26 lutego 2021
Zdewastowana tablica w miejscu Grodu Więcborskiego z VII w. - foto Tomasz Roman Bracka

Wczesnośredniowieczny gród więcborski należy odbudować !!!

14 kwietnia, 2020
Początek osadnictwa pierwotnego na terenie Więcborka spowodowany było rzeźbą jego powierzchni i jego siecią wodną, ukształtowaną w wyniku działania lodowca. Po zakończeniu epoki dyluwialnej i po ostatecznym ustabilizowaniu się klimatu flora i fauna na tym terenie stopniowo upodobniły się do form współczesnych. W czasach przedhistorycznych znajdowały się tu niewielkie tereny bezleśne co przyczyniało się do pierwotnego osadnictwa. Z upływem lat liczba ludności zwiększała się. Pierwotni ludzie którzy zamieszkiwali […]
Chrzest Polski Mieszka I

Dziś obchodzone jest Święto Chrztu Polski, które tworzył prastary Gród Więcborski !

14 kwietnia, 2020
Dziś po raz drugi obchodzone jest Święto Chrztu Polski, upamiętniające początek państwa polskiego oraz chrześcijaństwa na polskich ziemiach związany z chrztem Mieszka I, który odbył się 14 kwietnia 966 roku.  Przypominam, że w tym czasie wczesnośredniowieczny więcborski gród obronny z VII wieku z koszarami wojskowymi tworzył państwo Polan Mieszka I !!! Święto 14 kwietnia na mocy ustawy przyjętej przez Parlament RP w lutym zeszłego roku i podpisanej przez prezydenta Andrzeja […]