13 czerwca 2024
Dobiega końca przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku, obecnie wylewany jest nowy asfalt w trzech warstwach - Photo  Tomasz Roman Bracka

Dobiega końca przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku obecnie wylewany jest nowy asfalt po czym ulica zostanie otwarta.

10 maja, 2023
Dobiega końca przebudowa ulicy Dworcowej w Więcborku, obecnie wylewany jest nowy asfalt w trzech warstwach. Otwarcie ulicy Dworcowej dla ruchu pieszego i kołowego nastąpi w maju.Do tego czasu trzeba wymienić na latarniach miejskich drogę sodowe żarówki na tej ulicy i w całym Więcborku na jaśniejsze i zużywające mniej energii elektrycznej żarówki ledowe, a następnie włączyć wszystkie wyłączone latarnie w MiG Więcbork, tak jak to zrobiono już w większości polskich miast w tym […]