04 czerwca 2020
Ulica Wojska Polskiego w Więcborku wyremontowana i przebudowana po 10 letniej walce z mojej strony o jej przebudowę w PINB i WINB i ZDP gdzie wydano na mój wniosek liczne nakazy przebudowy tej zdewastowanej ulicy. foto Tomasz Roman Bracka

Ulica Wojska Polskiego w Więcborku przebudowana !

Maj 8, 2020
Dobiega końca wywalczona przeze mnie nakazami pokontrolnymi Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kr. i Powiatowego Zarządu Drogowego w Sępólnie Kr. przebudowa ul. Wojska Polskiego w Więcborku, o co walczyłem skutecznie ponad 10 lat !  Na przebudowanej ulicy Wojska Polskiego i  zarazem drodze kategorii gminnej pojawiły się nowe chodniki z wjazdami na przyległe ulice oraz  nowe latarnie z nowym asfaltem i odwodnieniem drogi z kanalizacją deszczową całej […]