27 stycznia 2021

Powiat więcborsko – sępoleński musi powrócić na mapy powiatów Polski.

Powiat więcborsko – sępoleński musi powrócić na mapy powiatów Polski. To co uczyniono w tej sprawie na Radzie Ministrów w sierpniu 1998r. to zwykłe oszustwo władz państwowych i fałszerstwo uchwał Sejmu RP który w latach 1993, 1998 i 2001r. powołał powiat więcborsko – sępoleński. Ten powiat więcborsko – sępoleński był wyjściem dla trzech pozostałych powiatów dwuczłonowych w Polsce które powołano. Przypomnijmy sobie jak to naprawdę wyglądało.Rozpatrzenie dokumentacji promującej nasz powiat przez zespół profesora Michała Kuleszy Podsekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Administracyjnej zakończyło sie fiaskiem, bowiem po opublikowaniu mapy powiatów okazało się że: Sośno przydzielono do powiatu Bydgoskiego, Więcbork do powiatu Nakielskiego a Kamień i Sępólno do powiatu Chojnickiego. Jednocześnie oświadczenie ministra Kuleszy, że ogłoszenie mapy jest równoznaczne z rozpoczęciem mediacji w sprawach spornych, zobligowało samorządy Więcborka, Sępólna, Kamienia i Sośna do zaproszenia decydentów na konferencje pod nazwą Reaktywacja Powiatu, która miała sie zakończyc wspólnym posiedzeniem czterech rad gminnych. Konferencja odbyła sie 2 VII.1993r. i dowiodła że na obszarze planowanego powiatu istnieje dostateczna infrastruktura komunalna i poziom usług które zapewniają jego sprawne funkcjonowanie. Po ponownym podjęciu uchwał rad Sośna i Sępólna w sprawie reaktywowania powiatu. Zarząd miejski w Sępólnie ponowił wniosek i złożył go na ręce prof. Michała Kuleszy i uzupełnił go o poparcie wojewody bydgoskiego, iż nie ma przeszkód do kreowania powiatu więcborsko sępoleńskiego na na terenie województwa. 3.VIII. 1993r. delegacja Sępólna Kr. w składzie przewodniczący RM , burmistrz oraz przedstawiciele Sośna – wójt, złożyli wizytę w Urzędzie Rady Ministrów RP w Biurze Reformy Administracji Publicznej w Warszawie co do celowości i zasadności utworzenia powiatu. 11.VIII. 1993r. Rada Miejska w Więcborku uchyliła uchwałę o przynależności do powiatu nakielskiego i opowiedziała sie w uchwale zdecydowanie za powiatem więcborsko – sępoleńskim. Powyższy fakt spowodował że główny negocjator Rządu d/s mapy powiatowej Polski – profesor Andrzej Tyc , zwrócił się z prośbą do burmistrza Sępólna o zorganizowanie 27.VIII. 1993r. spotkania przedstawicieli wszystkich instytucji, przeciębiorców, organizacji społecznych i religijnych, ugrupowań politycznych gmin które mają wejść w skład powiatu. Ostatecznie do spotkania tego doszło 28.VIII. 1993r. Atutem samorządowców z owych czterech gmin było jasne stanowisko w sprawie utworzenia powiatu. Na początku września 1993 roku ukazała sie nowa mapa powiatów ogłoszona przez Radę Ministrów RP na której został zatwierdzony i naniesiony POWIAT WIĘCBORSKO – SĘPOLEŃSKI. Druga konferencja zakończyła się sukcesem! CDN Nastąpi Tomasz Bracka