19 września 2020

75 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Henryk Bracka !

18 maja, 2019
75 lat temu Polacy zwyciężyli w bitwie o Monte Cassino walczyli tam też mieszkańcy Więcborka w tym mój dziadek Henryk Bracka ! Próżno do dziś szukać lichej tabliczki ,, Monte Cassino” na pomniku Orła Białego w Więcborku upamiętniającej heroizm i waleczność mieszkańców Więcborka w walkach o Monte Cassino, bo nie byli to sowieccy zabugole co podważyło by ich stęchłą narracje postkomunistyczną ! Komuna i bolszewwia w PRL i III RP niszczyła […]