27 września 2022

W 2023 roku powstanie obwodnica Więcborka wartość inwestycji to 26 000 000 złotych !!!

Po mojej skutecznej interwencji w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu wywalczyłem 26 000 000 złotych na budowę obwodnicy Więcborka oraz przebudowę trzech dróg wojewódzkich nr 189, 241, 242 w mieście i gminie Więcbork oraz w sąsiednich powiatach.

Po raz pierwszy od 72 lat paplaniny o obwodnicy Więcborka, Urząd Marszałkowski w Toruniu potwierdza w piśmie skierowanym do mnie 12. 12. 2017 r. sfinansowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla obwodnicy Więcborka, która powstanie do końca 2020 roku i to jet mój wielki sukces w tej oczekiwanej od dziesięcioleci inwestycji drogowej !!!

Podobne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie budowy obwodnicy Więcborka z dnia 26. 01. 2018 r. wpłynęło na moje ręce w dniu dzisiejszym z szczegółowym opisem realizacji tej inwestycji co załączam poniżej w załączonym dokumencie.

Natomiast jeszcze jest mały opór w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu z rewitalizacją Linii Kolejowej nr 281 od Nakła przez Więcbork do Chojnic i wznowieniem stałych połączeń pasażerskich PKP PLK SA na tej linii kolejowej. Jednak i tą przeszkodę już pokonam, gdyż Rząd RP i PKP PLK SA zabezpieczyli środki finansowe na rewitalizacje pasażerskiej LK 281 i stacji PKP Więcbork z remontem Dworca PKP Więcbork w ramach programu utrzymaniowego linii kolejowych w Polsce, w którym jest uchwalona rewitalizacja LK nr 281 od Nakła przez Więcbork do Chojnic.

Poniżej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym z zatwierdzeniem międzywojewódzkiej pasażerskiej codziennej linii kolejowej nr 281 na całym odcinku Oleśnica – Więcbork – Chojnice, co potwierdza ostatnia mapa na załączonym w linku w/w rozporządzenia http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001996

Wartość tych inwestycji drogowych i kolejowych, które wywalczyłem w osamotnieniu dla mieszkańców Więcborka i regionu to dziesiątki milionów złotych. Mój sukces powinien zawstydzić wszystkich radnych więcborskich z burmistrzem Więcborka na czele, który słał niedawno jeszcze donosy na mnie do Prezydenta RP sugerując, że nic nie robię dla naszego miasta co wywołało ubaw po same pachy u Prezydenta RP.

Oczywiście Prezydent RP i Kapituła wyśmieli burmistrza i jego kadzielnicę medialną w oficjalnym stanowisku pisemnym, wobec ich głupot jakie nawypisywali w swoich donosach na mój temat po odznaczeniu mnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, który już w marcu 2017 roku zaproponował mi oficjalnie i osobiście Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi działalności społecznej i publicznej w RP, co nieustająco potwierdzam swoimi bezinteresownymi i skutecznymi działaniami na rzecz Polski, województwa i ziemi więcborskiej. Kolejnym tego dowodem są załączone pisma z naręczem owoców mojej sumiennej pracy na rzecz Polski i ziemi więcborskiej.

Może teraz Pan burmistrz Kuszewski i słynni giganci pomówień i manipulacji ludu z gazetki sępoleńskiej pokażą swoje pisma i wnioski w tej sprawie od 2007 roku do dnia dzisiejszego !!! Zapewniam Państwa, że nie pokażą bo nie mają, gdyż palcem nie kiwnęli w tej sprawie, a tyle mają dziś do powiedzenia o mnie i modernizacji dróg wojewódzkich oraz o budowie obwodnicy Więcborka do czego doprowadziłem ja, a nie oni !!!

pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Technik Administracji
Nr D/10028553/17 PRK IV

Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork - Tomasz Roman Bracka
Ostateczny przebieg wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork – Tomasz Roman Bracka
W załączonym linku za mapą przedstawiam warianty przebiegu wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork z trzema rondami i wagą dla tirów z parkingiem.
W załączonym linku za mapą przedstawiam warianty przebiegu wywalczonej przeze mnie w UM w Toruniu obwodnicy Więcbork z trzema rondami i wagą dla tirów z parkingiem- Tomasz Roman Bracka
O remont i upamiętnienie obozu zagłady w Karolewie oraz dalsze ekshumacje pomordowanych w tym obozie zagłady i innych miejscach w MiG Więcbork wystąpiłem już 12 lat temu do IPN w Bydgoszczy co potwierdzam w załączonym piśmie z dnia 26. 04. 2010 r. skierowanym na moje ręce z IPN .
OBWODNICA WIĘCBORKA CORAZ BLIŻEJ – Tomasz Roman Bracka
Na zdjęciu z flagą Solidarności opozycjonista antykomunistyczny, działacz Federacji Młodzieży Walczące i zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej na ulicach Więcborka w czasach PRL, której byłem organizatorem.
Na zdjęciu z flagą Solidarności opozycjonista antykomunistyczny, działacz Federacji Młodzieży Walczące i zdelegalizowanej Solidarności w PRL Tomasz Roman Bracka podczas demonstracji Solidarności i Federacji Młodzieży Walczącej na ulicach Więcborka w czasach PRL, której byłem organizatorem – Tomasz Roman Bracka

Z wojewodą kujawsko - pomorskim i mamą w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przez przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka 2017 r.
Z wojewodą kujawsko – pomorskim i mamą w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy po odznaczeniu mnie przez przez Prezydenta RP dr. Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta jest to drugie najwyższe państwowe odznaczenie cywilne w Polsce po Orderze Orła Białego.
pozdrawiam Tomasz Roman Bracka 2017 r.
Po mojej skutecznej interwencji do 2020 roku powstanie obwodnica Więcborka - Tomasz Roman Bracka
Po mojej skutecznej interwencji do 2020 roku powstanie obwodnica Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Po mojej skutecznej interwencji do 2020 roku powstanie obwodnica Więcborka - Tomasz Roman Bracka
Po mojej skutecznej interwencji do 2020 roku powstanie obwodnica Więcborka – Tomasz Roman Bracka
Projekty budowy obwodnicy Więcborka zabezpieczony 26 milionami złotych przez UM w Toruniu po mojej skutecznej interwencji - Tomasz Roman Bracka
Projekty budowy obwodnicy Więcborka zabezpieczony 26 milionami złotych przez UM w Toruniu po mojej skutecznej interwencji – Tomasz Roman Bracka
Poniżej dokument UM w Toruniu z 12. 12. 2017 r., z ujawnieniem wywalczonej przeze mnie budowy trzech nowych dróg wojewódzkich nr 189, 241, 242 z studium dla obwodnicy Więcborka i nowym skrzyżowaniem i sygnalizacją świetlną w Więcborku pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Poniżej dokument UM w Toruniu z 12. 12. 2017 r., z ujawnieniem wywalczonej przeze mnie budowy trzech nowych dróg wojewódzkich nr 189, 241, 242 z studium dla obwodnicy Więcborka i nowym skrzyżowaniem i sygnalizacją świetlną w Więcborku pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Poniżej dokument UM w Toruniu z 12. 12. 2017 r., z ujawnieniem wywalczonej przeze mnie budowy trzech nowych dróg wojewódzkich nr 189, 241, 242 z studium dla obwodnicy Więcborka i nowym skrzyżowaniem i sygnalizacją świetlną w Więcborku pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Poniżej dokument UM w Toruniu z 12. 12. 2017 r., z ujawnieniem wywalczonej przeze mnie budowy trzech nowych dróg wojewódzkich nr 189, 241, 242 z studium dla obwodnicy Więcborka i nowym skrzyżowaniem i sygnalizacją świetlną w Więcborku pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Dziesiątki milionów złotych na remont linii kolejową nr 281 i stacje PKP Więcbork w ramach Programu Utrzymaniowego w PKP przyjętego przez Rząd RP 15. 01. 2018 r. po mojej skutecznej interwencji u Pani Premier RP i na Radzie Ministrów RP. Całkowita pula przyjętego Programu Utrzymaniowego to 23 miliardy złotych. W ramach tego programu zostanie zrewitalizowany odcinek LK 281 od Nakła n/Not przez Więcbork do Chojnic, gdzie prędkość szlakowa dla transportu towarowego wzrośnie z obecnych 20 km na godzinę do 60 km na godzinę, a dla pasażerskiego z obecnych 20 km na godzinę do 100 km na godzinę. pozdrawiam Tomasz Bracka
Dziesiątki milionów złotych na remont linii kolejową nr 281 i stacje PKP Więcbork w ramach Programu Utrzymaniowego w PKP przyjętego przez Rząd RP 15. 01. 2018 r. po mojej skutecznej interwencji u Pani Premier RP i na Radzie Ministrów RP. Całkowita pula przyjętego Programu Utrzymaniowego to 23 miliardy złotych. W ramach tego programu zostanie zrewitalizowany odcinek LK 281 od Nakła n/Not przez Więcbork do Chojnic, gdzie prędkość szlakowa dla transportu towarowego wzrośnie z obecnych 20 km na godzinę do 60 km na godzinę, a dla pasażerskiego z obecnych 20 km na godzinę do 100 km na godzinę. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Bracka
Po skutecznej interwencji z mojej strony przyznano 26 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na obwodnice Więcborka. Tomasz Roman Bracka
Jubileusz 285 - lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r. Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Jubileusz 285 – lecia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Więcborka i 15 rocznica reaktywacji KBS Więcbork, której dokonałem jako prezes KBS Więcbork z 15 braćmi KBS Więcbork 15 lat temu w Więcborku 11. 11. 2002 r.
Na zdjęciu w siedzibie KBS Więcbork pierwszy prezes odrodzonego KBS Więcbork w III RP Tomasz Roman Bracka z przybyłymi braćmi z różnych stron Polski
Więcbork 08. 10. 2017 r. pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
 Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Bracka
Dyplom Technika Administracji Tomasz Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Suplement do Dyplomu Technika Administracji Tomasz Roman Bracka po 2 letniej szkole policealnej i to wcale nie koniec mojej przygody z studiami. – pozdrawiam Tomasz Roman Bracka
Wręczenie najważniejszego odznaczenia w województwie złotego medalu marszałka województwa kujawsko - pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano - Pomeraniensis' Tomasz Roman Bracka z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL. Toruń 05. 06. 2014 r. foto gazeta Więcborka na zlecenie Tomasza Romana Bracka
Wręczenie najważniejszego odznaczenia w województwie złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ Tomasz Roman Bracka z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL. Toruń 05. 06. 2014 r.
foto gazeta Więcborka na zlecenie Tomasza Romana Bracka
Wręczenie najważniejszego odznaczenia w województwie złotego medalu marszałka województwa kujawsko - pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano - Pomeraniensis' Tomasz Roman Bracka z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL. Toruń 05. 06. 2014 r. foto gazeta Więcborka na zlecenie Tomasza Romana Bracka Zdjęcie to objęte jest moim prawem autorskim i bezprawnie rozpowszechnia je od 4 lat bez mojej zgody Piotr Pankanin na swoim portalu co jest bezprawiem !!!
Wręczenie najważniejszego odznaczenia w województwie złotego medalu marszałka województwa kujawsko – pomorskiego ,,Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano – Pomeraniensis’ Tomasz Roman Bracka z rąk marszałka Piotra Całbeckiego w uznaniu zasług na rzecz walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prawa człowieka w PRL. Toruń 05. 06. 2014 r.
foto gazeta Więcborka na zlecenie Tomasza Romana Bracka
Zdjęcie to objęte jest moim prawem autorskim i bezprawnie rozpowszechnia je od 4 lat bez mojej zgody Piotr Pankanin na swoim portalu co jest bezprawiem !!!
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! - foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! – foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! - foto Tomasz Bracka
Tysiące dokumentów z tysiącami zwykłych i niezwykłych spraw, które wywalczyłem i załatwiłem dla mieszkańców Więcborka, Powiatu, Województwa i Kraju z ujawnieniem mnie Tomasza Bracka jako wnioskodawcy i autora tych sukcesów !!! – foto Tomasz Bracka