerowskim i stalinowskim więzieniu przy Sądzie Grodzkim w Więcborku widocznym na zdjęciu miejsce kaźni i egzekucji komunistycznych w Więcborku w PRL do 1955 r. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny przy hitlerowskim i stalinowskim więzieniu przy Sądzie Grodzkim w Więcborku widocznym na zdjęciu miejsce kaźni i egzekucji komunistycznych w Więcborku w PRL do 1955 r.
foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny przy hitlerowskim i stalinowskim więzieniu przy Sądzie Grodzkim w Więcborku widocznym na zdjęciu miejsce kaźni i egzekucji komunistycznych w Więcborku w PRL do 1955 r. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny przy hitlerowskim i stalinowskim więzieniu przy Sądzie Grodzkim w Więcborku widocznym na zdjęciu miejsce kaźni i egzekucji komunistycznych w Więcborku w PRL do 1955 r.
foto Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu powojenna stalinowska komenda Milicji Obywatelskiej w Więcborku na Rynku, utworzona bezprawnie w zrabowanym domu Jana Bracka przez komunistów, w którym w okresie międzywojennym mieścił się z woli Jana Bracka, Urząd Miejski w Więcborku. Fakt ten i tytuł własności już przesądził prawomocnie w Wyroku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w 2015r. W piwnicach tej komendy Milicji Obywatelskiej PRL torturowano i więziono licznych mieszkańców Więcborka od 1945r. do późnych okresów komunizmu w PRL. - źródło IPN Bydgoszcz. Ślady tortur i krwawych łaźni do dziś widoczne są w piwnicach tego budynku. foto Tomasz Roman Bracka
Dzień Zaduszny przy  lochach  cel więziennych stalinowskiej komendy UBP i  Milicji Obywatelskiej w Więcborku na Rynku, utworzonej w zrabowanym przez komunistów domu Jana Bracka przez zbrodniarzy komunistycznych PRL, w którym to domu w okresie międzywojennym mieścił się z woli Jana Bracka, Urząd Miejski w Więcborku, który współtworzył Jan Bracka  jako członek Zarządu Miasta Więcbork w  II RP . 
W piwnicach tej komendy Milicji Obywatelskiej i UBP PRL torturowano, więziono i mordowano licznych mieszkańców Więcborka od 1945 r. do późnych okresów komunizmu w PRL. – źródło IPN Bydgoszcz. Ślady tortur i komunistycznych krwawych łaźni w piwnicach i lochach tego budynku zamalowywano w popłochu w tym roku  jednak ślady krwi nigdy nie znikną z cegieł i muru – foto Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu główna więcborska komenda komunistycznych zbrodniarzy z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego mieszcząca się przy ulicy Dworcowej nr 3 w Więcborku. Tam w piwnicznych lochach i celach więziennych mordowano i torturowano licznych mieszkańców Więcborka i okolic w okresie okupacji komunistycznej w PRL od 1945 do końca lat 50-tych zeszłego stulecia - foto Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu więcborska komenda komunistycznych zbrodniarzy z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w PRL mieszcząca się przy ulicy Dworcowej nr 3 w Więcborku. Tam w piwnicznych lochach i celach więziennych mordowano i torturowano licznych mieszkańców Więcborka i okolic w okresie okupacji komunistycznej w PRL od 1945 do końca lat 50-tych zeszłego stulecia – foto Tomasz Roman Bracka
Decyzja Prezesa IPN potwierdzająca, że ja Tomasz Roman Bracka nigdy nie byem pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa w PRL. Inaczej mówiąc nie byłem komunistycznym kundlem i kapusiem jak wielu więcborszczan również z solidarności co tak bardzo mi zazdrościli mich odznaczeń - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Decyzja Prezesa IPN potwierdzająca, że ja Tomasz Roman Bracka nigdy nie byłem pracownikiem, funkcjonariuszem lub żołnierzem komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa w PRL. Inaczej mówiąc nie byłem komunistycznym kundlem i kapusiem jak wielu więcborszczan również z solidarności , którzy tak bardzo mi zazdrościli moich sukcesów i odznaczeń – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Zwracam się do wszystkich poszkodowanych przez komunistycznych i postkomunistycznych bandytów sędziów, prokuratorów, adwokatów, biegłych, notariuszy, radców itd oraz dziennikarzy, cywili i funkcjonariuszy UBP, SB, WSW z byłych województw gdańskiego, bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego o ujawnianie tych zbrodniarzy, którzy znajdą się w mojej publikacji prasowej i w książce ,, Agenci komunistyczni w sądach i prokuraturze oraz agenci cywilni i wojskowi w woj bydgoskim, gdańskim, toruńskim i włocławskim'' Wiem już o was wszystko bandyci wie i cała Polska, a moja publikacja i IPN jest tego dopełnieniem i waszym końcem ostatecznym ! Szczególną uwagę poświęciłem komunistycznym bandytom sądowym z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i ala dziennikarzom TW SB i SBekom z pipidówek i miast, którzy kąsali poczciwych Polaków na zlecenie postkomuny i lokalnych grup przestępczych w samorządach ! Tomasz Roman Bracka
Zwracam się do wszystkich poszkodowanych przez komunistycznych i postkomunistycznych bandytów sędziów, prokuratorów, adwokatów, biegłych, notariuszy, radców, dziennikarzy, cywili i funkcjonariuszy UBP, SB, WSW z byłych województw gdańskiego, bydgoskiego, włocławskiego i toruńskiego o ujawnianie tych zbrodniarzy, którzy znajdą się w mojej publikacji prasowej i w książce ,, Agenci komunistyczni w sądach i prokuraturze oraz agenci cywilni i wojskowi w woj bydgoskim, gdańskim, toruńskim i włocławskim” Wiem już o was wszystko bandyci komunistyczni, wie i cała Polska, a moja publikacja i IPN jest tego dopełnieniem i waszym końcem ostatecznym ! Szczególną uwagę poświęciłem komunistycznym bandytom sądowym  i ala dziennikarzom TW SB z pipidówek i miast, którzy kąsali przez 45 lat PRL i 30 lat III RP poczciwych Polaków na zlecenie postkomuny i lokalnej koterii w samorządach i urzędach wszelkiej maści, by miernoty mogły dalej sprawować władzę, a prawi ludzie byli wyeliminowani i zdegradowani !
Tomasz Roman Bracka