21 lipca 2024

Mija 71 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

W dniu dzisiejszym mija 71 rocznica zbrodni katyńskiej, dokładnie 03.04.1940r. dokonano pierwszych egzekucji na polskich oficerach i inteligencji osadzonych w sowieckich obozach jenieckich w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie.Wśród pomordowanych przez sowietów w lesie Katyńskim byli też mieszkańcy Więcborka. Po sowieckiej agresji na Polskie 17.09.1939r., w niewoli sowieckiej znalazło się około 250 000 polskich jeńców, w tym ponad 10 000 oficerów, którzy trafili do obozów zagłady utworzonych przez szefa NKWD Ławrientija Berię. Od 3 kwietnia do połowy maja 1940r. NKWD rozstrzelało ok. 22 000 polskich obywateli w tym generałów , oficerów Wojska Polskiego przetrzymywanych w obozach i więzieniach na terenach Związku Sowieckiego. Wyrok śmierci na polskich jeńcach wojennych wydał sam Józef Stalin i szef NKWD Beria, który ponowił zbrodniczy czyn w 1945r. wysyłając z Więcborka w głąb ZSRR setki mieszkańców Więcborka do obozów zagłady w Kopiejsku i Czelabińsku.

Mija 71 Rocznica Zbrodni Katyńskiej
Mija 71 Rocznica Zbrodni Katyńskiej