11 lipca 2020

40 lat temu honorowy obywatel Więcborka Ojciec Święty Jan Paweł II, po raz pierwszy odwiedził jako Papież swą umiłowaną Ojczyznę Polskę !!!

Czerwiec 2, 2019
40 lat temu honorowy obywatel Więcborka Ojciec Święty Jan Paweł II, po raz pierwszy odwiedził jako Papież swą Ojczyznę Polskę ! Ta pielgrzymka zapoczątkowała rozpad systemu komunistycznego w PRL i Europie  środkowowschodniej oraz wywołała w Polsce nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy władz komunistycznych w Polsce i na Kremlu w ZSRR ! Podstawowe pytanie, jakie świat zadawał sobie po wyborze kard. Wojtyły na papieża brzmiało, jaka będzie […]