Get Adobe Flash player

Archive for Maj 4th, 2019

Więcborscy Strażacy świętują dziś 140 lat istnienia Staży Pożarnej w Więcborku !!!

Więcborscy Strażacy świętują dziś Floriana i 140 – lecie istnienia Staży Pożarnej w Więcborku !!!  Wszystko zaczęło się w zaborze pruskim w 1879 roku, gdyż właśnie wówczas powstała Straż Pożarna w Vandsburgu.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczął przemarsz ze szkoły podstawowej nr 1 do kościoła, gdzie o 15,00 rozpoczęła się msza Msza Święta. Następnie nastąpił przemarsz na plac przy OSP Więcbork przy ulicy Strzeleckiej.

Podczas części oficjalnej nastąpiło nadanie nowego sztandaru  OSP Więcbork.  Były też gratulacje i odznaczenia dla więcborskich strażaków oraz życzenia bezpiecznego powrotu z akcji gaśniczych i  ratunkowych na drogach Więcborka i regionu. Zasłużeni strażacy otrzymali następujące odznaczenia, Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Jakub Mierzejewski i druh Krzysztof Pieczko. Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali druh Jan Trzósło i druh Piotr Pałczyński. Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał druh Rafał Targański. 

Natomiast Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali, druh Karol Kłosowski OSP Więcbork, druh Tomasz Bańka z OSP Pęperzyn, druh Patryk Koniec z OSP Więcbork i druh Seweryn Plutka OSP Więcbork. Były też liczne laudacje, przemowy oraz gratulacje dla j140 latków z OSP Więcbork od przybyłych gości i strażaków.

Największym i najmilszym zaskoczeniem  dla zgromadzonych i jubilatów z OSP Więcbork było przekazanie od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej RP więcborskim strażakom 560 000 złotych na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ! Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy pojawi się w Więcborku jeszcze w tym roku ! Również  burmistrz Więcborka  z radnymi przekazał OSP Więcbork skromny prezent w postaci  prądownicy firmy Rosenbauer.  Uroczystości zakończyła  jubileuszowa biesiada strażacka.

Tomasz Roman Bracka
Więcbork Straż Pożarna w II RP przed domem Jana Bracka przy ul. Strzeleckiej.

Więcbork Straż Pożarna w II RP przed  jednym z wielu domów Jana Bracka przy ul. Strzeleckiej  w Więcborku – Tomasz Roman Bracka

Więcbork na starej fotografii ponad sto lat temu. Na pocztówce Straż Pożarna, Bractwo Kurkowe, Rynek w Więcborku. Tomasz Roman Bracka

Więcbork na starej fotografii ponad sto lat temu. Na pocztówce Straż Pożarna, Bractwo Kurkowe, Rynek z jeziorem w Więcborku – Tomasz Roman Bracka

Taki właśnie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi w 2019 r. do Więcborka

Taki właśnie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi w 2019 r. do Więcborka

Taki właśnie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi w 2019 r. do Więcborka

Taki właśnie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi w 2019 r. do Więcborka