26 lutego 2021
Po ponad 10 letniej walce z mojej strony i licznych nakazach pokontrolnych PINB i Zarządu Dróg Powiatowych wywołanych na mój wniosek ulica Nowodworska w Wituni z częścią ulicy Starodworcowej w Więcborku zostaną przebudowane. Na obu ulicach pojawią się nowe chodniki z nowym asfaltem i oświetleniem ulicznym - Tomasz Roman Bracka

Ulice Runowska i Nowodworska w Wituni do przebudowy

20 kwietnia, 2020
Ulice Runowska i Nowodworska w Wituni do przebudowy w 2020 roku środki finansowe na ten cel przygotował Rząd RP w ramach Samorządowej Inicjatywy Drogowej ! Inwestycja powstaje po nakazie pokontrolnym WINB Bydgoszcz wywołanym na mój wniosek na rzecz remontu tej zdewastowanej ulicy. Po 10 latach prac została w końcu wykonana dokumentacja techniczna dla przebudowy ulicy Nowodworskiej w Wituni, którą przecinać będzie na polach za zabudowaniami obwodnica Więcborka co też uwzględnia projekt […]
Na zdjęciu 29 lat temu na balkonie bydgoskiej filharmonii z lewej strony zdjęcia to właśnie ja Tomasz Roman Bracka i Ryszard Riedel po koncercie zespołu Dżem w filharmonii pomorskiej w Bydgoszczy 20 kwietnia 1991 r. mojej produkcji artystycznej - pozdrawiam Tomasz Roman Bracka

Dziś mija 29 lat współpracy artystycznej na polskich estradach Tomasza Romana Bracka z Ryszardem Riedlem i zespołem Dżem !

20 kwietnia, 2020
Dziś mija 29 lat od rozpoczęcia mojej współpracy artystycznej na polskich estradach z Ryszardem Riedlem i zespołem Dżem jako producent artystyczny i współpracownik tego najlepszego polskiego zespołu światowej sławy ! Dokładnie 19 kwietnia rozpocząłem z zespołem Dżem i Ryszardem Riedlem trasę promującą płytę Detox pierwsze koncerty mojej produkcji artystycznej odbyły się 19 i 20 kwietnia 1991 r. w Pile i Bydgoszczy Na zdjęciu 29 lat temu na balkonie bydgoskiej […]