27 września 2022
Na zdjęciu dyrektor Oddziału PSG Bydgoszcz Sebastian Latanowicz i ja Tomasz Roman Bracka po zakończonym przed chwilą sukcesem spotkaniu z mieszkańcami Więcborka w sprawie gazyfikacji ziemnej Więcborka, którą wywalczyłem po 20 latach walki o tą inwestycję dla wszystkich mieszkańców Więcborka.

Zakończył się przetarg w PSG na rzecz wywalczonej przeze mnie gazyfikacji ziemnej Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu LNG !

5 października, 2021
Czy Więcbork zostanie zgazyfikowany na 18 kilometrach ulic przed chwilą 5 października 2021 r. o godz. 9 zakończył się przetarg w PSG na rzecz wywalczonej przeze mnie gazyfikacji ziemnej Więcborka z budową stacji redystrybucji gazu LNG. Jak ustaliłem przed chwilą w rozmowie z PSG  do przetargu przystąpiło kilku wykonawców. Teraz przyszedł czas na analizy i negocjacje cenowe, po czym nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac związanych z gazyfikacją ziemna Więcborka i budową […]