21 lipca 2024

Mieszkańcy Więcborka pytają radnych i władze miejskie, kiedy wreszcie zawiśnie w więcborskim kościele, zapowiadana od sześciu lat, tablica poświęcona pamięci honorowego obywatela Więcborka Papieża Jana Pawła II

Mieszkańcy Więcborka pytają radnych i władze miejskie, kiedy wreszcie zawiśnie w więcborskim kościele, zapowiadana od sześciu lat, tablica poświęcona pamięci honorowego obywatela Więcborka Papieża Jana Pawła II. Już niecałe czterdzieści dni dzieli nas od zapowiedzianej na 01.05.2011r. beatyfikacji honorowegp obywatela Więcborka Papieża Jana Pawła II. Nadchodząca beatyfikacja powinna skłonić radę miejska Więcborka do wykonania uchwalonej w 2005r. uchwały, w sprawie wykonania i wmurowania w więcborskim kościele tablicy pamiątkowej upamiętniającej przyjęcie honorowego obywatelstwa miasta Wiecbork przez Papieża Jana Pawła II w 2002r. Przypomnę że to właśnie z moich rąk Ojceiec Święty Jan Paweł II przyjął honorowe obywatelstwo miasta Więcbork, przy wieloletniej niechęci ówczesnych władz miasta Więcbork, które od 1999r. nie potrafiły wykonać własnej uchwały w przedmiotowej sprawie. Widać że tak jak z tym tytułem w/w tablica pamiątkowa dla Jana Pawła II sprawia wiele trudności obecnym radnym i władzą miejskim, które od sześciu lat nie potrafią sobie poradzić wykonaniem własnej uchwały. Tomasz Bracka