23 stycznia 2021

66 rocznica deportacji mieszkańców Więcborka i okolic do sowieckich obozów zagłady w ZSRR w styczniu 1945r.

W styczniu mija 66 rocznica deportacji tysięcy mieszkańców ziemi więcborskiej i krajeńskiej przez komunistyczne władze polskie UPB i sowiecie NKWD do obozów koncentracyjnych w ZSRR. Ta zatajana zbrodnia ludobójstwa została dokonana na mieszkańcach Więcborka zaraz po sowieckim wyzwoleniu naszych miast w styczniu 1945r. Władza ludowa rozprawiła się z tubylcami dokonując publicznych egzekucji miejscowej ludności i duchowieństwa. Tysiące bezbronnych mieszkańców naszych miast w tym Więcborka wywożono w bydlęcych wagonach do sowieckich obozów zagłady w ZSRR w Kopiejsku i Czelabińsku do obozu ”Złotoust”. W gronie deportowanych znalazł się mój wujek Joachim Bracka którego władza ludowa aresztowała i wywiozła z wieloma mieszkańcami Więcborka na Syberię skąd uciekł na pieszo z odważnymi mieszkańcami Więcborka i doszedł do Więcborka by opowiedzieć Polsce i Światu o tej komunistycznej i sowieckiej zbrodni ludobójstwa dokonanej na naszych mieszkańcach. Po powrocie z zesłania został zrehabilitowany przez komunistów sępoleńskich w 1946r. lecz okradziono go z jego domów i lasów które nigdy złodzieje komunistycznego powiatu sępoleńskiego mu nie oddali. Polskie władze państwowe są ostatnim złodziejem w postkomunistycznej Europie które nie kwapi się oddać własnemu narodowi zrabowanych przez państwo Polskie nieruchomości w latach 1944-2011r. co świadczy o upadku prawnym i moralnym naszego państwa i rządzącym nim elit. Niestety komunistyczne władze milczały o tej zbrodni wiele dziesięcioleci, czas przerwać to milczenie i ujawnić wszem i wobec kulisy tej zbrodni i należycie uczcić pamięć więcborskich sybiraków bezprawnie aresztowanych, uwięzionych w sowieckich lagrach i okradzionych przez PRL z własnych nieruchomości przed i po deportacji. Częściowo na mój wniosek już nastąpiła mała wzmianka o tej zbrodni poprzez odsłonięcie tablicy poświęconej więcborskim sybirakom z 1945 r. na pomniku Orła Białego w Więcborku za sprawą akceptacji ówczesnego burmistrza A. Maracha. Jednak zdaniem redakcji to stanowczo za mało tu potrzeba corocznych obchodów i solidnych publikacji naukowych które przedstawią uczciwie tą tragiczną kartę z naszej zafałszowanej historii. Warto wspomnieć że od 2001 roku IPN Gdańsk i Bydgoszcz prowadzi w tej sprawie śledztwo pod sygn. akt S25-01/Zk . Zakrojone na szeroką skalę śledztwo prokuratorów IPN zarzuca władzą komunistycznym Polski i ZSRR zbrodnię ludobójstwa i grabieży popełnionej na mieszkańcach Więcborka i narodzie polskim. Tomasz Bracka