22 października 2021
Zdewastowana tablica w miejscu Grodu Więcborskiego z VII w. - foto Tomasz Roman Bracka

Zapomniany wczesnośredniowiecznych Gród Więcborski z VII wieku należy zrekonstruować

22 lipca, 2021
Zapomniany wczesnośredniowiecznych Gród Więcborski z VII wieku należy zrekonstruować http://muzeum.bydgoszcz.pl/wystawy/id,69 ! Początek osadnictwa pierwotnego na terenie Więcborka spowodowany było rzeźbą jego powierzchni i jego siecią wodną, ukształtowaną w wyniku działania lodowca. Po zakończeniu epoki dyluwialnej i po ostatecznym ustabilizowaniu się klimatu flora i fauna na tym terenie stopniowo upodobniły się do form współczesnych. W czasach przedhistorycznych znajdowały się tu niewielkie tereny bezleśne co przyczyniało się do pierwotnego […]